Leerkracht in opleiding voor Nieuwkomers

Wij hebben plek voor een leerkracht in opleiding in onze groep 8 voor nieuwkomers.

 

 

De Taalschool

0,4 fte

 

 

De school

De Taalschool ontvangt kinderen die nieuw in Nederland zijn komen wonen en nog niet de Nederlandse taal beheersen. In een periode van ongeveer een jaar bereiden we de kinderen voor om zo goed mogelijk in het basisonderwijs te kunnen instromen. We hebben als doel de kinderen zowel didactisch als sociaal-emotioneel sterker te maken. Kindgericht werken is daarbij een pré. De groepen in de Taalschool zijn niet groter dan 15 kinderen. We werken ook klas doorbroken.

 

Beschrijving groep

Onze doelgroep bestaat uit kinderen die een leeftijd hebben die past bij groep 3 t/m 8 in de basisschool. De kinderen komen uit landen van over de hele wereld en hebben daardoor verschillende achtergronden. Aan de hand van thema’s werken we aan het vergroten van de woordenschat. In klas overstijgende niveaugroepen leren de kinderen lezen en schrijven. Omdat het starten in een nieuw land, op een nieuwe school voor veel kinderen een ingrijpende gebeurtenis is zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat.

 

Profiel LiO-student

De verschillende culturele achtergronden van de leerlingen vind je een uitdaging om mee te werken. Je wilt bijdragen aan een veilig pedagogisch klimaat om zo een omgeving te creëren waarin de leerlingen tot leren kunnen komen. In onze school werken we gedifferentieerd en heeft ieder kind zijn eigen leerlijn. Van jou verwachten we dat je de leerlingen in kaart kunt brengen en ze op niveau kunt bedienen. Dit alles doe je uiteraard allemaal samen met je begeleider.

 

Begeleiding vanuit de opleidingsschool

Vanuit de Taalschool zullen we je de ruimte geven om jezelf te ontwikkelen. Tevens zullen we je ondersteunen daar waar je leervragen liggen. Je wordt gekoppeld aan een vaste begeleider en meegenomen in alles wat ons team aangaat. Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

Vergoeding

Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst). 50% van het salaris van een leerkracht.

 

Contact

Bestuur: Innoord
School: Taalschool In Noord
Adres: Mussenstraat 26
Telefoon: 020-6361792
Contactpersoon: René Schneiders