Caitlin Forster, ontzorgkracht

 

Naar Canadees voorbeeld heeft Daltonschool IKC Zeven Zeeën ontzorgkrachten in dienst. Student pedagogische wetenschappen Caitlin is een van deze ontzorgkrachten en vertelt over haar werkzaamheden.  

 

 

Wat doet een ontzorgkracht?

In elke klas zitten kinderen die extra hulp kunnen gebruiken op het gebied van rekenen en taal. Als leerkracht kom je daar niet altijd aan toe en daarom zijn wij ontzorgkrachten er. In overleg met de leerkracht en IB’er schrijf ik een handelingsplan voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Ik informeer de ouders over ons plan, vraag hen om toestemming en begeleid de kinderen. Na zes weken doe ik een evaluatie met de leerkracht, de leerling en de ouders. Om een doorlopende leerlijn te waarborgen ga ik met de leerlingen mee naar de volgende groep. Het verschil met een onderwijsassistent is dat een ontzorgkracht zelfstandig handelt en meer verantwoordelijkheid heeft voor de leerling. Daarnaast heb ik ook contact met ouders om de ontwikkeling te bespreken. Het verschil met een IB’er is dat die voornamelijk leerkrachten begeleidt en de interne en externe zorg coördineert.

 

Waar komt het idee van een ontzorgtkracht vandaan?

Conny van Coesant, de directeur van Daltonschool IKC Zeven Zeeën, is een tijd geleden met andere directeuren van Innoord naar Canada geweest om daar het passend onderwijs te bekijken. Een van de dingen die ze daar zag, was die extra persoon voor aanvullende steun buiten de klas op eigen niveau. Daltonschool IKC Zeven Zeeën heeft de mogelijkheid om ontzorgkrachten aan te nemen omdat het een school is met een zware weging. Dat houdt in dat er extra budget is omdat de leerlingpopulatie gemiddeld meer steun nodig heeft dan de leerlingen op sommige andere scholen.

 

Waarom is ervoor gekozen om ontzorgkrachten aan te stellen?

Je hoopt dat ieder kind mee kan komen met de klas. Maar sommige leerlingen kunnen niet optimaal groeien binnen alleen de klas omdat het aanbod niet altijd goed aansluit bij iedereen. Ontzorgkrachten bieden de lesstof op een andere manier aan, creatiever of praktischer. En het werkt, want ik heb onlangs een meisje begeleid dat niet wilde rekenen. Omdat we het speels aangepakt hebben (met bijvoorbeeld de active floor) komt ze nu huppelend de klas binnen. 

 

Wat vinden de leerlingen, leerkrachten en ouders ervan?

Ouders vinden het over het algemeen heel fijn dat iemand per individu kijkt waar groei mogelijk is. Leerkrachten zouden graag alle mogelijke hulp en zorg zelf bieden, maar omdat dat onmogelijk is zijn ze heel blij met de hulp van ontzorgkrachten. En de kinderen vinden onze hulp ook heel fijn, ze komen zelf naar me toe met zaken waar ze hulp bij nodig hebben.

 

Welke achtergrond moet je hiervoor hebben?

Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de UvA. Een andere zorgkracht hier op school is een ervaren leerkracht, een andere heeft haar master onderwijswetenschappen afgerond en doet nu de deeltijd Pabo en de ander is een ervaren leerkrachtondersteuner. Ook als ik afgestudeerd ben wil ik leerlingen die vastlopen weer op gang helpen om ze te laten groeien en meer zelfvertrouwen te geven. Ik wil leerlingen blijven volgen, dus niet alleen met diagnostiek en beleid bezig zijn. 

“Ontzorgkrachten bieden de lesstof op een andere manier aan, creatiever of praktischer”

Ontmoet andere collega's