Caitlin Forster, ontzorgkracht

 

Naar Canadees voorbeeld heeft Daltonschool IKC Zeven Zeeën ontzorgkrachten in dienst. Student pedagogische wetenschappen Caitlin is een van deze ontzorgkrachten en vertelt over haar werkzaamheden.  

 

 

Wat doet een ontzorgkracht?

In elke klas zitten kinderen die extra hulp kunnen gebruiken op het gebied van rekenen en taal. Als leerkracht kom je daar niet altijd aan toe en daarom zijn wij ontzorgkrachten er. In overleg met de leerkracht en IB’er schrijf ik een handelingsplan voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Ik informeer de ouders over ons plan, vraag hen om toestemming en begeleid de kinderen. Na zes weken doe ik een evaluatie met de leerkracht, de leerling en de ouders. Om een doorlopende leerlijn te waarborgen ga ik met de leerlingen mee naar de volgende groep. Het verschil met een onderwijsassistent is dat een ontzorgkracht zelfstandig handelt en meer verantwoordelijkheid heeft voor de leerling. Daarnaast heb ik ook contact met ouders om de ontwikkeling te bespreken. Het verschil met een IB’er is dat die voornamelijk leerkrachten begeleidt en de interne en externe zorg coördineert.

 

Waar komt het idee van een ontzorgtkracht vandaan?

Conny van Coesant, de directeur van Daltonschool IKC Zeven Zeeën, is een tijd geleden met andere directeuren van Innoord naar Canada geweest om daar het passend onderwijs te bekijken. Een van de dingen die ze daar zag, was die extra persoon voor aanvullende steun buiten de klas op eigen niveau. Daltonschool IKC Zeven Zeeën heeft de mogelijkheid om ontzorgkrachten aan te nemen omdat het een school is met een zware weging. Dat houdt in dat er extra budget is omdat de leerlingpopulatie gemiddeld meer steun nodig heeft dan de leerlingen op sommige andere scholen.

 

Waarom is ervoor gekozen om ontzorgkrachten aan te stellen?

Je hoopt dat ieder kind mee kan komen met de klas. Maar sommige leerlingen kunnen niet optimaal groeien binnen alleen de klas omdat het aanbod niet altijd goed aansluit bij iedereen. Ontzorgkrachten bieden de lesstof op een andere manier aan, creatiever of praktischer. En het werkt, want ik heb onlangs een meisje begeleid dat niet wilde rekenen. Omdat we het speels aangepakt hebben (met bijvoorbeeld de active floor) komt ze nu huppelend de klas binnen. 

 

Wat vinden de leerlingen, leerkrachten en ouders ervan?

Ouders vinden het over het algemeen heel fijn dat iemand per individu kijkt waar groei mogelijk is. Leerkrachten zouden graag alle mogelijke hulp en zorg zelf bieden, maar omdat dat onmogelijk is zijn ze heel blij met de hulp van ontzorgkrachten. En de kinderen vinden onze hulp ook heel fijn, ze komen zelf naar me toe met zaken waar ze hulp bij nodig hebben.

 

Welke achtergrond moet je hiervoor hebben?

Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de UvA. Een andere zorgkracht hier op school is een ervaren leerkracht, een andere heeft haar master onderwijswetenschappen afgerond en doet nu de deeltijd Pabo en de ander is een ervaren leerkrachtondersteuner. Ook als ik afgestudeerd ben wil ik leerlingen die vastlopen weer op gang helpen om ze te laten groeien en meer zelfvertrouwen te geven. Ik wil leerlingen blijven volgen, dus niet alleen met diagnostiek en beleid bezig zijn. 

“Ontzorgkrachten bieden de lesstof op een andere manier aan, creatiever of praktischer”

Ontmoet andere collega's

Onno van Griethuijsen, klassenassistent én stagiair

 

Binnen Innoord is het als medewerker mogelijk om van de ene naar de andere school over te stappen, een functie op meerdere scholen te vervullen of zelfs twee verschillende dingen te doen. Barbara, Tineke en Onno vertellen over hun keuzes.

 

Onno van Griethuijsen is derdejaars student aan de Pabo en loopt stage in groep 7 op IKC Noordrijk. Bij wijze van bijbaan werkt hij een dag per week als klassenassistent op OBS De Vier Windstreken. 

 

De aanleiding

 

Vorig schooljaar liep ik met veel plezier stage op OBS De Vier Windstreken. Toen kwam de vraag of ik het laatste blok als onderwijsassistent aan de slag wilde. Het beviel me zo goed om tijdens mijn studie al in het onderwijs te werken dat ik begin dit schooljaar zelf gevraagd heb of ik een dag per week als klassenassistent mocht verdergaan. 

 

De invulling

 

Op maandag en dinsdag loop ik stage, op woensdag en vrijdag ga ik naar school en op donderdag werk ik. Het is veel en druk, maar met een goede planning kom ik een heel eind. En in het weekend ben ik altijd vrij, dus ik heb een duidelijke routine. Tijdens mijn stage doe ik opdrachten zoals een individueel handelingsplan schrijven, een lessenreeks geschiedenis geven en extra aanbod bieden op het gebied van rekenen. Op mijn werk doe ik wat de leerkrachten mij vragen. Dat varieert van Bouw-lezen met groep 2 tot extra instructie voor groep 8. 

 

De voordelen

 

Het enige nadeeltje dat ik ervaar in deze constructie is het verschil in vrijheid en verantwoordelijkheid tussen de twee rollen. In mijn werk kan ik meer zelf bepalen dan tijdens mijn stage. Maar dat weegt niet op tegen alle voordelen. Tijdens mijn werk doe ik ervaring op die ik tijdens mijn stage weer kan toepassen. En het verdient ook een stuk beter dan mijn vorige bijbaantje in een supermarkt. Maar het belangrijkste vind ik dat wij als Pabostudenten scholen uit de brand kunnen helpen door een bijbaan in het onderwijs te zoeken. We kunnen niet alle gaten opvullen, maar wel een bijdrage leveren aan het verlagen van de werkdruk. Vandaar dat ik iedereen op mijn opleiding aanspoor hetzelfde te doen. Twee klasgenoten doen het inmiddels ook en hopelijk volgen er meer.

 “Ik spoor iedereen op mijn opleiding aan om hetzelfde te doen. Twee klasgenoten doen het inmiddels ook en hopelijk volgen er meer”

 

Ontmoet andere collega's

Barbara van Schaik, leerkracht SBO Universum

 

Binnen Innoord is het als medewerker mogelijk om van de ene naar de andere school over te stappen, een functie op meerdere scholen te vervullen of zelfs twee verschillende dingen te doen. Barbara, Tineke en Onno vertellen over hun keuzes.

 

Barbara van Schaik is leerkracht op SBO Universum. Hiervoor stond ze 12 jaar op OBS De Klimop voor de klas.

 

 

De aanleiding

 

Ik werkte twaalf jaar lang met veel plezier als leerkracht op OBS De Klimop. Eerst in groep 6, toen groep 5, toen groep 4 en vervolgens groep 3. Het was mijn grote wens om met kleuters te werken, maar dat was bij OBS De Klimop helaas niet mogelijk. Toen OBS De Klimop ging verhuizen en ook van naam (OBS Blijhaven) en onderwijsconcept (OGO) wisselde, was dat voor mij een mooi moment om eens rond te kijken binnen Innoord. Ik wilde niet weg bij Innoord want ik voel mij erg gewaardeerd. Daarnaast biedt Innoord veel extra’s aan hun personeel zoals inspiratiemiddagen en stichtingsbrede leerteams. 

 

De aanpak

 

Ik twijfelde tussen SBO Universum, IKC Overhoeks en Daltonschool De Poolster. Bij de eerste twee scholen heb ik op eigen initiatief een dagje meegelopen om de sfeer te proeven. Beide scholen spraken mij erg aan maar vooral op SBO Universum gaf het team mij gelijk hetzelfde warme gevoel als op OBS De Klimop. Daarnaast leek het speciaal basisonderwijs mij een mooie, nieuwe uitdaging. Toen ik daar een kleuterklas kon krijgen, hebben Harmien van SBO Universum en Paul van OBS De Klimop de HR-afdeling op het stafbureau geïnformeerd. 

 

De overstap

 

Sinds begin dit schooljaar heb ik een kleine kleuterklas. Nu zijn het negen leerlingen en dat kan oplopen tot maximaal twaalf. De dagstructuur is hetzelfde als op mijn oude werkplek. De kinderen vangen wij tijdens de pauzes zelf op, zodat ze zo weinig mogelijk verschillende gezichten voor de klas zien. Op SBO Universum loopt er veel extra ondersteunend personeel in de rondte. Zo heb ik altijd een onderwijsassistent in de klas en krijgen de leerlingen hier ook logopedie en/of fysiotherapie. Het gebeurt zelfs dat gezinsbegeleiders die de kinderen thuis helpen, ook op bezoek komen. 

 

De terugblik

 

Ik ben ontzettend blij dat ik deze stap genomen heb. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Het was niet nodig om bijscholing te volgen voor de overstap naar het SBO. Wel wil ik graag een cursus volgen over bijvoorbeeld autisme, leer -en gedragsproblemen. Zo heb ik laatst een jongetje dat nooit sprak, aan het praten gekregen. Dat zijn kleine stapjes waar ik héél blij van wordt. Ik fiets elke werkdag met veel plezier naar mijn werk en ga met een voldaan gevoel naar huis. Als je zelf ook binnen Innoord wil switchen van school, raad ik je aan om de vacatures in de gaten te houden. Maar ook zonder vacature is er vaak wel ruimte om over te stappen. Breng wel altijd jouw directeur op de hoogte van jouw wensen en plannen.

“Ik ben ontzettend blij dat ik deze stap genomen heb. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad”

 

Ontmoet andere collega's

Bring a friend

 

Bij Innoord voeren we momenteel een referralcampagne. Dat betekent dat een medewerker die een nieuwe leerkracht aandraagt een geldbedrag ontvangt. Via-via, dus. Op deze manier hopen we voldoende collega’s te werven om voor elke klas een geschikte leerkracht te vinden en zo goed onderwijs te kunnen bieden én de werkdruk van onze medewerkers te verlagen. 

 

Kelvin Kuiper (leerkracht groep 6-8, 24 jaar, Kindercampus Mokum) werkte al bij Innoord en heeft ervoor gezorgd dat Mireille Jonk (leerkracht, groep 6-8, 34 jaar, Kindercampus Mokum) onze nieuwe collega is geworden. Samen vertellen ze hoe dat ging.

 

Kelvin

Ik werk sinds augustus 2022 als leerkacht op KIndercampus Mokum, vers van de deeltijd iPabo. Ik koos specifiek voor deze school omdat ik geloof in gepersonaliseerd leren en graag wilde werken op een school waarvan het gebouw hierop aangepast is. En daarnaast vind ik het fijn dat nog niet alles uitgekristalliseerd is en wij als team nog kunnen meebouwen aan het gepersonaliseerd onderwijs. Vlak na mijn start hier zag ik in de lerarenkamer de referralposter hangen. Sowieso leek het me al leuk om een studiegenoot hier naartoe te halen, maar de bonus zorgde voor een extra trigger.  

 

Mireille

Na elf jaar in de kinderopvang ben ik als leerkrachtondersteuner begonnen naast een studie aan de iPabo. Op de opleiding heb ik Kelvin en veel andere leuke klasgenoten leren kennen. Mijn laatste stage was op een school in Volendam waar ik ook woonde, dus hier ben ik blijven hangen. Ik zocht geen andere baan, maar vond het op Kindercampus Mokum vanwege het gebouw en onderwijsconcept wel heel leuk toen ik een keer kwam kijken. Dit sloot namelijk naadloos aan op een onderwijsvisie die ik op de opleiding zelf heb moeten ontwikkelen. Toen duidelijk werd dat de school waarop ik werkte mij niet in de bouw kon plaatsen waar ik graag wilde werken, ben ik toch op Kelvins verzoek ingegaan. Het is wel iets verder reizen, maar dat heb ik over voor de kansen die hier liggen. Ik weet nog dat een docent op de iPabo ons ooit waarschuwde: ‘Je bent nu net na je afstuderen een wilde gans, vol met ideeën. Zorg dat je niet vastroest, blijf je ontwikkelen en word geen tamme gans.’ Ik verwacht niet dat iemand op Kindercampus Mokum ooit een tamme gans wordt, want ieders input wordt meegenomen in de opbouw en vormgeving van dit mooie, nieuwe onderwijsconcept.  

 

Kelvin

De referralcampagne is een goede manier om aan nieuwe mensen te komen, want hij zette mij aan om dat extra stapje te zetten. En via-via nieuwe medewerkers werven werkt sowieso beter dan via een vacature op een website. Ik kon Mireille vol enthousiasme overhalen.   

“Ik zocht geen andere baan, maar vond het op Kindercampus Mokum vanwege het gebouw en onderwijsconcept wel heel leuk toen ik een keer kwam kijken”

Mireille

 

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: De Poolster

Bovenschools directeur: Conny van Coesant

Locatiedirecteur: Martine Koppers

 

Conny: Ik vind het belangrijk dat we als team en schoolleiding de Daltongedachte uitstralen. Dat de medewerkers dat wat ze hun leerlingen gunnen ook zichzelf gunnen. En voor de toekomst hoop ik dat iedereen hier op school het groepensysteem los durft te laten en zich in het toekomstige gebouw thuis voelt op de leerpleinen. Hiervoor is een team nodig dat elkaar vertrouwt en ondersteunt en waarin ieders talent gezien wordt.

 

Martine: Ik wil daar nog stabiliteit, saamhorigheid en het nieuwe gebouw aan toevoegen. Dat is wat ik ons team gun. Het is wel jammer om dit oude gebouw te verlaten, maar het begint ook wel een belemmering te vormen voor het verder ontwikkelen van onze visie. Onze kernwaarden zijn durven, dromen, denken, doen, delen. Allemaal met de D van Dalton. Alles volgt deze vijf kernwaarden, zoals onze regels, onze agenda en ons weekoverleg. 

 

Conny: Martine is de kapitein op dit schip. Ik hang daarboven en ben vooral bezig met innovatie en beleid. Als ik iets heb bedacht gaan we samen brainstormen en wanneer het praktisch wordt gaat Martine ermee aan de slag. 

 

Martine: Ik doe inderdaad alle praktische dingen en Conny de grote lijnen en het toekomstbeeld. Zij is daar de trekker van, maar uiteraard betrekt ze me overal bij. In mijn rol als locatiedirecteur kun je verzanden in de dagelijkse dingen. Conny zorgt ervoor dat ik ook over de grote lijnen na blijf denken, bijvoorbeeld op de studiedagen. 

 

Conny: Ik vind Martines manier van werken naar mij en de medewerkers heel fijn. Ze heeft een geweldige manier om belangrijke zaken op een eerlijke manier te benoemen. En het is fijn dat we samen kunnen lachen én huilen. We zijn alle twee heel open naar elkaar en het team. Martine heeft daarnaast een bijzondere manier waarop zij een vraag kan stellen die niemand zou stellen waardoor alles ineens veel duidelijker wordt. Zo’n vraag is kritisch, sturend en open tegelijk. Daar hebben we heel veel aan. Niet dat anderen de vraag niet durven te stellen, maar alleen Martine komt erop.

 

Martine: Conny is een oude rot in het vak. Maar absoluut niet oud. Waar haalt ze steeds weer de energie vandaan om de schouders eronder te zetten? Dat bewonder ik. En Conny ís Dalton, ze ís onderwijs. Ze heeft altijd een oplossing en geeft iedereen het gevoel dat je niets fout kunt doen. Hierdoor voel je je vrij, niet beperkt. We sparren veel, maar ze laat ons ook ons ding doen. Ze stuurt alleen bij om te voorkomen dat we onderuit gaan. 

 

Conny: Plannen is niet Martines grootste talent. De waan van de dag slokt haar vaak op, want ze lost graag dingen op voor mensen. Het team en de leerlingen gaan altijd voor, zelfs voor mij. Dan loop je het risico dat langetermijndingen blijven liggen. Maar door deze prioriteiten te stellen dragen alle collega’s haar wel op handen.

 

Martine: Op de ene dag dat zij alleen op De Poolster is en ik niet kan ze soms verbaasd zijn als iets anders gaat dan ze dacht doordat ik dat zo besloten heb. Afstand nemen vindt ze moeilijk. En afkappen trouwens ook. 

 

Conny: Ik vind het bijzonder dat Martine maar één soort thee drinkt, alleen brandnetel-citroengras. Deze neemt ze ook overal mee naartoe, zelfs op vakantie. En ze houdt maar niet op over haar verjaardag. Al ver van tevoren is ze daar zenuwachtig over. Zal iedereen zich wel aan haar verlanglijstje houden? 

 

Martine: Conny blijft stug uit ons oude koffieapparaat drinken terwijl we allang een betere hebben. Ze heeft ook moeite met dit gebouw verlaten vanwege de charme en de gezelligheid. Haar guilty pleasure is drop, zoet en zacht. En de planten hier op school geeft ze net zoveel aandacht als de leerlingen. Alle stakkers worden opgelapt, en met succes! Ze komt in de schoolvakanties zelfs terug naar school om ze met liefde te verzorgen. 

‘Conny ís Dalton, ze ís onderwijs. En ze geeft iedereen het gevoel dat je niets fout kunt doen’

 

Martine

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: OBS Twiske

Directeuren: Arie Wim Kars en Maite Merk

 

Maite: De guilty pleasure van Arie Wim is patat, o nee: friet. En je moet hem echt geen rauwe tomaat geven, dat overleeft hij niet. Arie Wim weet echt alles van muziek. En niet alleen van vroeger, maar ook van nu. Hij gaat naar Pinkpop en Lowlands en fietst zo vaak mogelijk van zijn huis in Hoorn naar OBS Twiske in Amsterdam-Noord. Hij houdt enorm van grapjes maken, maar kan ook heel serieus zijn. Hij houdt van lekker eten en drinken én van zijn meisje. Partner of vriendin vindt hij stomme woorden. 

 

Arie Wim: Toen Maite en ik gingen samenwerken had ik een belangrijk verzoek voor haar: wees altijd eerlijk en zeg alles tegen me, ook kritiek. En dat doet ze gelukkig. Ze kan heel uitgelaten zijn, is dol op personeelsfeestjes. Ze heeft de grootste auto van heel Innoord. Wel met een dik kussen op de bestuurdersstoel en klosjes op de pedalen, anders komt ze er niet bij, haha! We zijn ook vast een grappig team om te zien, ik extreem lang en zij een stuk kleiner. 

 

Maite: Heel soms is Arie Wim wat kort door de bocht, maar daar mag ik ook gewoon iets van zeggen. Eerst is hij het dan niet met me eens, maar later vaak wel. Hij vindt het moeilijk om dingen los te laten. Hij delegeert wel, maar is dan alsnog graag overal van op de hoogte. Hij is extreem betrokken. Arie Wim is nogal lang van stof. Een briefing van hem duurt drie keer zo lang als die van mij. Hij vertelt er allerlei details bij. Als hij met pensioen gaat moet hij schrijver worden, vind ik.

 

Arie Wim: Ik ben dankbaar dat ik de directie van OBS Twiske samen met een vrouw vorm omdat het team ook grotendeels vrouwelijk is en we elkaar goed aanvullen. Ik ben intens blij met haar. Ik kan bij Maite zijn wie ik ben. Ik vertrouw haar blindelings en ze heeft mijn vertrouwen nog nooit geschaad.

“Ik kan bij Maite zijn wie ik ben. Ik vertrouw haar blindelings en ze heeft mijn vertrouwen nog nooit geschaad”

 

Arie Wim

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: De Taalschool

Coördinator: Bob van der Schaaf

Onderwijscoördinator: Vera de Groote

 

Bob: We zijn dit jaar als Taalschool gestart, nu een school speciaal voor nieuwkomers. Een mooi moment om kritisch te kijken hoe we alles organiseren en uitvoeren. De dingen die goed gaan bewaren we en de andere dingen proberen we te verbeteren. Zo willen we bijvoorbeeld dat het duidelijker en bekender wordt hoe de inschrijfprocedure verloopt. En we zoeken uit wat voor ons het beste leerlingvolgsysteem is.  

 

Vera: En we doen dit allemaal met z’n allen. Hierdoor worden veranderingen breed gedragen. Ik ben vanuit het Expertisecentrum waar ik als rekenspecialist en orthopedagoog werk gedetacheerd bij de Taalschool en werk hier één dag per week. Mijn focus ligt vooral op de grote lijnen. Bob houdt zich daarnaast ook met alle dagelijkse dingen bezig, zoals ziektevervanging, nieuwe leerkrachten aannemen, inrichting van de school, de begroting. We zijn net met twee groepen uitgebreid die met de bus vanuit hun opvanglocatie gebracht worden. We zitten nu op zeven groepen en komen al behoorlijk wat ruimte tekort voor de ondersteuning

 

Bob: Vera weet ontzettend veel, ze denkt snel, kan goed schakelen en heeft een prettige persoonlijkheid. (En dit vindt ze heel ongemakkelijk om te horen, haha) Zo heeft ze de studiedagen erg goed georganiseerd. We hebben vijf speerpunten opgesteld en vervolgens enkele daarvan geselecteerd om als eerste uit te werken. 

 

Vera: Bob is heel sterk in werken met mensen, mensen bij elkaar brengen. Hij stelt de goede vragen en ‘leest’ mensen goed. Ook is hij heel rustig en heeft hij er altijd vertrouwen in dat alles goed komt. Hij kan goed luisteren én goed zijn punt maken en knopen doorhakken. Ik zou het fijn vinden als de dingen soms wat sneller of concreter gaan. 

 

Bob: Kibbelen hebben we nog niet gedaan. Maar dat komt wellicht omdat we nog maar enkele maanden samenwerken en dan ook nog maar één dag per week. Bovendien werken we heel natuurlijk samen.

 

Vera: Bob knutselt graag in zijn schuurtje in de tuin. En hij houdt van mindmaps Bij hem thuis hangen overal vellen met geeltjes en magneetborden. Die schema’s zijn zijn manier om dingen visueel te maken. Dat is voor hem belangrijk omdat hij dyslectisch is. Ik moest erg aan die schema’s wennen, maar ze werken wel. Al begrijp ik ze stiekem niet allemaal.

 

Bob: Vera ordent alle informatie heel nauwkeurig, ook mijn onbegrijpelijke schema’s.  We kenden elkaar al toen Vera alleen nog voor het Expertisecentrum werkte en ik intern begeleider op OBS De Weidevogel was. Maar nu beginnen we elkaar pas echt goed te leren kennen. Feitelijk zitten we nog in onze wittebroodsweken, maar die beloven veel goeds.  

“Feitelijk zitten we nog in onze wittebroodsweken, maar die beloven veel goeds”

 

Bob

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: IKC Overhoeks

Directeur: Minneke Wiewel

Leerkracht, bouwcoördinator en lid MT: Julie van Eibergen Santhagens

 

Minneke: Ik vind het belangrijk dat wij op onze school gemotiveerde professionele leerkrachten hebben rondlopen. Het is belangrijk dat ze goed ingezet kunnen worden om onze zeer diverse leerlingenpopulatie goed te kunnen helpen/bedienen. Dit doen wij echt met zijn allen, met het hele team.

 

Julie: Het mooie aan onze school vind ik de openheid binnen het team. Wij hebben een hecht en enthousiast team, waarin iedereen elke dag met veel focus en plezier werkt. Als het goed is dan zie je dit ook terug in de klas. Het is heel belangrijk dat leerlingen zich gelukkig voelen en geaccepteerd worden zoals ze zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer leerlingen met plezier naar school gaan, ze beter in staat zijn om optimaal op ieders eigen niveau te groeien.

 

Minneke: Twee jaar geleden zijn we naar ons nieuwe gebouw verhuisd. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn allemaal erg blij met hun nieuwe werkplek. Het gebouw is licht, ruimtelijk en straalt rust uit. Het voorbereidingsproces heeft wel 3 jaar geduurd, maar we genieten nu volop van het resultaat. Leuk is dat we nu ook een IKC (Integraal Kindcentrum) zijn geworden. Dit betekent dat school en kinderopvang samen vorm geven aan visie en beleid, zodat er uiteindelijk een doorgaande lijn ontwikkeld is voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is heel leuk om steeds hechter samen te werken met onze collega’s van het kinderdagverblijf van TintelTuin.

 

Julie: Afgelopen zomer zijn wij gestart net een nieuwe manier van schoolontwikkeling, waarin wij kijken hoe het onderwijs nog beter vormgegeven kan worden. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met Tante Lean. Dit betekent dat wij nu met korte heldere doelen werken, wat zorgt voor meer draagvlak en een goede dynamiek binnen het team.

 

Minneke: Ik werk veel met Julie samen. Ze is een snelle denker, positief en altijd inhoudelijk bezig met haar vak. Hierin is ze een grote ondersteuning voor mij, maar ook voor de gehele organisatie, net als de andere MT-leden. Julie is creatief en kan goed out of the box denken en is daardoor ook altijd snel in het bedenken van oplossingen.

 

Julie: Minneke is er erg goed in om iedereen binnen het team in hun eigen kracht te zetten en ze het vertrouwen te geven waar nodig. Een goed voorbeeld is dat zij leerkrachten de ruimte geeft om bijvoorbeeld na een training of opleiding nieuwe waardevolle inzichten voor de school toe te passen in de praktijk. Ze maakt goed gebruik van ieders talenten en kwaliteiten, wat zorgt voor grote onderlinge betrokkenheid.

 

Minneke: Er hangt een goede sfeer op school en ik vind het belangrijk dat ze bij mij kunnen aankloppen wanneer nodig. Mijn deur staat altijd open, ook voor collega’s – zoals Julie – die mij ‘helpen’ wanneer ik een te grote chocoladevoorraad op mijn kamer heb.

Dit is mijn laatste schooljaar als directeur. Ik heb mij voorgenomen om nog meer te genieten van de leerlingen en alle activiteiten die op de werkvloer plaatsvinden. Het wordt nog een druk jaar, ik ben al meegevraagd voor het schoolkamp, het kerstmuziekgala in de RAI en allerlei museumbezoeken die gepland staan. Ik heb er ontzettend veel zin in!

“Dit is mijn laatste schooljaar als directeur. Ik heb mij voorgenomen om nog meer te genieten van de leerlingen en alle activiteiten die op de werkvloer plaatsvinden”

 

Minneke

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: SBO Universum

Interim directeur: Lex Batstra

Interim adjunct-directeur: Harmien Ypma

 

Harmien: We vinden het belangrijk dat onze school na alle lockdowns weer volop in ontwikkeling is en dat iedereen met plezier kan werken zodat we samen het best mogelijke onderwijs voor onze kinderen kunnen bieden. Ook willen we ons meer naar buiten richten, zodat meer mensen weten wat speciaal basisonderwijs (SBO) inhoudt. Ook binnen Innoord mogen we nog wel wat bekender worden. Want onze collega-scholen verwijzen af en toe leerlingen naar ons door en dan is het voor hen goed om te weten waar hun leerlingen precies terechtkomen en wat we wel en niet kunnen. 

 

Lex: We zijn bezig met onze positionering als aanbieder van eerstelijnszorg. We zitten tussen regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO) in, maar veel mensen weten niet wat het verschil is tussen SBO en SO. Officieel leveren wij lichte zorg, net iets meer dan het regulier basisonderwijs kan bieden. Het SO biedt officieel zorg voor zwaardere problematiek. Maar wij bieden eigenlijk meer dan lichte zorg, gaan net wat verder. En we groeien, ondanks het feit dat reguliere basisscholen passend onderwijs bieden. Dit komt volgens ons doordat meer kinderen vastgelopen zijn tijdens de lockdowns, doordat Noord als stadsdeel groeit en doordat er voor leerkrachten in het reguliere basisonderwijs vanwege het lerarentekort minder ondersteuning is om elke leerling de juiste begeleiding te kunnen geven. 

 

Harmien: We hebben geen strakke taakverdeling, doen allebei alles. Al ligt bij mij de focus net iets meer op de dagelijkse dingen en houdt Lex zich meer met leerlingenzorg bezig. Iedere maandagochtend hebben we overleg en verdelen we de werkzaamheden voor de komende week en natuurlijk overleggen we tijdens het werken ook veel met elkaar. 

 

Lex: Ik zit hier tijdelijk en heb in Harmien iemand getroffen die zich als schoolleider volop aan het ontwikkelen is en de school heel goed kent. Ik neem 45 jaar ervaring in het onderwijs mee, maar ken de school lang niet zo goed als Harmien. We vullen elkaar dus heel goed aan. 

 

Harmien: Het voelt heel fijn om alle vrijheid te krijgen om me te ontwikkelen en om een sparringpartner te hebben die nabij is als het misgaat. Het is Lex zijn laatste klus als schoolleider voor zijn pensioen, mijn eerste. We zijn beiden in Friesland opgegroeid en grappen wel eens dat Lex naar de randstad is gekomen om ontwikkelingswerk te doen en ik hier als economische vluchteling ben. 

 

Lex: Volgens de vorige bestuurder van Innoord pasten Harmien en ik goed bij elkaar vanwege onze Friese achtergrond. In theorie leek haar dat prettig voor ons en dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn. Ik hoef in principe niet meer te werken, maar ik vind het nog erg leuk hier. Fijn dat ik hier kan bijdragen aan de schoolontwikkeling en wat zo prettig is, alles waar ik een hekel aan heb doet Harmien. Nee, grapje! 

 

Harmien: Lex kan niet omgaan met Google drive. Hij slaat het liefst alles op zijn eigen computer op omdat hij het anders niet meer terug kan vinden. En hij is vaak met honderd dingen tegelijk bezig vanuit zijn enthousiasme. Hier hebben we overigens beiden last van. Maar Lex is wel veel directer dan ik. Vierkant, noemt hij dat zelf. Kibbelen doen we over het raam. Ik wil dat altijd open hebben, maar Lex heeft het altijd koud.

 

Lex: Ik zie Harmien nog af en toe zoeken naar de juiste vorm of manier om iets aan te pakken. Maar dat is logisch als je net begint in een nieuwe functie. Ze is de helft van mijn leeftijd en moet de kans hebben om de plank mis te slaan. 

 

Harmien: Lex ontbijt niet en kan daar wel eens hangry van worden. Zodra hij zijn dagelijkse flesje chocolademelk leeg heeft, is dat weer opgelost. Lex kan heel lang van stof zijn en dat vond ik in het begin best vervelend, maar later leerde ik hoe belangrijk het is om mensen overal in mee te nemen en dus uit te wijden over bepaalde onderwerpen. Lex staat altijd aan. Ontspannen doet hij alleen tijdens het kajakken en skeeleren en met zijn vrouw in hun huisje in Drenthe. 

 

Lex: Harmien werkt ook met plezier van ‘s morgen vroeg tot ‘s avonds laat. Ze stuurt gerust om tien uur ‘s avonds nog een berichtje. Dat komt allemaal voort uit haar enorme passie voor het onderwijs. Mooi is dat! Er zijn geen verborgen agenda’s, we kunnen alles tegen elkaar uitspreken. 

“Het is Lex zijn laatste klus als schoolleider voor zijn pensioen, mijn eerste”

 

Harmien

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: Montessori Boven ’t IJ

Directeur: Marjolein Peters 

Schoolleider in opleiding: Daisy Nods

 

Marjolein: Ik vind het belangrijk dat we de goede sfeer zoals die nu is behouden. Een veilig pedagogisch klimaat is en blijft ons speerpunt. Omdat Daisy net begonnen is als schoolleider in opleiding zitten we in een nieuwe situatie. We zijn nog een beetje zoekende en moeten wennen aan de nieuwe taakverdeling. Ik heb het namelijk lang alleen gedaan. Daisy heeft minder werkuren dan ik, dus we moeten goed afwegen wat zij wel en niet kan oppakken. Grofweg zit Daisy op de instroom (kleuters) en ik op de uitstroom (groep 8). 

 

Daisy: We hebben hier respect voor het individu en alle onderlinge verschillen. Dat geldt zowel voor de medewerkers als voor de leerlingen. Iedereen hoort zich hier gezien en gehoord te voelen. Als er nieuwe dingen opgepakt moeten worden, dan doe ik dat. Zo hoeft Marjolein niet alles over te dragen. Maar ik mag wel bij alles meekijken en aanschuiven. Zo was het jaarlijks begrotingsgesprek op het stafbureau erg leerzaam. De informatie over subsidies vond ik nog ingewikkeld, maar het was fijn om kennis mee te maken. En in december krijgen we ons eerste schoolbezoek van de bestuurder. 

 

 

Marjolein: We vullen elkaar goed aan, ik praat veel, Daisy is rustiger en denkt meer na. Ze is een spiegel voor mij. Ze is in staat de rust te bewaren en dat ook uit te stralen. Daisy is een klankbord vol reflectieve vragen. Ik vind het fijn om met haar te sparren. Het is namelijk ónze school – en dan bedoel ik van het hele team – , niet míjn school. Gedeelde verantwoordelijkheid, net als in de klassen. 

 

Daisy: Marjolein doet inderdaad alles met het team samen, heel democratisch. En ze is direct en open, ze zegt wat ze denkt. Ze heeft veel ervaring en kennis, ik kan bij haar goed afkijken hoe ze met collega’s omgaat en bepaalde dingen aanpakt. Onze werkrelatie is versterkt sinds we intensiever samenwerken, we spreken elkaar veel vaker. 

 

Marjolein: Daisy zou zich nog beter kunnen profileren. Ze is heel erg bescheiden, geen haantje de voorste, ook niet in haar nieuwe functie. Maar deze houding hoort bij haar en ze heeft goede ideeën, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt in de loop der tijd. 

 

Daisy: Marjolein is niet zo goed met de kleuters. Haar hart ligt ergens anders. Ze komt uit het jongerenwerk en heeft meer affiniteit met oudere kinderen. Je kunt haar wel laten voorlezen in de kleuterklas, maar daar houdt het wel zo’n beetje op.  

 

Marjolein: Naast de ondersteuning die Daisy mij biedt, staat ze nog voor de klas, heeft ze een jong gezin, verbouwt ze haar huis én volgt ze de opleiding tot schoolleider. En dan heeft ze ook nog een opgeruimd huis. Hoe doet ze dat?

 

Daisy: Marjolein houdt heel erg van muziek, ze heeft zelf ook gedrumd in bands. En ze gaat vaak naar concerten. Ook is ze dol op Spaanstalige landen en volgt ze Spaanse les. Maar ze heeft een hekel aan Sinterklaas 😉  Ze wil kinderen absoluut geen leuke dingen onthouden, maar het plezier moet volgens haar wel zwaarder wegen dan de stress. Ze vindt dat het nu vaak te veel tijd en energie kost voor leerkrachten én leerlingen. Vooral omdat de aanloop zo lang duurt en vaak te spannend is voor kinderen.

“Ik kan bij Marjolein goed afkijken hoe ze met collega’s omgaat en bepaalde dingen aanpakt”

 

Daisy

 

Ontmoet andere collega's