Groepsleerkracht middenbouw met een zacht hart en harde voeten

Ben jij die leerkracht met een zacht hart en harde voeten? Sta je te popelen om les te geven op een fijne, veilige en overzichtelijke school in Amsterdam Noord? Werk je liever vandaag dan morgen aan gelijke kansen en een kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is deze functie in groep 4 op De Klimop geknipt voor jou.

OBS De Klimop

Middenbovenbouw

vanaf 0,4 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid, waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf en jij écht het verschil kunt maken. 
 • Kwalitatief goed onderwijs; wij zijn steeds in ontwikkeling en passen nieuwe onderwijskundige ideeën toe.
 • Compassie en structuur; ons pedagogisch en didactisch handelen is hierop ingericht, met componenten als het ADI-model, zelfstandig werken, een gedifferentieerde weektaak en de principes vanuit de Vreedzame School.
 • Een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin je hoge verwachtingen van kinderen hebt en waar leerlingen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. 
 • Als gezonde school besteden we veel aandacht aan sport, bewegen, gezondheid en goede voeding. 

 

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Kansengelijkheid. We zetten ons in voor het vergroten van de kansen van onze kinderen. Dat doen we o.a. door samen te werken met Hallo Muziek, waardoor de kinderen van professionals les krijgen in zang en het bespelen van instrumenten. Daarnaast werken we met een Ontdeklab en een Filmlab vanuit Eye om dat beetje extra te bieden.
 • Individuele aandacht. Met de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs gaan we inzetten op kleinere klassen en meer aandacht voor het individuele kind.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Organiseert een veilige, uitdagende en stimulerend leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Daadkracht en stevig in je schoenen.
 • Een teamspeler en sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders, collega’s en externen.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

 

PS

De Klimop in Amsterdam Noord ligt dicht bij de Noord-Zuidlijn en is hierdoor zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We vinden het op De Klimop belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma. Tegelijkertijd zijn wij een Vreedzame school, een gezonde school en staat muziekonderwijs centraal op De Klimop.

 

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4225 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten. 

 

Vragen?

Stuur dan een mail naar onze directeur Paul van Hattem via directie.klimop@innoord.nl. Voor een sfeerimpressie check het filmpje over ons onderwijs. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

Click or drag a file to this area to upload.