Adjunct-directeur

Op de leukste school van Amsterdam werken wij samen met ouders aan de toekomst van onze leerlingen. Ons mooie schoolgebouw ligt vlak bij het Waterlandplein.

De IJdoornschool

Adjunct-directeur

0,6 – 0,8 fte

 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken jou als adjunct-directeur als jij nergens anders zou willen werken dan op een basisschool. Als je het niet erg vindt om gestoord te worden omdat kleuters een zelfgebouwde toren willen laten zien of dat je een kind even een rustige plek moet bieden. In het onderwijs is geen dag hetzelfde, je bent dus flexibel maar kunt ook jouw eigen grenzen en die van jouw team bewaken. Vind jij het een uitdaging om samen met de directeur planmatig het verder neerzetten van een professionele cultuur op onze school? Dan zoeken wij jou dus.

 

Wat ga je doen?

Als adjunct-directeur van de IJdoornschool werk jij samen met het team en de directeur aan de ontwikkeling van een professionele cultuur die past bij de school vanuit de visie en ambitie van Innoord. Samen met de directeur ben je integraal verantwoordelijk voor alle zaken die de school aangaan. Zaken die in ieder geval in jouw portefeuille zullen zitten zijn: Alle zaken rondom huisvesting, het aansturen en coördineren van de Familieschool, het mede voorbereiden van ouder- en MR-bijeenkomsten en het voeren van gesprekken in de functionerings- en beoordelingscyclus van medewerkers.

 

Wat vragen wij?

Jij hebt leidinggevende ervaring, een (afgeronde) managementopleiding en een HBO werk- en denkniveau. Ervaring als leerkracht in het primair onderwijs is een absolute pre. Als sparringpartner ben jij een meerwaarde voor zowel de directeur als de teamleden. Jij bent flexibel en kunt de dagelijkse werkzaamheden op een school goed uitvoeren (opvangen van ziekmeldingen, regelen van vervangingen, voeren van gesprekken met alle stakeholders, organiseren van studiedagen,
bezoeken van klassen). Daarnaast lever je een bijdrage aan de onderwijsvernieuwing en geef je mede vorm aan een lerende organisatie en de professionalisering van het team. Jij communiceert open en helder en bent gericht op samenwerken. Het creëren van een goede en professionele sfeer en energie past bij jou.

 

Wat bieden wij?

Werken op een fijne school met een open en enthousiast team, waar je je meteen welkom voelt. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook gekeken wordt naar wat er allemaal goed gaat. Ons motto is leren voor nu en later. Wij werken met de nieuwste methodes voor alle vakgebieden. We hebben veel aandacht voor taal en rekenen en werken met het concept adaptief onderwijs. Dit is het referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van onze leerkrachten. Het betreft een functie voor 0,6 – 0,8 fte in schaal A11 conform de cao primair onderwijs met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden van Innoord. Je start bij voorkeur per 1 augustus 2023 en jouw werkdagen worden in onderling overleg afgesproken. Een eventueel grotere aanstelling waarbij je ook voor de klas staat is bespreekbaar.

 

 

 

Wie zijn wij?

IJdoornschool
De IJdoornschool is als familieschool het middelpunt van de wijk, vlakbij het Waterlandplein in Amsterdam Noord. Een multiculturele groep ouders en kinderen komen dagelijks naar onze school toe. De IJdoornschool is een middelgrote openbare basisschool met ongeveer 300 leerlingen en telt 16 groepen. Ons prachtige schoolgebouw is in 2017 opgeleverd. De school heeft een duidelijke koers. We gaan voor goed onderwijs en stimuleren eigenaarschap bij elke leerling. We leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. Hiermee krijgen ze de kans om uit te groeien tot een zelfstandig persoon. We zorgen met ons passend, kwalitatief goed en inspirerend onderwijs voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Met ons onderwijs leveren wij kinderen af die beschikken over vaardigheden die in de toekomst centraal staan zoals:
samenwerken, ICT-gebruik, probleemoplossend denken, creativiteit, communicatie en planmatig werken. Onze leerlingen leren aardig te zijn voor anderen. Conflicten worden op een vreedzame manier opgelost. Wij trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen met leerlingen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap. Sinds 2019 strijden we voor de kansengelijkheid van al onze leerlingen. Dit doen we met de Amsterdamse Familieschool-aanpak, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst door hun leefomgeving binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. De Amsterdamse Familieschool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.

 

Innoord

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4200 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.
www.innoord.nl
www.dewerkplekvanjeleven.nl

 

Belangstelling?
Spreekt deze functie jou aan en herken jij je in dit profiel? Dan horen wij heel graag van jou. Heb je vragen? Neem dan contact op met Jorrit Liesting via 020-6363914. En vergeet niet op onze website te kijken.

 

Jouw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag via onderstaand formulier. We zien jouw reactie graag uiterlijk 11-04-2023 tegemoet. De eerste ronde gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 19-04-2023.

 

In deze procedure wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Directeur OBS IJplein

Wil jij werken op de school met het mooiste uitzicht van Amsterdam? Openbare Basisschool IJplein is een buurtschool aan het IJ in Amsterdam Oud-Noord. Wij streven naar gelukkige en zelfstandige leerlingen, die hun eigen keuzes kunnen maken binnen onze steeds veranderende maatschappij. Dit bereiken wij door een breed aanbod waarin ruimte is voor het ontdekken van kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten. De school telt op dit moment ongeveer 175 leerlingen, maar door de ontwikkelingen in de buurt heeft de school de potentie om te groeien. Wij zijn op zoek naar een directeur met passie voor het onderwijs, die onze school op de kaart zet en inziet dat je een school samen maakt.

OBS IJplein 

Directeur

0,8 fte

 

Wat breng jij?

Deze baan is geknipt voor jou, als jij een directeur bent die binnen het krachtenveld van het onderwijs een heldere visie heeft en opkomt voor wat de school nodig heeft vanuit de visie en ambitie van Innoord. Als jij in verbinding met het team, leerlingen, ouders en de buurt de dialoog aangaat, op open wijze informeert en communiceert en hiermee zowel intern als extern een sfeer van positiviteit creëert. Jij geeft ruimte waarbinnen leerlingen en leerkrachten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, maar neemt de leiding wanneer het nodig is. En jij brengt rust en stabiliteit mee vanuit natuurlijk leiderschap en borgt samen met het team dat de reeds ingeslagen weg wordt gecontinueerd.

 

Wat vinden wij belangrijk?

Onze directeur is in staat zowel zijn medewerkers, leerlingen als de ouders te motiveren, te inspireren en te verbinden met de visie van de school en de rol van de school in de omgeving en zich daartoe in te zetten. Hij* heeft zicht op kwaliteiten en mogelijkheden van anderen en stimuleert hen blijvend in hun professionele bijdrage aan de school. Hij staat voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij de talenten en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Medewerkers, ouders, MR en de buurt worden actief bij ontwikkelingen binnen de school betrokken en geënthousiasmeerd om deel te nemen met als doel een hoge tevredenheid te realiseren en de school positief te positioneren in de wijk waar de komende jaren nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Hij geeft integraal leiding aan de onderwijsprocessen en zorgstructuur in school en ontwikkelt een langetermijnbeleid voor de school. Onze directeur zet teamleden aan tot verdere professionele ontwikkeling conform het integraal personeelsbeleid van Innoord. Hij versterkt de samenwerking met de aanbieder voor Kinderopvang en BSO om OBS IJplein door te ontwikkelen naar een (Integraal) Kindcentrum.

 

Wie zijn wij?

 

OBS IJplein
OBS IJplein is een openbare basisschool, samen met een kinderopvanglocatie, direct aan het IJ. Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een veilige sfeer en een positieve leeromgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen dan het beste uit zichzelf halen. We hebben een divers en gemotiveerd team. Divers op de IJpleinschool wil zeggen dat we jonge en ervaren leerkrachten hebben, vrouwen én mannen en verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd in ons team. Diversiteit is voor ons een meerwaarde die vorm krijgt in de pedagogische visie en in het vieren van alle culturele achtergronden in de vorm van een jaarlijkse feestdag waarop er aandacht is voor alle culturen. Wij noemen onszelf een kleurrijke school. Meer informatie vind je op onze website.

 

Innoord

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De scholengroep is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4200 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam-Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

 

Wat bieden wij?

 

Werken in een fijne organisatie met een open en enthousiast team met 20 collega’s, waar je je meteen welkom voelt. Wij investeren in relaties, met leerlingen en ouders, met de omgeving van de school en zien dat als voorwaarde om onze doelen te verwezenlijken. Onderwijs- en leerdoelen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs, waarbij de methoden en uiteenlopende leer- en instructievormen hulpmiddelen zijn. Ontdekkend leren krijgt een steeds prominentere plaats in ons onderwijs, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen leidraad is. We leren samen om een zo optimaal mogelijk onderwijsklimaat en –aanbod te verzorgen.

 

Het betreft een functie voor 0,8 fte in schaal D12 conform de cao PO 2022. In deze procedure wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Je start uiterlijk 1 augustus 2023, maar eerder starten heeft onze voorkeur. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn in de eerste ronde gepland in week 11 van 2023. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Belangstelling?

Spreekt deze uitdaging je aan? Heb je vragen? Of wil je het volledige functieprofiel ontvangen? Neem dan contact op met Kitty Helmich, onze manager HR & Academie. Zij is te bereiken op telefoonnummer 020-820 1410 of via e-mail op k.helmich@innoord.nl. En vergeet niet op onze website te kijken. Jouw motivatie en cv kun je via sollicitatie@innoord.nl versturen, ter attentie van Marton de Pinth, bestuurder Innoord, onder vermelding van vacature ‘directeur OBS IJplein’. We zien jouw reactie graag uiterlijk 3 maart 2023 tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

*Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Overal waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.

 

Enthousiaste leerkracht bovenbouw

Hé bezige bij! Geloof jij dat kinderen samen én van elkaar kunnen leren? Weet jij van aanpakken en motiveer je onze leerlingen? Kom dan werken op onze gezellige buurtschool.

OBS Twiske

Bovenbouw

1 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen.
 • Kwalitatief goed onderwijs, waar onderwijsvernieuwing altijd centraal staat. Alles wat goed gaat, vormt de basis voor iedere verandering.
 • Inspirerend onderwijs waarmee je kinderen een voorsprong geeft. Elk kind krijgt de mogelijkheid zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen. Je hebt hoge verwachtingen van elk kind waardoor hij/zij zich gewaardeerd voelt.
 • Ontwikkeling is een belangrijke waarde voor de kinderen én voor het team. Daarom maken we graag gebruik van elkaars talenten en kennis.
 • Als sportactieve school besteden we veel aandacht aan sport, bewegen, gezondheid en goede voeding. Na schooltijd kunnen kinderen aan verschillende sportactiviteiten meedoen.
 • Samenwerking met ouders; zij zijn nauw betrokken bij onze school.

 

 

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Handelings- en opbrengstgericht werken. Wij werken met de methode Kleuterplein. We geven hierbij in verschillende aanpakken per vak les en besteden aandacht aan een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het cognitieve leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook creatief ontwikkelen.
 • Veilige haven. Wij zijn een vreedzame school, met speciaal daarvoor opgeleide leerlingen als mediatoren die bemiddelen bij conflicten van de kinderen. Wij willen de ouders betrekken bij het leerproces en samen verantwoordelijk zijn voor de leerprestaties van hun kind.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra, zodat kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een sterk ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Affiniteit en ervaring in het werken met jonge kinderen.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

 

 

PS

OBS Twiske is een openbare buurtschool in de wijk Kadoelen waar kinderen met plezier leren in een veilige omgeving. Bij ons is iedereen welkom, want we omarmen verschillen tussen mensen. We willen namelijk samen én van elkaar leren. Toch wordt ieder kind op zijn eigen niveau uitgedaagd met onderwijs op maat. Want dan kan het zich zo goed mogelijk ontwikkelen en uitgroeien tot een autonoom en sociaal sterk mens.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail onze directeur Arie Wim Kars via a.kars@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: www.obstwiske.nl

Amsterdam Noord is grootstedelijk, aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in de basisscholen van Innoord en in het werk dat wij voor hen verzetten. Ben jij de manager bedrijfsvoering/business controller die in verbinding met de scholen onze goedlopende planning & control cyclus kan voortzetten en uitbouwen? Dan is dit jouw baan om daadwerkelijk een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren!

Innoord

Stafbureau

0,8 fte

 

Wat ga je doen?

 

Als ervaren manager bedrijfsvoering/business controller overzie jij de voortgang van de processen binnen het gehele speelveld van de organisatie en geeft hier sturing aan. Jij maakt het verschil door de balans te vinden tussen jouw rol als kritische gesprekspartner en het bieden van ondersteuning door jouw kennis van onderwijsorganisaties en de strategische vraagstukken waar zij mee te maken hebben. Jij bent op het gebied van advies, processen, procedures én complexe
thema’s, zowel operationeel als tactisch en strategisch bezig.

 

Wat vragen wij?

Heb jij aantoonbare werkervaring en Inzicht in het functioneren van onderwijsorganisaties? Kijk je met een helicopterview naar de financiën én de organisatie? Heb je oog voor financiële processen en zie je waar deze verbeterd kunnen worden? En voer je daarnaast de regie over complexe projecten als de begrotingscyclus en het jaarverslag, waarbij je de verbindende, maar ook kritische gesprekspartner bent van onze schoolleiders. Dat is precies wat wij zoeken! Tevens is het belangrijk dat je een teamplayer bent. Een open houding en een HBO+ niveau van denken en werken maakt het plaatje compleet.

 

Wat bieden wij?

Een fijne, veilige, groeiende organisatie met een open en enthousiast team. Waar je je meteen welkom en gezien voelt. Samen bouwen wij aan een werkomgeving waarin jij je kunt ontwikkelen én bijdraagt aan onze ambitie in de strijd voor gelijke kansen. Waar wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij ook wordt gekeken naar wat er allemaal goed gaat. Inschaling is conform de cao PO 2022 (schaal OOP-13, max. € 6.568,- o.b.v. fulltime bruto) met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden van Innoord. Wij werken hybride en jouw werkdagen spreken wij in onderling overleg af.

 

Wie zijn wij?

 

Jij maakt deel uit van het enthousiaste stafbureau van Innoord naast de NDSM werf, waar 20 collega’s samenwerken op de beleidsterreinen onderwijs en kwaliteit, passend onderwijs, human resources, planning en control, huisvesting, communicatie en ict. Jij geeft leiding aan een team van vier collega’s, die zich bezighouden met financiën, subsidies, huisvesting, ict en facilitaire zaken. Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) in Amsterdam Noord. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4200 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De dynamiek en diversiteit van Amsterdam Noord laten we doorklinken in onze missie. Wij willen een toekomst voor onze kinderen waarin mensen een verbondenheid met elkaar voelen en samen in staat zijn kleine en grote uitdagingen aan te gaan. Wij zien het als onze missie daar een positieve bijdrage aan te leveren.
www.innoord.nl

 

Belangstelling?

Spreekt deze uitdaging je aan? Heb je vragen? Of wil je het volledige functieprofiel ontvangen? Neem dan contact op met Aardoom & De Jong via deze link.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Actieve leerkracht middenbouw

Hé bezige bij! Geloof jij dat kinderen samen én van elkaar kunnen leren? Weet jij van aanpakken en motiveer je onze leerlingen? Kom dan werken op onze gezellige buurtschool.

OBS Twiske

Middenbouw

0,9 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen.
 • Kwalitatief goed onderwijs, waar onderwijsvernieuwing altijd centraal staat. Alles wat goed gaat, vormt de basis voor iedere verandering.
 • Inspirerend onderwijs waarmee je kinderen een voorsprong geeft. Elk kind krijgt de mogelijkheid zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen. Je hebt hoge verwachtingen van elk kind waardoor hij/zij zich gewaardeerd voelt.
 • Ontwikkeling is een belangrijke waarde voor de kinderen én voor het team. Daarom maken we graag gebruik van elkaars talenten en kennis.
 • Als sportactieve school besteden we veel aandacht aan sport, bewegen, gezondheid en goede voeding. Na schooltijd kunnen kinderen aan verschillende sportactiviteiten meedoen.
 • Samenwerking met ouders; zij zijn nauw betrokken bij onze school.

 

 

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Handelings- en opbrengstgericht werken. Wij werken met de methode Kleuterplein. We geven hierbij in verschillende aanpakken per vak les en besteden aandacht aan een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het cognitieve leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook creatief ontwikkelen.
 • Veilige haven. Wij zijn een vreedzame school, met speciaal daarvoor opgeleide leerlingen als mediatoren die bemiddelen bij conflicten van de kinderen. Wij willen de ouders betrekken bij het leerproces en samen verantwoordelijk zijn voor de leerprestaties van hun kind.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra, zodat kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een sterk ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Affiniteit en ervaring in het werken met jonge kinderen.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

 

 

PS

OBS Twiske is een openbare buurtschool in de wijk Kadoelen waar kinderen met plezier leren in een veilige omgeving. Bij ons is iedereen welkom, want we omarmen verschillen tussen mensen. We willen namelijk samen én van elkaar leren. Toch wordt ieder kind op zijn eigen niveau uitgedaagd met onderwijs op maat. Want dan kan het zich zo goed mogelijk ontwikkelen en uitgroeien tot een autonoom en sociaal sterk mens.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail onze directeur Arie Wim Kars via a.kars@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: www.obstwiske.nl

Leerkracht middenbouw OBS De Weidevogel

Hé energieke vogel! Sta je te popelen om als leerkracht middenbouw aan de slag te gaan op een echte dorpsschool in landelijk Noord? Wil je liever vandaag dan morgen het best denkbare onderwijs aan jouw leerlingen geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Weidevogel

leerkracht middenbouw

functie kan gecombineerd worden met functie leerkracht met hoogbegaafdheidsprofiel

0,6 – 1 fte

 

Hier krijg jij energie van:

Kansengelijkheid waar de ontwikkeling van ieder talent de ruimte krijgt.
Kwalitatief en inspirerend onderwijs, een individueel gerichte aanpak van leerlingen door een digitale leeromgeving, plusaanbod, weektaak en muzikale ontplooiing, die kinderen leert keuzes te maken en waarmee je hun zelfstandigheid bevordert.
Formatief evalueren met een rapportfolio, waarbij zowel het kind als jij als  leerkracht inbreng hebt.
Een klein en veelzijdig team, waar ook jouw ontwikkeling aandacht krijgt.
Samenwerking; ouders van onze kinderen zijn nauw betrokken bij onze school.

 

Hier gaat jouw strijdershart van kloppen: 

Kansengelijkheid. Een school voor brede talentontwikkeling betekent dat onze leerlingen inzicht hebben in hun eigen talenten en kwaliteiten. Ze zijn zelfverzekerd en trots op wat zij bereiken. Zij kunnen samenwerken en creatief en probleemoplossend denken. Zij hebben geleerd verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling, hebben aandacht en plezier in het werk en de discipline om iets tot een goed einde te brengen. Zij kunnen op hun ontwikkeling reflecteren en dit proces presenteren aan elkaar, aan ouders en aan de leerkrachten. 

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alle talent uit het kind te halen plus een klein beetje extra, in de breedste zin van het woord.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • Ervaring in de  midden- en bovenbouw en je bevoegdheid voor het primair onderwijs.
 • En tot slot: eigen vervoer, want er is geen OV-verbinding naar de school, maar wel een gratis parkeerplek.

 

 

PS
OBS De Weidevogel is een openbare basisschool, gelegen in een landelijke omgeving van Amsterdam Noord. Momenteel zitten er op De Weidevogel 217 leerlingen. De leerlingen komen uit Ransdorp en uit de omliggende dorpen. Daarnaast komen er ook leerlingen uit (stedelijk) Amsterdam Noord.

 

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam  Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail onze recruiter Victoria de Geest via v.degeest@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: www.obsdeweidevogel.nl

 

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

Click or drag a file to this area to upload.

Leerkracht in opleiding

Zit jij in de laatste fase van de opleiding op de Hogeschool van Amsterdam of de Universitaire Pabo van Amsterdam en vind je Amsterdam Noord een spannende en uitdagende omgeving om te werken met diversiteit en multiculturele groepen op één van onze 16 scholen en daar deel van uit te maken?

Innoord

LiO

 

Wat biedt de Opleidingsschool Innoord?

Alle vacatures zijn betaald volgens de LiO-leerarbeidsvoorwaarden (50% van het leerkrachtensalaris).

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

Hier vind je alle aangeboden LiO-stageplaatsen van 2022-2023.

 

Hier vind je het overzicht van onze scholen.

 

PS

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen? Kijk dan op onze website.

Leerkracht onderbouw OBS IJplein

Daag jij onze leerlingen uit om samen te leren? En om hun talenten te ontwikkelen? Zoek jij een geweldige werkplek aan het IJ en een diverse groep leerlingen? Reageer dan snel!   

OBS IJplein 

leerkracht onderbouw

0,4 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Een echt verschil kunnen maken voor alle leerlingen uit de buurt (IJpleinbuurt/Vogelbuurt).
 • Brede ontwikkeling van leerlingen stimuleren.
 • Een lerende organisatie met ruimte voor ontwikkeling /professionalisering. 
 • Cultuur en creativiteit; onze culturele activiteiten zijn divers en vinden in en buiten de school plaats.
 • Ouders als samenwerkingspartner; open communicatie met ouders.

 

Hier gaat jouw hart sneller van kloppen: 

 • Werken met PBS (Positive Behaviour Support) vanuit de waarden transparantie, veiligheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.
 • Ruimte om naast gebruik methodes eigen lessen te ontwerpen/zaakvakken thematisch in projectvorm aan te bieden.
 • Om de woensdag is er een leercarrousel; leerlingen krijgen dan groepsdoorbroken  (groepen 6-8)  les van vakdocenten (onder nadere techniekles, beeldende vorming, theater , film, ed).
 • Geen continurooster, maar een gevarieerd aanbod voor leerlingen tijdens de lunchpauze en tijd voor leerkrachten  om te pauzeren/ voor-nawerk te doen.
 • Begrijpend lezen vanuit eigen, rijke teksten geven (niet als vak an sich maar geïntegreerd).
 • Focus op de groei van individuele leerlingen. 
 • Het team is bekend met verbindende communicatie en staat open voor het geven en ontvangen van feedback.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • Je gaat er echt voor, niet alleen binnen de groep, maar samen met het team. 
 • Je hebt een sterk reflectief vermogen en werkt graag samen.
 • Je laat naar kinderen en ouders een goede professionele houding laat zien.
 • Je bent in staat is om op meerdere niveaus les te geven.
 • Je bent in staat is een leerrijke en veilige leeromgeving te creëren.
 • Je bent zelfstandig is en toont eigen initiatief.
 • Je hebt een open houding en staat open voor veranderingen.
 • Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen, flexibiliteit en gevoel voor humor.
 • Je hebt een onderzoekende houding met een eigen inbreng in de school.

 

 

 

OBS IJplein is een openbare basisschool op een prachtige locatie direct aan het IJ. Ruim 175 leerlingen en 25 personeelsleden en stagiaires gaan dagelijks naar OBS IJplein. Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een veilige sfeer en een positieve leeromgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen dan het beste uit zichzelf halen. We hebben een divers en gemotiveerd team. Divers op de IJpleinschool wil zeggen dat we jonge en ervaren leerkrachten hebben, vrouwen én mannen en verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd in ons team.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten. 

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail onze directeur Julie Jurriaans via j.jurriaans@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: ijpleinschool.nl

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

Click or drag a file to this area to upload.

Strijdlustige leerkrachten

Hé strijder! Sta je te popelen om les te geven op een school van Innoord, omdat je liever vandaag dan morgen aan de kansgelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen werkt?  Te gek! We staan altijd open voor bevoegde leerkrachten die met ons willen strijden voor kansengelijkheid in het basisonderwijs. Heb je ervaring in het onderwijs, of ben je (bijna) klaar met de lerarenopleiding? Grijp dan nu je kans!

Innoord

Open sollicitatie

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waarbij al jouw kinderen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.
 • Kwalitatief goed onderwijs om de toekomst voor te bereiden op onze kinderen.
 • Inspirerend onderwijs waarmee je investeert in de voorsprong van elke leerling.

 

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Kansengelijkheid. Onze 16 scholen verschillen flink van elkaar. We zien in dat kansengelijkheid (nog) niet vanzelfsprekend is. Je bent je net als wij bewust van diversiteit en vraagt je elke dag af: welke kinderen heb ik voor me en welk onderwijs hebben ze nodig?’
 • Sterke basiskwaliteit taal en rekenen. Stilstand is achteruitgang, daarom blijven we ons continu ontwikkelen op het gebied van taal, lezen en rekenen.

 

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

 

PS

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen? Kijk dan op onze website.