Leerkracht in opleiding voor het SBO

We hebben plek voor een leerkracht in opleiding voor onze middenbouw, maximaal 15 leerlingen, ma-di / do-vr.

SBO Universum

Leerkracht in opleiding

ma-di / do-vr

0,4 fte

 

 

De school

Universum is een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Noord met ca. 160 leerlingen. De leerlingen van SBO Universum hebben extra ondersteuning en aandacht nodig bij het leren en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor het individuele kind, waarbij wordt gekeken naar wat leerlingen kunnen en wat hun verdere ontwikkeling en perspectief is. Er wordt gebruikgemaakt van dezelfde lesstof als in het reguliere basisonderwijs. Er is naast de basisvakken veel aandacht voor de omgang met elkaar en het krijgen van zelfvertrouwen.

 

Het is onze missie om leerlingen zo te laten ontwikkelen dat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Lezen, taal en rekenen zijn belangrijke vakken op het Universum, omdat het belangrijk is dat de leerlingen zich later goed kunnen redden. Naast het overdragen van kennis, is er veel ruimte voor de sociaal-emotionele, culturele en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Zo hebben de leerlingen vanaf de jongste groepen wekelijks muziekles door een vakdocent en sporten de leerlingen extra bij Only Friends. Daarnaast kunnen de leerlingen deelnemen aan veel naschoolse activiteiten. Om de leerlingen sociaal emotioneel te ondersteunen maken we gebruik van Kwink en werken wij traumasensitief. 

 

De groepen op Universum worden met zorg samengesteld, waarbij gekeken wordt naar de leer- en ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied van de leerlingen en groep. Vanaf de middenbouw is er een praktische en een theoretische stroom. Leerlingen kunnen leren op hun eigen niveau. Ieder half jaar vindt er een gesprek plaats met ouders /verzorgers en worden waar nodig doelen bijgesteld. Vanaf groep 6 praten de kinderen zelf ook mee.

 

Op SBO Universum werken wij met leerteams, dit doen wij volgens de Agile werkwijze ook wel “Ome Universum” genoemd.

 

De groep

Een middenbouw groep (leeftijd groep 5/6). De maximale groepsgrootte is 15 leerlingen. Daardoor heb je het gevoel dat je iedereen kan zien en het maximale uit de leerling kan halen.

 

Profiel LiO-student

Passie voor het speciaal onderwijs en de leerlingen waarbij het niet vanzelf gaat. 

Trots kunnen zijn op kleine grote stapjes in de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Een goede dosis humor en de mogelijkheid om elke dag (soms elk uur) weer opnieuw te beginnen met een leerling.

Flexibel, werken op SBO Universum is elke dag anders. En natuurlijk iemand die van gezelligheid houdt om te werken in dit fijne team.

 

Begeleiding vanuit de opleidingsschool

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

En verder: 

Je staat 2 dagen voor de groep, dit kan maandag of dinsdag zijn, maar ook donderdag en vrijdag. Je mentor is ook je duo-collega. Zij werkt fulltime en is een ervaren leerkracht. Met haar evalueer je de dagelijkse gang van zaken.

 

De collega’s van de school

Wij zijn een team dat voor elkaar klaar staat. Mocht je vragen hebben of ergens tegenaan lopen, dan kan je altijd bij je collega’s terecht.

 

 

Vergoeding

 Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst). 50% van het salaris van een leerkracht.

 

Contact

bestuur: Innoord 

School: SBO Universum

adres: TH Weeversweg 4 

telefoon: 020- 636 1539 

contactpersoon: Harmien Ypma (adjunct-directeur)

Stoere vakleerkracht bewegingsonderwijs

Hé scout! Geloof jij in kansengelijkheid? Heb jij oog voor de talenten van onze kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat? Zoek je een levendige werkomgeving? Reageer dan op deze baan!

SBO Universum

0,7 – 0,8 fte

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waarbij al jouw kinderen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.
 • Kwalitatief goed onderwijs om de toekomst voor te bereiden op onze kinderen.
 • Een breed sportaanbod, waarbij jij een gezonde basis voor het bewegingsonderwijs van onze kinderen legt.
 • Aandacht voor het individuele kind om leerlingen zo te ontwikkelen dat ze kunnen doorstromen naar passend vervolgonderwijs.
 • Dat beetje meer geven aan onze kinderen, bij wie het leren niet vanzelf gaat.
 • Veel aandacht voor de omgang met elkaar en het creëren van zelfvertrouwen bij de kinderen.
 • Samenwerken met een ervaren collega bewegingsonderwijs.
 • Een fijn en hecht team, bestaande uit groepsleerkrachten en specialisten op verschillende gebieden.

 

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Kansengelijkheid. Voor elke leerling onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en een individueel ontwikkelperspectief opstellen om ons aanbod op af te stemmen en een realistisch einddoel te formuleren.
 • Ons motto. ruimte om te leren – creativiteit, ontwikkeling, betrokkenheid en zelfvertrouwen.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Mogelijkheid om te differentiëren in werkvormen, leerstof en sociale contacten.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Gedrevenheid en tegen een stootje kunnen.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • Ervaring binnen speciaal (basis)onderwijs of een hart voor kinderen waar het leren niet vanzelf gaat.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid om te werken in het onderwijs (ALO).

 

PS

SBO Universum is een school voor speciaal basisonderwijs in het centrum van Amsterdam Noord waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften onderwijs en begeleiding krijgen. Veel leerlingen hebben moeite met leren, hebben sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Ook kan een moeilijke thuissituatie een rol spelen. Onze leerkrachten begrijpen onze kinderen en kunnen hiernaar handelen. 

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar sollicitatie@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: www.sbo-universum.nl

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

Click or drag a file to this area to upload.