IKC Overhoeks

Overhoeks verbreedt je horizon.

 

 

 

IKC Overhoeks

Grasweg 3

1031 HW Amsterdam
020 6304770
admin.overhoeks@innoord.nl
ikc-overhoeks.nl

 

Integraal kindcentrum Overhoeks

Openbare basisschool Overhoeks is in 2010 gestart in de Chrysantenstraat. In december 2020 worden wij een integraal kindcentrum (IKC). Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen dan bij ons terecht in ons nieuwe gebouw in de wijk Overhoeks. Dit betekent dat we ook kinderopvang voor 0-4-jarigen bieden en buitenschoolse opvang voor alle groepen.

Onze missie is de leerlingen op de toekomst voorbereiden. We zijn een centrum dat ruimte geeft voor ieder talent. Want ieder kind heeft een talent en elk talent is even belangrijk.

 

Als school verstaan we de kunst om het talent van iedere leerling te vinden en tot bloei te laten komen. De leerlingen krijgen optimaal de kans hun talenten te ontwikkelen. Dit biedt de kinderen zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn.

 

 

Wat maakt ons uniek?

  • Thematisch onderwijs, International Primary Curriculum (IPC) vanaf het begin. Uniek met ludieke start, kunstdocenten, fieldtrips, presentaties, voorstellingen.
  • Vernieuwend, doorlopend en onderwijs op maat: rekenen, taal en lezen (innovatieve lesmethoden/methodieken zoals Snappet).
  • Engelse les vanaf groep 1, voor alle leerlingen.
  • Vakspecialisten in huis: een aanzienlijk deel van de leerkrachten zijn naast leerkracht ook vakspecialist in bijvoorbeeld lezen, rekenen, taal, pedagogiek, gedrag, ICT, hoogbegaafdheid.
  • Doorlopend aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling met behulp van methode KIVA.
  • Balans en beweging in een gezonde school gesteund door Jump-In o.l.v. vakdocent bewegingsonderwijs.

‘Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken’

 

International Primary Curriculum

IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een – gebaseerd op de SLO-einddoelen – leerplan dat alle essentiële inhouden en doelen omvat. IPC is niet slechts een methodiek, maar een visie op het verbeteren van het leren. Niet wat we kunnen, maar wat we geleerd hebben, momenteel leren en gaan leren staat centraal. Dit geldt voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten en de gehele school; hierdoor vormen we een lerende organisatie.
Er zijn drie soorten van leren: Kennis, vaardigheden en inzicht/begrip. Deze hebben hun eigen kenmerken en manieren van onderwijzen. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

 

 

 

Leerlingen leren zich met IPC te verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen. Daarbij is er veel aandacht voor normen en waarden in verschillende culturen. Hierdoor krijgt burgerschap een structurele plaats binnen het curriculum. Ook zijn IPC-thema’s zeer geschikt om de leerlingen bewust te maken met duurzame ontwikkeling.

 

De wereld om ons heen is steeds internationaler gericht. Naast de vakinhoudelijke en de persoonlijke doelstellingen omvat IPC ook internationale doelstellingen. Zo leren de kinderen prettig om te gaan met elkaar. En ook leren ze samen te werken in de wereld waarin we een andere afkomst, achtergrond, talen, culturen en godsdienst kunnen hebben.

Ontdek je collega’s

‘Ik wil zorgen dat het vooral niet saai wordt in de klas. Actief onderwijs, dus!’

Ruth, Zij-instromer
IKC Overhoeks Collega Ruth

‘Juf Fenne, hoe heet jij?’

Fenne, Stagiaire
IKC Overhoeks Collega Fenne

"Minneke geeft leerkrachten de ruimte om bijvoorbeeld na een training of opleiding nieuwe waardevolle inzichten voor de school toe te passen in de praktijk" Julie

Julie en Minneke, IKC Overhoeks
IKC Overhoeks Collega’s Julie en Minneke