Montessorischool Azalea
 

Directeur

Iemand die met plezier en humor naast ons staat, met ons is, achter ons staat en ons voorgaat.

 

 

 

Innoord: ‘We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen’ 
Innoord is het bestuur van de zeventien openbare basisscholen inclusief een school voor speciaal basisonderwijs die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft ruim 500 medewerkers in dienst. 
Innoord heeft de missie om de toekomst voor te bereiden op hun leerlingen. Voor deze formulering is gekozen omdat niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien. Waar worden leerlingen voor opgeleid en hoe bereiden we hen voor op deze toekomst. Met deze missie geeft Innoord aan dat zij met hun onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomst, omdat kinderen de toekomst zijn! 

 

Montessorischool Azalea 

Montessorischool Azalea is een grote openbare basisschool voor montessorionderwijs met twee locaties. De school wordt bezocht door zo’n 410 kinderen waarvan 250 op Azalea I en 160 op Azalea II. De schoolbevolking is een doorsnede van de bevolking van Amsterdam Noord. 
Azalea I is gevestigd in een schoolgebouw uit 1927 vlakbij het Noorderpark en heeft tien groepen. Achter de school ligt een groen schoolplein met monumentale bomen en veel ontdek- en speelmogelijkheid voor de kinderen. Azalea II is gevestigd aan de Varenweg ook vlak bij het Noorderpark. Op deze locatie zijn twee onderbouw-, twee middenbouw- en twee bovenbouwklassen.

 

Montessorischool Azalea is een school met op dit moment 16 groepen en groeit in de komende jaren door naar 18 groepen: er komen in de toekomst nog 2 groepen bij aan de Varenweg. Uiteindelijk verhuist de hele school in 2026 naar een nieuw gebouw aan de Meidoornweg als PO-VO campus. 

De school beschikt over een veelzijdig, professioneel en bevlogen team van ongeveer 40 leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel en investeert proactief in nieuwe leerkrachten, via het opleiden van LiO-studenten en zij-instromers. De schoolleiding bestaat momenteel uit een waarnemend directeur en sinds vorig schooljaar ook een adjunct-directeur.  

 

Context

Montessorischool Azalea heeft een autonoom, betrokken en bevlogen team dat zich

 • dagelijks inzet voor kwalitatief goed en betekenisvol (montessori)onderwijs
 • gericht is op ontwikkeling en verbetering
 • open staat voor verandering.   

 

Nieuwe mensen zeggen over het team dat ze in een warm bad terecht zijn gekomen en dat we het echt samen doen.
De grootste kracht van de school is de fijne en veilige sfeer waarbij steeds gestreefd wordt naar het echt zien en serieus nemen van de leerlingen. Middels een actieve leerlingenraad, betrokken ouders en leerkrachten met passie voor hun vak wordt voortdurend gewerkt aan onderwijsverbetering en -vernieuwing. 
De waarnemend directeur van Montessorischool Azalea heeft de school stevig neergezet en het is nu tijd om een nieuwe directeur aan te stellen.

 

 

De opdracht 

 • De ‘eigenheid’ en visie van de school weten te presenteren en positioneren.
 • In de komende jaren met het team vanuit de schoolvisie werken aan de ontwikkeling van het quartz-onderwijs (pedagogisch evalueren en verantwoorden).
 • De ingezette ontwikkelingen en professionalisering stimuleren.
 • In samenwerking met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin en het voortgezet onderwijs werken aan een aanbod dat recht doet aan de ambitie om inclusief onderwijs te bieden in de voorziene nieuwbouw optimaal te benutten.
 • Een impuls geven aan de samenwerking met de twee andere montessorischolen van Innoord.
 • Een bijdrage leveren aan de strategische ontwikkeling van Innoord.

 

Volgens de leerlingen

De waarnemend directeur heeft de leerlingen van groep 6 t/m 8 gevraagd om input te leveren voor het profiel. Dat leverde de volgende antwoorden op:
Onze nieuwe directeur is iemand die…

 • aardig is en niet te streng (alleen als het echt moet)
 • van kinderen houdt
 • kan meedenken met en zich kan inleven in kinderen
 • grappig is en een grapje kan waarderen
 • problemen kan oplossen en uitzoekt wat er gebeurd is en ook passende maatregelen neemt
 • leuke dingen kan organiseren (acties, schoolvoetbal, zomerfeest, etc)
 • weet waar alles ligt
 • in de klas komt en kinderen leert kennen
 • goed kan doordenken
 • de meesters en juffen goed kan helpen
 • laagdrempelig is voor leerlingen
 • goed over de school kan vertellen aan anderen
 • fantasie heeft 
 • creatief is
 • de mening van leerlingen belangrijk vindt en een leerlingenraad organiseert
 • zorgt dat de school veilig en netjes blijft
 • rustig blijft en niet schreeuwt
 • geld uitgeeft als het nodig is
 • EHBO heeft
 • aandacht heeft voor kunst en cultuur
 • niet verlegen is.

 

Persoonlijkheidsprofiel

Volgens het team, ouders en leerlingen: 
Iemand die met plezier en humor naast ons staat, met ons is, achter ons staat en ons voorgaat.

Wij zoeken een directeur die:

 •  werkt vanuit vertrouwen en het team ruimte geeft.
 • vanuit de inhoud natuurlijk leiderschap toont en faciliterend kan optreden.
 • hoge verwachtingen heeft en tegelijk het team beschermt met realistische doelen.
 • snel, mee en vooruit denkt.
 • toegankelijk en zichtbaar is voor kinderen, ouders en team.
 • en organisatorisch en communicatief sterk is.

 

Selectie-eisen

 • ervaring als leidinggevende
 • ervaring met veranderprocessen en verbetertrajecten
 • ervaring met en een hedendaagse visie op montessorionderwijs
 • een afgeronde opleiding tot directeur.

 

Meer informatie

Meer informatie en een link om direct te solliciteren vind u hier.

 

Direct contact?
Victoria de Geest 06 2161 7363

Anderen bekeken ook