De werkdag van

Hier kun je alvast een dagje meelopen met je toekomstige collega’s. Niet alleen met leerkrachten, maar ook met onderwijsondersteuners, directeuren en stafmedewerkers.

'Ik zet me graag in voor leerlingen die écht een leerkracht nodig hebben'

De werkdag van Yasmina, leerkracht groep 5
OBS Blijhaven

'Mijn ambitie is te kijken waar kinderen de meeste kansen kunnen krijgen'

De werkdag van Sanne, intern begeleider
De IJdoornschool

'Ik geef in Amsterdam les omdat ik het gevoel heb dat hier het onderwijs in beweging is'

De werkdag van Maarten, doelableerkracht, pedagoog en opleider in de school
OBS IJplein