OBS IJplein

Samen leren en talentontwikkeling aan het IJ,

zorgt voor een goede toekomst voor jou en mij.

 

OBS IJplein

Gedempte Insteekhaven 85
1025 BA Amsterdam
020 6341046
info@ijpleinschool.nl
ijpleinschool.nl

 

Een goede toekomst

Basisschool IJplein is een openbare basisschool op een prachtige locatie direct aan het IJ. Ruim 150 leerlingen en 25 personeelsleden en stagiaires gaan dagelijks naar obs IJplein.

 

Onze missie is: ‘Samen leren en talentontwikkeling aan het IJ, zorgt voor een goede toekomst voor jou en mij’.

 

Onze kernwaarden zijn: openheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en verantwoordelijkheid.

 

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een veilige sfeer en een positieve leeromgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen dan het beste uit zichzelf halen. We hebben een divers en gemotiveerd team. Divers op de IJpleinschool wil zeggen dat we jonge en ervaren leerkrachten hebben, vrouwen én mannen en verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd in ons team.

 

Taalontwikkeling en sociale vaardigheden

Taalontwikkeling en sociale vaardigheden krijgen veel aandacht, omdat een goede beheersing van de taal en sociaal vaardig zijn de kinderen verder helpt in hun brede ontwikkeling. We besteden ook veel aandacht aan sport, gezonde voeding, techniek en creatieve vakken zoals beeldende vorming, theaterlessen en muziek. Tussen de middag bieden we de Pauzecarrousel aan omdat we het belangrijk vinden dat zowel leerlingen als leerkrachten een moment van rust kunnen inlassen: voor een bescheiden bedrag kunnen leerlingen kiezen uit een aanbod van steeds wisselende creatieve en sportieve activiteiten onder deskundige begeleiding, maar er zijn ook diverse speelzones (buiten spelen, gezelschapsspelletjes, knutselen, digizone) waarin leerlingen onder begeleiding vrij kunnen spelen in de pauze.

 

 

‘Tussen de middag bieden we de Pauzecarrousel: een aanbod van steeds wisselende creatieve en sportieve activiteiten’

 

Op de IJpleinschool wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo. Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging zijn er mogelijkheden tot verdieping of aparte projecten. Het Doelab is er voor kinderen die liever vanuit de praktijk bezig zijn om zich diverse vaardigheden eigen te maken.

 

We hechten veel belang aan goede contacten met ouders/verzorgers en starten daarom elk schooljaar met een gesprek tussen ouders/leerlingen en de leerkracht. We weten dan goed wat we van elkaar kunnen verwachten. Om de leerlingen goed te kunnen volgen worden zowel de leerprestaties als de sociaal-emotionele ontwikkeling vastgelegd in leerlingvolgsystemen. Deze informatie delen we regelmatig met de ouders/verzorgers.

 

Tinteltuin

We werken nauw samen met de Tinteltuin (Kinderdagverblijf, VVE en Naschoolse opvang), gevestigd in het gebouw tegenover de school. Een doorlopende pedagogisch didactische aanpak zorgt ervoor dat kinderen soepel via voorschool en kinderdagverblijf naar de basisschool gaan.

Ontdek je collega’s

‘In alle vriendenboekjes van vroeger schreef ik al dat ik juf wilde worden’

Lieke, LIO-er
OBS IJplein Collega Lieke

‘De coronapandemie was de prikkel om dichterbij en concreter van betekenis te kunnen zijn’

Liliane, Zij-instromer
OBS IJplein Collega Liliane

‘Dat je zorgt dat een hele groep kinderen met elkaar overweg kan, dat vind ik een mooie uitdaging’

Stagiaire, Isa
OBS IJplein Collega Isa