OBS De Buikslotermeer

Onze leerlingen voelen zich thuis op De Buikslotermeer.

 

OBS De Buikslotermeer

Breedveld 7
1025 PZ Amsterdam
020 6371265
info@debuikslotermeer.nl
debuikslotermeer.nl

 

Multiculturele, gezellig school

De Buikslotermeer is een openbare school van ca. 230 leerlingen. Een multiculturele, gezellige school, midden in de wijk. Er wordt extra veel aandacht besteed aan taal, muziek en sociale vaardigheden. Om een veilige leer- en leefomgeving te creëren, hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang. De school werkt hierin samen met TintelTuin en overblijfouders. Het team van het gehele integrale kindcentrum werkt prettig samen en staat voor kwaliteit. Met z’n allen werken we aan kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en plezier in leren/spelen.

 

Op De Buikslotermeer word je gezien en gehoord, als kind, ouder en als teamlid. Er is een groot gevoel van gezamenlijkheid en betrokkenheid. Hierdoor voelt iedereen zich hier snel thuis. We geloven erin dat een thuisgevoel en een veilig pedagogisch klimaat het leren positief beïnvloedt. Deze basis is niet alleen op school te ervaren, maar ook op de opvang van TintelTuin, onze partner van de alles-in-één school. Wij bieden een ononderbroken ontwikkeling aan kinderen van 0 tot 13 jaar en waar nodig ondersteuning op maat.

‘Met z’n allen werken we aan kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en plezier in leren/spelen’

 

Verschillende manieren van leren

Onze kinderen leren op verschillende manieren: door duidelijk instructies, door met anderen te ontdekken en te onderzoeken, en vanuit de praktijk. Hierbij kijken wij wat kinderen nodig hebben en betrekken we hen actief bij het leerproces. Een voorbeeld is de Kerst pop-up store. Leerlingen van groep 8 maken zelf kerstspullen, die worden verkocht. Met de opbrengsten worden nieuwe prullenbakken gekocht voor de school, zodat we het afval beter kunnen scheiden. Hierbij verdiepen zij zich o.m. in duurzaamheid, het maken van een begroting, het opstellen van een marketingplan en het bouwen van een website.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze aandacht en respect hebben voor anderen en hun omgeving. De kinderen van De Buikslotermeer zijn nu al zelfbewuste, actieve wereldburgers.

Ontdek je collega’s

‘Het deed mij pijn te lezen dat sommige basisscholen dagenlang hun deuren moesten sluiten door een tekort aan leerkrachten’

Tom, Zij-instromer
OBS De Buikslotermeer Collega Tom

‘Dan gaan de leerlingen juichen, dat warmt gewoon je hart’

Emma, stagiaire
OBS De Buikslotermeer Collega Emma

‘Mijn leerkrachten stonden altijd voor mij klaar en dat wil ik ook doen voor kinderen’

Theresa, stagiaire
De Buikslotermeer Collega Theresa