Martine Koppers, locatieleider

Na 20 jaar werk in de culturele sector stapte Martine over naar het onderwijs. Met vol enthousiasme zet zij zich in om voor de leerlingen van Daltonschool de Poolster het verschil te maken, en ze een stevige basis te geven.

 

Leiding geven

‘Samen met de meerschools schoolleider Conny van Coesant geef ik sinds kort leiding aan deze school. Begin 2019 vroeg ik mij af of ik het werk in de culturele sector dat ik toen deed nog 20 jaar wilde doen en het antwoord was nee. Toen ben ik gaan nadenken waar ik met mijn talenten een verschil zou kunnen maken en heb er voor gekozen de schoolleidersopleiding te gaan doen.’

‘Ik wil leerkrachten zó faciliteren dat zij de ruimte hebben hun expertise ten volle in te zetten voor hun leerlingen’

 

Vuurtje

‘Vooral tijdens het stagelopen is het vuurtje voor onderwijs gaan branden. Ik heb hiervoor gekozen zodat ik door het bieden van structuur en kaders leerkrachten zo kan faciliteren dat zij de ruimte hebben hun expertise ten volle in te zetten voor hun leerlingen. Want daar gaat het om, de kinderen een stevige basis geven.’

 

Daltonschool De Poolster

Ontmoet andere collega's