OBS De Piramide

Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat voorop.

 

OBS De Piramide

Houdringe 2
1025 BA Amsterdam
020 6365954
info@piramideschool.nl
piramideschool.nl

 

Elk kind is welkom

OBS de Piramide staat in een multiculturele en kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord. We zijn een kleine school met veel aandacht voor de kinderen. Met onze leerlingen streven wij naar hoge resultaten en dagelijks leerplezier. We zijn trots en blij dat ons dit lukt!

 

Elk kind is welkom, we erkennen en respecteren onderlinge culturele verschillen en staan open voor elkaar. Dit geldt ook voor onze medewerkers, ouders en bezoekers in school. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van onszelf en van elkaar.

 

Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat voorop. Kinderen kunnen hun talenten breed ontwikkelen. Behalve cognitief ook creatief, motorisch en sociaal.

 

We zijn trots op de zorg die we aan kinderen besteden. We gaan ervan uit dat ouders samen met de school willen werken aan de ontwikkeling van hun kinderen. Net als de ouders hebben wij ook hoge verwachtingen van de leerlingen. Ouders en leerkrachten zien wij als voorbeeld voor de kinderen.

‘We gaan ervan uit dat ouders samen met de school willen werken aan de ontwikkeling van hun kinderen’

 

Cultuur en beweging

Cultuureducatie vinden we een belangrijke aanvulling op het lesprogramma voor onze leerlingen. Voorleeswedstrijden, museumbezoeken, muziek- en theaterlessen gegeven door echte professionals uit de verschillende disciplines zorgen voor succeservaringen. Zo hebben wij als school een samenwerking opgebouwd met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), waarbij studenten bij ons theaterlessen verzorgen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze kinderen voldoende zelfvertrouwen opdoen om later goed in de maatschappij te kunnen functioneren.

 

De Piramide is een sport-actieve school. Alle kinderen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht. Tijdens deze lessen worden ook promotielessen georganiseerd door diverse sportverenigingen. Ouders mogen altijd kijken naar die lessen. Voor kinderen die moeite hebben met lekker bewegen zijn er speciale lessen in kleine groepen onder schooltijd die verzorgd worden door de vakleerkracht. Ook krijgen kinderen in groep 1 t/m 3 wekelijks yogalessen. Op woensdagmiddag zijn we in de sporthal te vinden om bekers te winnen in toernooien. Na school zijn er sportclubs voor alle leeftijden in de gymzaal.