Leerkracht in opleiding voor de bovenbouw

We hebben op OBS Twiske plek voor een leerkracht in opleiding bij onze bovenbouw.

OBS Twiske

Leerkracht in opleiding voor de bovenbouw

0,4 fte

 

De school

OBS Twiske is een leuke, groeiende openbare basisschool in de wijk Kadoelen in Amsterdam-Noord. Ons enthousiaste, open en deskundige team geeft elke dag les aan ruim 570 kinderen. Onze kinderen zijn leuk, zelfstandig en uitermate vrolijk. Daarnaast werken we samen met prettige ouders. De school is volop in ontwikkeling. Onderwijsvernieuwing staat altijd centraal. Wij werken elke dag aan de kwaliteit van het onderwijs. Alles wat goed gaat vormt de basis voor iedere verandering.

 

OBS Twiske vormt samen met 15 andere openbare scholen de Stichting Innoord. OBS Twiske is een buurtschool in Amsterdam-Noord waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen. We werken met methodes die goed aansluiten bij het handelings- en opbrengstgericht werken. We geven hierbij in verschillende aanpakken per vak les en besteden aandacht aan een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het cognitieve leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook creatief ontwikkelen.

 

Wij willen dat elk kind de mogelijkheid heeft zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Hoge verwachtingen hebben van elk kind, maakt dat ieder kind zich gewaardeerd voelt. Daarnaast is onze school ook een sportactieve school met aandacht voor gezondheid, bewegen en goede voeding. De waarden die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, gelden ook voor het team. Dit betekent dat wij gebruikmaken van de talenten en kennis van de teamleden. Teamleden nemen een deel van de verantwoordelijkheid van de schoolontwikkeling over en delen dit met de directie. 

 

De school werkt met vier bouwen (groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6, groepen 7-8). Binnen elke bouw functioneert een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren vormen samen met de directie het managementteam. In onze school werken twee intern begeleiders. De afgelopen jaren zijn er daarnaast steeds meer specialisten benoemd. Dit zijn groepsleerkrachten die zich op een bepaald gebied hebben ontwikkeld tot specialist. 

 

Profiel student

Wij vragen van de vierdejaars student(e) dat zij/hij: 

• een open en reflectieve houding heeft. 

• flexibiliteit en professionaliteit toont. 

• goede communicatieve vaardigheden heeft. 

• kennis heeft van instructie op drie niveaus.

• met plezier voor de klas staat. 

• Voldoende ICT vaardigheden.

 

Stagiair(e)s werken aan/ontwikkelen de volgende competenties: 

• pedagogisch/didactisch handelen 

• expertise/vakkennis 

• analytisch vermogen 

• communicatie/bouwen en onderhouden relaties 

• integriteit 

• samenwerken 

• plannen en organiseren eigen werk

 

 

Begeleiding vanuit de school

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

De onderbouwcoördinator is een vast aanspreekpunt voor vragen of extra ondersteuning. De parallelleerkracht is om de week een dag extra aanwezig voor overleg en begeleiding. Ook hebben wij een stagecoördinator die betrokken is bij het traject van de LiO-stagiair(e).

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst).

 

Contact

Bestuur: Innoord

School: OBS Twiske

Adres: Pandorinastraat 7a, 1035 VR Amsterdam

Telefoon: 020-6312540

Contactpersoon: Arie Wim Kars (a.kars@innoord.nl)

 

Montessorileerkracht in opleiding

We hebben plek voor een leerkracht in opleiding op Montessori Boven ’t IJ.

 

Montessori Boven ’t IJ

Leerkracht in opleiding

0,4 fte

 

De school

Net zoals onze leerlingen zijn we trots op onze school. Montessorischool Boven ‘t IJ is een school met een stabiele basis. Waar enthousiaste en betrokken leerkrachten werken die steeds streven naar inspirerend en betekenisvol onderwijs voor alle leerlingen. Waar onze Montessori visie op allerlei gebieden in de school is terug te vinden en de leidraad is bij ons handelen. Waar de kinderen worden uitgedaagd om zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk te zijn. Waar leren de hele dag door op zoveel verschillende manieren plaatsvindt. Uiteraard door onze leerlingen, die individueel of samen werken aan hun ontwikkelingsproces. Maar waar ook veelvuldig geleerd wordt door de medewerkers op onze school.

 

De groep

Als openbare school hebben wij een zeer  gemengde populatie op school. Wij zijn een afspiegeling van Amsterdam. De kinderen in de groep ontwikkelingen zich tot zelfstandige individuen die wij begeleiden in het maken van keuzes. Zoals het er nu uitziet hebben we vooral behoefte aan een specialist voor het jonge kind; andere bouwen behoren ook tot de mogelijkheden.

 

Profiel LiO-student

Wij zoeken een zelfstandige, leergierige, ontwikkelingsgerichte, begripvolle, grappige, serieuze en zelfverzekerde LiO-student die samen met ons en onze leerlingen wil groeien.

 

Begeleiding vanuit de school

Onze enthousiaste collega’s staan klaar om jou te begeleiden tijdens jouw LiO- periode. Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

 

 

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst).

 

Contact

Bestuur: Innoord

School: Montessorischool Boven ‘t IJ

Adres: kampina 5

Telefoon: 020 637 11 94

Contactpersoon: Daisy Nods – d.nods@innoord.nl

www.montessori-boventij.nl

Leerkracht in opleiding voor het SBO

We hebben plek voor een leerkracht in opleiding voor onze middenbouw, maximaal 15 leerlingen, ma-di / do-vr.

SBO Universum

Leerkracht in opleiding

ma-di / do-vr

0,4 fte

 

 

De school

Universum is een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Noord met ca. 160 leerlingen. De leerlingen van SBO Universum hebben extra ondersteuning en aandacht nodig bij het leren en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor het individuele kind, waarbij wordt gekeken naar wat leerlingen kunnen en wat hun verdere ontwikkeling en perspectief is. Er wordt gebruikgemaakt van dezelfde lesstof als in het reguliere basisonderwijs. Er is naast de basisvakken veel aandacht voor de omgang met elkaar en het krijgen van zelfvertrouwen.

 

Het is onze missie om leerlingen zo te laten ontwikkelen dat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Lezen, taal en rekenen zijn belangrijke vakken op het Universum, omdat het belangrijk is dat de leerlingen zich later goed kunnen redden. Naast het overdragen van kennis, is er veel ruimte voor de sociaal-emotionele, culturele en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Zo hebben de leerlingen vanaf de jongste groepen wekelijks muziekles door een vakdocent en sporten de leerlingen extra bij Only Friends. Daarnaast kunnen de leerlingen deelnemen aan veel naschoolse activiteiten. Om de leerlingen sociaal emotioneel te ondersteunen maken we gebruik van Kwink en werken wij traumasensitief. 

 

De groepen op Universum worden met zorg samengesteld, waarbij gekeken wordt naar de leer- en ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied van de leerlingen en groep. Vanaf de middenbouw is er een praktische en een theoretische stroom. Leerlingen kunnen leren op hun eigen niveau. Ieder half jaar vindt er een gesprek plaats met ouders /verzorgers en worden waar nodig doelen bijgesteld. Vanaf groep 6 praten de kinderen zelf ook mee.

 

Op SBO Universum werken wij met leerteams, dit doen wij volgens de Agile werkwijze ook wel “Ome Universum” genoemd.

 

De groep

Een middenbouw groep (leeftijd groep 5/6). De maximale groepsgrootte is 15 leerlingen. Daardoor heb je het gevoel dat je iedereen kan zien en het maximale uit de leerling kan halen.

 

Profiel LiO-student

Passie voor het speciaal onderwijs en de leerlingen waarbij het niet vanzelf gaat. 

Trots kunnen zijn op kleine grote stapjes in de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Een goede dosis humor en de mogelijkheid om elke dag (soms elk uur) weer opnieuw te beginnen met een leerling.

Flexibel, werken op SBO Universum is elke dag anders. En natuurlijk iemand die van gezelligheid houdt om te werken in dit fijne team.

 

Begeleiding vanuit de opleidingsschool

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

En verder: 

Je staat 2 dagen voor de groep, dit kan maandag of dinsdag zijn, maar ook donderdag en vrijdag. Je mentor is ook je duo-collega. Zij werkt fulltime en is een ervaren leerkracht. Met haar evalueer je de dagelijkse gang van zaken.

 

De collega’s van de school

Wij zijn een team dat voor elkaar klaar staat. Mocht je vragen hebben of ergens tegenaan lopen, dan kan je altijd bij je collega’s terecht.

 

 

Vergoeding

 Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst). 50% van het salaris van een leerkracht.

 

Contact

bestuur: Innoord 

School: SBO Universum

adres: TH Weeversweg 4 

telefoon: 020- 636 1539 

contactpersoon: Harmien Ypma (adjunct-directeur)