IKC Zeven Zeeën

Zin in avontuur, nieuwsgierig zijn, de wil om te ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken, doorzetten en reflecteren.

‘Je hoeft tenminste niet de hele tijd stil te zitten op je stoel’

 

Lina, groep 2

Daltonschool IKC Zeven Zeeën

Lees verder

 

IKC de Zeven Zeeën

Banneplein 111
1034 DN Amsterdam
020-6316842
directie.zevenzeeen@innoord.nl

ikczevenzeeen.nl

 

Ontdekkingsreizigers

Onze school heet Dalton IKC Zeven Zeeën; een naam die verwijst naar alle zeeën en oceanen van de wereld. Iemand die ‘de zeven zeeën bevaren heeft’, is overal geweest of heeft veel (levens)ervaring. De oceaanvaarders die deze zeeën verkenden, waren echte ontdekkingsreizigers die onbevreesd het avontuur aangingen. Zij waren nieuwsgierige reizigers met een open geest die de wereld anders durfden te bekijken, en die de nieuwe dingen met een kinderlijk enthousiasme in zich opnamen. Ze ontdekten, leerden, ervoeren en gaven hun kennis door.

 

 

Ons motto

Dit is wat wij alle kinderen binnen ons integraal kindcentrum (IKC) willen bijbrengen: zin in avontuur, nieuwsgierig zijn, de wil om te ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken, doorzetten en reflecteren.

Ontdek je collega’s

‘Het moment dat de leerlingen ‘s morgens vol verwachting voor de deur staan te trappelen vind ik geweldig’

Jan, onderwijsassistent
Daltonschool IKC Zeven Zeeën Collega Jan