Collega Lilian

Welke omstandigheden/omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen?

Maak kennis met Lilian Janssen, portret nummer 42 in onze serie Talent groeit Innoord.

Mijn naam is Rochelle van der Berg en ik ben 24 jaar. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de ALO en sindsdien werk ik deels op Daltonschool de Zeven Zeeën en deels op een middelbare school in Purmerend. In beide gevallen als vakdocent bewegingsonderwijs. Op de middelbare school kan ik zien waar ik in het primair onderwijs aan moet werken. Het leuke aan de Zeven Zeeën is het team. Ik heb veel leuke collega’s die altijd bereid zijn om nieuwe dingen te bedenken en uit te voeren. En natuurlijk de kinderen. Die zijn nog veel liever, grappiger en beleefder dan ik verwacht had.  

 

Wat versta je onder talent?

‘Talent is iets dat van jou is. Zonder dat je het geleerd hebt, heb je het. Ik zie het als een cadeautje. Talenten krijg je bij je geboorte, het zijn aangeboren vaardigheden. Het is een intuïtief gevoel voor of begrip van wat iets is, hoe het werkt en hoe het is te gebruiken. Een aanleg manifesteert zich pas als er kansen zijn om hem te gebruiken. Er hangt veel af van de kansen die we hebben, van de kansen die we creëren en hoe en of die ook gepakt worden. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn eigen talent(en) ontdekt. We hebben andere mensen nodig om ons te helpen onze ware talenten te herkennen. Ik wil een van die mensen zijn.’

Welke omstandigheden of omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen?

‘Het is belangrijk dat je kunt ontdekken en onderzoeken, dat je de gelegenheid krijgt om te ontdekken wat je kunt en wat bij jou past. Het draait in mijn lessen niet alleen om technieken maar ook om de connectie met jezelf en het delen met elkaar. Het is prachtig als een kind ontdekt waar het goed in is.’ 

 

 

Wat zet jij in om talent bij leerlingen te ontdekken of te ontwikkelen? 

‘Iedereen heeft enorme creatieve capaciteiten als gevolg van mens-zijn. We hebben allemaal ons eigen persoonlijke vaardigheden en capaciteiten. Persoonlijke creativiteit komt vaak voort uit een liefde voor bepaalde materialen. Ik zie het als een uitdaging dat iedereen zijn eigen medium vindt, of dat nou verf, klei, stof, mozaïek, linoleum, wol of … is.

Ik probeer hun verbeeldingskracht te prikkelen, verbeelding is de bron van onze creativiteit. Verbeelding is het vermogen om dingen voor de geest te halen die niet aanwezig zijn voor onze zintuigen. We kunnen ons dingen verbeelden die bestaan of helemaal niet bestaan. 

Ik moedig mijn leerlingen aan om hun verbeelding een vorm te geven. Creativiteit is een stap verder dan de verbeelding. Verbeelding kan een geheel persoonlijk proces van innerlijk bewustzijn zijn. Creatief zijn betekent iets doen. Creativiteit is het aan het werk zetten van je verbeelding.’

 

Kun je een mooi voorbeeld geven van een moment waarop je talent bij een leerling ontdekte?

‘Onlangs liet ik een meisje op De Poolster kennismaken met de naaimachine. Ze kwam erachter dat ze dit heel erg leuk vond. Ik heb haar gestimuleerd om zich op te geven voor een naschoolse activiteit, het Textielatelier. Ze steeg boven zichzelf uit, en was zo enthousiast dat haar moeder naar de eindpresentatie kwam kijken. Zo werd het meisje gezien, door school en thuis. Zij kreeg bovendien een naaimachine voor haar verjaardag, waardoor zij ook thuis haar talent verder kan ontwikkelen.’

Ontmoet andere collega's

Collega Rochelle van der Berg

Welke omstandigheden/omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen?

Maak kennis met Rochelle van der Berg, portret nummer 34 in onze serie Talent groeit Innoord.

Mijn naam is Rochelle van der Berg en ik ben 24 jaar. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de ALO en sindsdien werk ik deels op Daltonschool de Zeven Zeeën en deels op een middelbare school in Purmerend. In beide gevallen als vakdocent bewegingsonderwijs. Op de middelbare school kan ik zien waar ik in het primair onderwijs aan moet werken. Het leuke aan de Zeven Zeeën is het team. Ik heb veel leuke collega’s die altijd bereid zijn om nieuwe dingen te bedenken en uit te voeren. En natuurlijk de kinderen. Die zijn nog veel liever, grappiger en beleefder dan ik verwacht had.  

 

Wat versta je onder talent?

Je denkt bij gymtalenten altijd meteen aan uitblinkers in sport. Kinderen die vaardiger en tactischer zijn. Maar ik vind het veel belangrijker dat kinderen in mijn les goed leren samenwerken én ook dat ze hun zelfstandigheid ontwikkelen. Dat ze weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Eigenlijk de pijlers van Daltononderwijs dus. 

 

Kun je een mooi voorbeeld geven van een moment waarop je talent bij een leerling ontdekte?

Hoewel ik dus vooral focus op de bovengenoemde zaken, kijk ik natuurlijk ook naar aanleg. Laatst had ik een meisje uit groep 6 dat heel goed kon kickboksen. Ik zag ook dat ze er heel veel plezier in had. Daarom heb ik haar in contact gebracht met een kickboksschool. En ik heb ook al eens een leerling naar een turnvereniging doorverwezen. 

 

Welke omstandigheden/omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen?

Veiligheid staat voorop. En dan bedoel ik niet alleen dat de toestellen veilig zijn, maar vooral dat de kinderen zich veilig genoeg voelen om nieuwe dingen aan te durven. Als ze zich op hun gemak voelen, laten ze meer van zichzelf zien, stellen ze vragen en ontwikkelen ze zich. Mijn missie is iedereen in beweging te krijgen. Talentvol worden in een bepaalde sport is een tweede stap. 

 

Wat zet jij in om talent bij leerlingen te ontdekken of te ontwikkelen?  

Naast de clinics waarbij leerlingen met diverse sporten in aanraking komen, is persoonlijke aandacht het sleutelwoord. Ik voer persoonlijke gesprekken met ze, maak grapjes en benader ze altijd positief. bij mij kun je niks fout doen. En de leerlingen hebben veel inspraak, waardoor ik hun autonomie stimuleer. Daarnaast probeer ik goed contact met de ouders op te bouwen zodat we informatie over de leerlingen kunnen uitwisselen. 

 

Ontmoet andere collega's

Jan Overgoor, onderwijsassistent

Na een jaar genieten van de vrijheid als gepensioneerde ontstond bij Jan de behoefte weer iets maatschappelijk betrokken te doen. ‘Sinds 1 augustus 2020 help ik twee dagen in de week op IKC Zeven Zeeën om daar waar het nodig is de werkdruk van de leerkrachten te verlichten en de intrinsieke motivatie van de leerlingen aan te wakkeren.’

 

Loopbaan

‘Ik heb 33 jaar op het Bredero College gewerkt, eerst als gymdocent, later in het management. Later zijn mijn vrouw en ik twee jaar bij onze dochter in Ierland geweest. Daar hebben we een eigen huisje gebouwd en leerde mijn schoonzoon me het loodgietersvak. Weer terug in Nederland kwam ik bij de afdeling Sport van stadsdeel Noord terecht. Daar heb ik onder andere Jump-in, het programma dat scholen helpt om een gezonde leefstijl vorm te geven, opgezet. En toen was het tijd om met pensioen te gaan. Ik genoot van mijn vrijheid, maar had ik na een jaar toch de behoefte om iets maatschappelijk betrokken te doen. Eerst ben ik vluchtelingen in Monnikendam gaan helpen en sinds 1 augustus 2020 zit ik hier.’

 

Meer mannen in het basisonderwijs

‘Ik help twee dagen in de week daar waar het nodig is om de werkdruk van de leerkrachten enigszins te verlichten. Ik help bij het lezen, neem soms even een groep over, praat met de kinderen, geef speciale aandacht aan rekenen of taal als daar behoefte aan is, ga mee naar de schooltuinen en assisteer de conciërge.  Ik vind het heerlijk om me zo nuttige te maken hier, maar eigenlijk zou ik natuurlijk overbodig moeten zijn. Hier zou een jonge vent moeten staan die door kan groeien tot leerkracht. Sowieso vind ik het belangrijk dat er meer mannen in het basisonderwijs gaan werken. Maar ik ben bang dat men dan eerst moet inzien wat een vakwerk lesgeven is. Er is enorm veel professionaliteit voor nodig en dat verdient aanzien.’

‘Ik vind het belangrijk dat er meer mannen in het basisonderwijs gaan werken. Maar ik ben bang dat men dan eerst moet inzien wat een vakwerk lesgeven is. Er is enorm veel professionaliteit voor nodig en dat verdient aanzien’

 

Amsterdam Noord

‘Ik wilde graag op deze school helpen omdat ik warme gevoelens voor Amsterdam Noord heb en omdat hier leerlingen zijn die mijn extra steun en het aanwakkeren van hun intrinsieke motivatie goed kunnen gebruiken. Het moment dat de leerlingen ’s morgens vol verwachting voor de deur staan te trappelen vind ik geweldig. En vorige week was er ook zo’n mooi moment. Een meisje uit groep 8 had net een teleurstellend middelbareschooladvies gekregen en was daardoor verdrietig en onzeker geworden. We gingen met school naar de Olympische dagen in het Olympisch stadion en heeft juf Rachel kunnen regelen dat zij de vlam mocht aansteken. Meteen straalde ze weer van oor tot oor en zag ik haar ter plekke groeien. Ik word er nog emotioneel van.’

 

Daltonschool IKC Zeven Zeeën

Ontmoet andere collega's

Monique Hoevenberg, onderwijsassistent

Al 23 jaar werkt Monique bij Innoord. Van klassenassistent stroomde ze door naar onderwijsassistent. Op OBS de Krijtmolen begeleidt ze leerlingen één op één met taal of tekenen: ‘Ik ga elke dag met een grote glimlach naar mijn werk omdat ik merk dat de individuele doelen van de leerlingen behaald worden door onze persoonlijke aandacht.’

 

Overstap

‘Toen ik begon was ik klassenassistent bij OBS IJplein. Mijn werkzaamheden bestonden toen vooral uit het praktisch ondersteunen van de leerkrachten. Verfpotjes bijvullen, potloden slijpen, dat werk. Omdat ik graag meer uitdaging wilde, ben ik MBO 3 en 4 gaan doen, zodat ik onderwijsassistent kon worden. Dan ben je veel meer met de leerlingen bezig. Vijf jaar geleden ben ik overgestapt naar OBS De Krijtmolen.’

 

Eigen lokaal

‘En twee jaar geleden hebben we besloten dat mijn collega Michelle en ik meer zouden gaan samenwerken met IB’er Jessica in plaats van met alle leerkrachten. ‘Nu hebben wij een eigen lokaal en horen wij van Jessica welke leerlingen uit groep 1 tot en met 8 wij één op één kunnen begeleiden met taal of rekenen. We besteden vooral aandacht aan rekensprint, bouw, technisch lezen en begrijpend lezen. Die één op één aandacht die wij kunnen bieden is niet alleen heel effectief, maar geeft ook veel voldoening. Ik merk dat niet iedere leerkracht exact weet wat je van een onderwijsondersteuner kunt vragen en verwachten. Waar houdt de verantwoordelijkheid van de één op en begint die van de ander? Dat zijn dingen die in het algemeen duidelijker zouden moeten zijn zodat we nog beter samen kunnen werken in het belang van de leerlingen.’

‘De één op één aandacht die wij kunnen bieden is niet alleen heel effectief, maar geeft ook veel voldoening’

 

Cliché

‘Ik ga elke dag met een grote glimlach naar mijn werk omdat ik merk dat de individuele doelen van de leerlingen behaald worden door onze persoonlijke aandacht. En het is een cliché, maar als ik zie dat na dagen of weken oefenen het kwartje valt of als een leerkracht komt melden dat de toets beter gegaan is, dan geniet ik.’

 

OBS De Krijtmolen

Ontmoet andere collega's

Sandy Zitman, beeldende vorming docent

Op de IJdoornschool geeft Sandy bevo (beeldende vorming lessen) aan groep 3 tot en met 8, met nadruk op het bewust ervaren van het creatieve proces: ‘Creativiteit is het vermogen om verbindingen te maken tussen alles waar je leven mee gevuld is. Kinderen die dit jong leren hebben daar hun hele leven voordeel van.’

 

Ontdekkingstocht

‘We zijn allemaal creatief, en allemaal op een andere manier. Hoe het voor jou werkt is een ontdekkingstocht. Wat inspireert je, hoe onderzoek je, hoe kom je tot jouw keuzes en hoe werkt reflecteren? Ik gebruik vaak VTS (Visual Thinking Strategies) in mijn lessen. Een prachtige manier om met elkaar in gesprek te gaan. Ik ervaar dat kinderen zich graag willen uiten en hiermee ook hun spreekvaardigheid oefenen. De beleving van kunst kijken, onderzoeken en maken is inmiddels een hele gewone wekelijkse les geworden.’

 

Verbindingen

‘Mijn motivatie is mijn overtuiging dat bewustwording ontwikkelen in de manier waarop we creatief zijn, ons individueel maar ook collectief bekrachtigt. Creativiteit is het vermogen om verbindingen te maken tussen alles waar je leven mee gevuld is. Kinderen die dit jong leren in te zetten hebben daar hun hele leven voordeel van.’

‘Wat ik het mooist vind, is het moment waarop ik bij het kind zie dat ze groeien in in het creatieve proces, vaak met verrassend resultaat’

 

Groeien

‘Wat ik het mooist vind, is het moment waarop ik bij het kind zie dat ze groeien in hun eigenaarschap, in het creatieve proces; zelfstandig werken, hun nieuwsgierigheid weten te vinden, om hulp kunnen vragen en al proberend verder weten te komen vaak met verrassend resultaat.’

 

Creativiteit als vak

‘Ik zou heel graag zien dat Innoord het vak creativiteit op alle scholen zou implementeren. Daar zie ik veel goede mogelijkheden voor, het vak reduceert zich daardoor niet alleen tot beeldende vorming maar wordt een springplank voor veel meer verbindingen, vakoverstijgend en breder geformuleerd kunstonderwijs. Ook het eerder genoemde VTS lijkt me een must!’

 

OBS IJdoornschool

Ontmoet andere collega's

Yasemin Catak (44), leerkrachtondersteuner

In Turkije, 20 jaar geleden, werkte Yasemin een paar jaar in het onderwijs. Toen haar kinderen wat groter waren wilde ze ook in Nederland het onderwijs in. Als leerkrachtondersteuner op Montessori boven ‘t IJ locatie Kampina draagt ze met liefde bij aan de toekomst van de leerlingen.

 

Individuele ondersteuning

‘Omdat ik mijn Nederlands nog niet goed genoeg vind, werk ik nog niet als leerkracht, maar als leerkrachtondersteuner. Ik geef kinderen die dat nodig hebben extra individuele ondersteuning bij bijvoorbeeld begrijpend lezen of het leren van de tafels.’

 

Stralende gezichten

‘Ik zou niks anders willen dan met kinderen werken. Het is fantastisch om een relatie met kinderen op te bouwen en ze te helpen in hun ontwikkeling. Ik draag met liefde bij aan hun toekomst. Als leerlingen iets moeilijks opeens begrijpen, zie ik hun stralende gezicht en de lichtjes in hun ogen. Dat is het mooiste wat er is.’

‘Als leerlingen iets moeilijks opeens begrijpen, is dat het mooiste wat er is’

 

Vrijwilliger

‘Omdat ik zo blij ben met de kans die ik hier gekregen en met beide handen aangegrepen heb, wil ik andere mensen die in hun land van herkomst een onderwijsopleiding gevolgd hebben motiveren en stimuleren om ook in Nederland het onderwijs in te gaan. Daarom begeleid ik als vrijwilliger een paar vrouwen. Drie hiervan hebben inmiddels zelfstandig een baan op een basisschool gevonden!’

 

Montessori Boven ’t IJ locatie Kampina

Ontmoet andere collega's