OBS Twiske

De leukste dorpsschool in de grote stad.

‘Ik weet alles van ridders, want ik heb ook Squla over ridders thuis’

 

Sam, groep 2

OBS Twiske

Lees verder

 

OBS Twiske

Pandorinastraat 7a
1035 VR Amsterdam
020 6312540
directie.twiskeschool@innoord.nl
obstwiske.nl

 

Leukste dorpsschool in de grote stad

OBS Twiske is een openbare basisschool in de wijk Kadoelen in Amsterdam Noord. Wij worden ook wel omschreven als de leukste dorpsschool in de grote stad. Dagelijks gaan hier meer dan 500 leerlingen naar school, wij groeien door tot 600 leerlingen. Het team bestaat uit 46 personeelsleden.

 

OBS Twiske is een school met verschillende achtergronden: een mooie afspiegeling van de maatschappij. Onze school is de afgelopen jaren uitgebreid met nieuwe lokalen. Wij zijn een grote school, maar door de speelse indeling voelt dit niet zo. In school hebben wij een voorschool (Combiwel) voor peuters van 2,5 tot 4 jaar waar wij nauw mee samenwerken. Ook werken wij samen met verschillende organisaties voor buitenschoolse opvang.

 

 

Vreedzame school

OBS Twiske is een Vreedzame School. Binnen de school hanteren wij een positieve benadering naar leerlingen, ouders en leerkrachten. Kinderen krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Kinderen worden gezien en gehoord. Wij leren leerlingen open te staan voor verschillen en deze te overbruggen en conflicten op een goede manier op te lossen. Hierbij maken wij gebruik van mediators.

 

Vanaf groep 3 werken wij met homogene groepen. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Wij bieden de leerstof van alle vakken aan de grote groep aan en differentiëren bij de verwerking. Ook hebben wij een verrijkingsklas en een taalleesklas in de school. De verrijkingsklas om kinderen extra uit te dagen en de taalleesklas om tegemoet te komen aan extra ondersteuning.

 

Onze kinderen werken iedere week met taakwerk. Dit zijn opdrachten gericht op het niveau van de kinderen. Zij krijgen hierdoor extra hulp of juist verrijking. Kinderen worden gestimuleerd zelfstandig te werken en in oplossingen te denken. Wij werken over het algemeen uit boeken en in schriften. Wij voegen chromebooks toe aan de lessen.

 

Op school ervaren wij een grote ouderbetrokkenheid. Wij betrekken ouders bij het onderwijs van de kinderen. Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten georganiseerd door en met ouders.

 

Gezondheid en creativiteit

Wij zijn een sportactieve en gezonde school. Wij besteden veel aandacht aan sport en doen dan ook mee aan alle schooltoernooien binnen Amsterdam-Noord. De vakleerkracht biedt een divers lesprogramma aan met aandacht voor verschillende sporten. De groepen 1/2 krijgen ook één keer per week les van een vakleerkracht.

 

Kunst, cultuur en creativiteit staan hoog in het vaandel op OBS Twiske. Iedere groep kan elke week deelnemen aan het Open Podium. Muziek wordt gegeven door een vakleerkracht, ook krijgen de kinderen theaterlessen van een vakleerkracht. De leerlingen hebben verschillende uitjes, denk aan museumbezoeken, naar de bibliotheek en de schoolreisjes.

Ontdek je collega’s

‘Meegaan met de interesses van de kinderen, daar gaat het om’

Marjorie, Zij-instromer
OBS Twiske Collega Marjorie

‘Wij volgen het principe van de Vreedzame School. Een van de onderdelen daarvan is mediation. Dat houdt in dat leerlingen elkaar helpen conflicten op te lossen’

Rochelle, Leerkracht
OBS Twiske Collega Rochelle

'Ik sta zonder zenuwen voor de klas'

Amber, Stagiaire
OBS Twiske Collega Amber

‘Ik heb een sterke voorkeur voor het speelse karakter van het lesgeven aan kleuters’’

Nadine, LIO-er
OBS Twiske

‘Gedragsproblemen zie ik niet als problematisch maar als een uitdaging’

Valga, Stagiaire
OBS Twiske Collega Valga

"Arie Wim weet echt alles van muziek. En niet alleen van vroeger, maar ook van nu" Maite

Maite en Arie Wim, directie OBS Twiske
OBS Twiske Collega’s Maite en Arie Wim