Collega Rochelle van der Berg

Welke omstandigheden/omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen?

Maak kennis met Rochelle van der Berg, portret nummer 34 in onze serie Talent groeit Innoord.

Mijn naam is Rochelle van der Berg en ik ben 24 jaar. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de ALO en sindsdien werk ik deels op Daltonschool de Zeven Zeeën en deels op een middelbare school in Purmerend. In beide gevallen als vakdocent bewegingsonderwijs. Op de middelbare school kan ik zien waar ik in het primair onderwijs aan moet werken. Het leuke aan de Zeven Zeeën is het team. Ik heb veel leuke collega’s die altijd bereid zijn om nieuwe dingen te bedenken en uit te voeren. En natuurlijk de kinderen. Die zijn nog veel liever, grappiger en beleefder dan ik verwacht had.  

 

Wat versta je onder talent?

Je denkt bij gymtalenten altijd meteen aan uitblinkers in sport. Kinderen die vaardiger en tactischer zijn. Maar ik vind het veel belangrijker dat kinderen in mijn les goed leren samenwerken én ook dat ze hun zelfstandigheid ontwikkelen. Dat ze weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Eigenlijk de pijlers van Daltononderwijs dus. 

 

Kun je een mooi voorbeeld geven van een moment waarop je talent bij een leerling ontdekte?

Hoewel ik dus vooral focus op de bovengenoemde zaken, kijk ik natuurlijk ook naar aanleg. Laatst had ik een meisje uit groep 6 dat heel goed kon kickboksen. Ik zag ook dat ze er heel veel plezier in had. Daarom heb ik haar in contact gebracht met een kickboksschool. En ik heb ook al eens een leerling naar een turnvereniging doorverwezen. 

 

Welke omstandigheden/omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen?

Veiligheid staat voorop. En dan bedoel ik niet alleen dat de toestellen veilig zijn, maar vooral dat de kinderen zich veilig genoeg voelen om nieuwe dingen aan te durven. Als ze zich op hun gemak voelen, laten ze meer van zichzelf zien, stellen ze vragen en ontwikkelen ze zich. Mijn missie is iedereen in beweging te krijgen. Talentvol worden in een bepaalde sport is een tweede stap. 

 

Wat zet jij in om talent bij leerlingen te ontdekken of te ontwikkelen?  

Naast de clinics waarbij leerlingen met diverse sporten in aanraking komen, is persoonlijke aandacht het sleutelwoord. Ik voer persoonlijke gesprekken met ze, maak grapjes en benader ze altijd positief. bij mij kun je niks fout doen. En de leerlingen hebben veel inspraak, waardoor ik hun autonomie stimuleer. Daarnaast probeer ik goed contact met de ouders op te bouwen zodat we informatie over de leerlingen kunnen uitwisselen. 

 

Ontmoet andere collega's