OBS De Vier Windstreken

De vier pijlers van De Vier Windstreken zijn taalrijk (noord), sportief (oost), gezond (zuid) en
digitaal (west).

‘Voordat ik in het Doelab zat, durfde ik vaak niet om hulp te vragen en had ik minder zelfvertrouwen’

 

Salma, groep 8

OBS De Vier Windstreken

Lees verder

 

OBS De Vier Windstreken

Parlevinker 11
1034 PX Amsterdam
020 6313592
info@obsvierwindstreken.nl
obsvierwindstreken.nl

 

Toegankelijk voor iedereen

De Vier Windstreken is een openbare basisschool gelegen in de wijk Banne-Noord. Elke dag gaan zo’n 320 leerlingen naar De Vier Windstreken. Deze leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen.

 

De Vier Windstreken is een openbare basisschool, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk zonder onderscheid te maken in maatschappelijke positie, levensbeschouwing en geloof. Aan De Vier Windstreken is een peutercombi van 2 – 4 jaar en buitenschoolse opvang verbonden. De Vier Windstreken beschikt over een ruim en netjes ingericht gebouw, inclusief nieuwe smart boards, gezonde luchtinstallatie en airco in alle lokalen.

 

De vier pijlers van De Vier Windstreken zijn taalrijk (noord), sportief (oost), gezond (zuid) en digitaal (west).

 

De Vier Windstreken is een brede school en wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Er wordt veel aandacht besteed aan een positieve werkhouding. De kinderen moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. De Vier Windstreken is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen met als doel de cognitieve en sociale vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van het vervolgonderwijs.

 

 

 

‘De kinderen moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven’

 

Cultuur en sport

Naast de cognitieve en sociale vaardigheden vindt De Vier Windstreken de culturele en sportieve ontwikkeling ook zeer belangrijk. De Vier Windstreken is een sportactieve school en draagt met trots het vignet ‘Gezonde school’ op het gebied van ‘Bewegen, Sport en Voeding’.

 

Als brede school wil De Vier Windstreken zoveel mogelijk extra expertise in huis halen om kinderen zo optimaal te kunnen helpen. Zo is binnen de school een dependance van logopediepraktijk Oud Noord en een dependance van fysiotherapie Midden Noord gevestigd.

Ontdek je collega’s

‘De skills die kinderen hier leren zijn heel waardevol’

Boudewijn, leerkracht
OBS De Vier Windstreken Collega Boudewijn

‘Bij Innoord krijg ik veel betere begeleiding, dus dit is het helemaal’

Fleur, stagiaire
OBS De Vier Windstreken Collega Fleur

‘Ik heb een de-klant-is-koningmentaliteit, wat je in een winkel of hotel vaker aantreft dan in een school’

Vera, adjunct-directeur
OBS De Vier Windstreken Collega Vera

‘Het gras was ergens anders nooit groener’

Marianne de la Bey, leerkracht op OBS De Vier Windstreken
OBS De Vier Windstreken Collega Marianne

"Tijdens mijn werk doe ik ervaring op die ik tijdens mijn stage weer kan toepassen en andersom" Onno van Griethuijsen

Onno van Griethuijsen, klassenassistent én stagiair
IKC Noordrijk én De Vier Windstreken Collega Onno

“Het is een feest om tegenover Vera te zitten” Erik

Vera en Erik, directie OBS De Vier Windstreken
OBS De Vier Windstreken Collega’s Vera en Erik