Montessori Boven ’t IJ locatie Kampina

We streven voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau.

 

Montessori Boven ’t IJ locatie Kampina

Kampina 5
1025 DD Amsterdam
020 6371194
kampina.boventij@innoord.nl
montessori-boventij.nl

 

Openbare basisschool

De 11e Montessorischool Boven ’t IJ is een openbare basisschool, bestaand uit meerdere vestigingen. De hoofdlocatie Kampina bevindt zich in Nieuwendam-Noord, op het adres Kampina 5. De tweede locatie (Azalea) is gelegen in de Bloemenbuurt en is verspreid over 2 adressen; aan de Azaleastraat 21 (Azalea 1), en aan de Varenweg 2 (Azalea 2). Zo’n 680 leerlingen gaan dagelijks naar Montessori Boven ’t IJ.

 

 

Montessorischool Boven ’t IJ is een grote openbare basisschool voor Montessorionderwijs. De school heeft op dit moment drie adressen waar dit montessorionderwijs wordt verzorgd. Het gebouw op Kampina telt 15 groepen, de Azaleastraat huisvest 10 groepen, en de Varenweg huisvest 4 groepen. De schoolgebouwen van de Kampina en de Azaleastraat liggen beide in een rustige straat; locatie Azalea 2 (Varenweg) deelt het gebouw tijdelijk met de St. Rosaschool. De school wordt bezocht door zo’n 680 kinderen waarvan 320 op de twee Azalea locaties, en 360 op Kampina. De schoolbevolking is een doorsnede van de bevolking van Amsterdam Noord. De school heeft een fijn team van ongeveer 65 leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

‘Kinderen die extra zorg nodig hebben worden o.a. begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas’

 

Ontwikkeling leerlingen

Als montessorischool streven we voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau. Wij werken vanuit de pedagogiek en didactiek die Maria Montessori ontwikkeld heeft. De montessoriwerkwijze heeft de afgelopen jaren wel wat veranderingen ondergaan. We werken met twee of drie leerjaren in een groep en naast het Montessorimateriaal wordt er ook met andere, moderne hulpmiddelen en methodes gewerkt. De basis van het onderwijs blijft respect voor elkaar en de opvoeding tot zelfstandigheid. We dagen het kind uit om zelfstandig en verantwoordelijk in het leven te staan en bewuste keuzes te maken.

 

De kinderen die extra zorg nodig hebben worden o.a. begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas. De school werkt met een modern leerlingvolgsysteem. Er worden twee keer per jaar toetsen afgenomen om de ontwikkeling van alle kinderen te volgen en daar waar nodig extra aandacht te geven.

Ontdek je collega’s

‘Ik draag met liefde bij aan de toekomst van onze kinderen’

Yasemin, leerkrachtondersteuner
Montessori boven ‘t IJ locatie Kampina Collega Yasemin

‘De stakingen in het onderwijs trokken me over de streep. Het voelde alsof er een beroep op mij persoonlijk gedaan werd’

Marlies, Zij-instromer
Montessori Boven 't IJ locatie Kampina Collega Marlies