OBS IJdoornschool
 

Leerkracht groep 3

Op de leukste school van Amsterdam werken wij samen met ouders aan de toekomst van onze leerlingen. Ons mooie schoolgebouw ligt vlak bij het Waterlandplein.

Hier krijg jij energie van:

Kansengelijkheid waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf. 
Kwalitatief goed onderwijs; werken met de nieuwste methodes voor alle vakgebieden met veel aandacht voor taal en rekenen.
Adaptief onderwijs, ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten, waarmee je samen strijdt voor de talenten en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
Inspirerend onderwijs waarmee je leerlingen een voorsprong geeft.
Leerlingen die vanuit eigenaarschap in een veranderende maatschappij functioneren als een zelfstandig, betrokken en creatief wereldburger. We trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap.
Een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin je hoge verwachtingen van kinderen hebt en waar leerlingen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. 

 

Hier gaat jouw strijdershart van kloppen: 

Sterke basiskwaliteit taal en rekenen. Stilstand is achteruitgang, daarom blijven we ons continu ontwikkelen op het gebied van taal, lezen en rekenen. 
Kansengelijkheid. Sinds 2019 strijden we voor de kansengelijkheid van al onze leerlingen. Dit doen we met de Amsterdamse Familieschool-aanpak, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst door hun leefomgeving binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. De Amsterdamse Familieschool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.

Deze bagage neem jij mee:

  • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
  • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
  • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
  • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
  • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
  • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
  • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

 

 

Wie zijn wij?

De IJdoornschool is een middelgrote openbare basisschool met ongeveer 300 leerlingen en telt 16 groepen. Ons prachtige schoolgebouw is in 2017 opgeleverd. De school heeft een duidelijke koers. We gaan voor goed onderwijs en stimuleren eigenaarschap bij elke leerling. We leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. Hiermee krijgen ze de kans om uit te groeien tot een zelfstandig persoon. We zorgen met ons passend, kwalitatief goed en inspirerend onderwijs voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Met ons onderwijs leveren wij kinderen af die beschikken over vaardigheden die in de toekomst centraal staan zoals: samenwerken, ICT gebruik, probleemoplossend denken, creativiteit, communicatie en planmatig werken. Onze leerlingen leren aardig te zijn voor anderen. Conflicten worden op een vreedzame manier opgelost. Wij trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen met leerlingen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap. Sinds 2019 strijden we voor de kansengelijkheid van al onze leerlingen. Dit doen we met de Amsterdamse Familieschool-aanpak, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst door hun leefomgeving binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. De Amsterdamse Familieschool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.
Meer informatie over onze school vind je op ijdoornschool.nl

 

Innoord

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4200 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

www.innoord.nl
www.dewerkplekvanjeleven.nl

 

Belangstelling?

Solliciteren kan via onderstaand formulier.

Wat bieden we jou?

  • Extra maandelijkse toelage
  • Voordelig (elektrische) fiets aanschaffen of een sportabonnement afsluiten
  • Voorrangsregeling voor een huurwoning en parkeervergunning

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

Click or drag a file to this area to upload.

Direct contact?
Victoria de Geest 06 38 22 40 62

Dit worden je collega's

‘Creativiteit is het vermogen om verbindingen te maken tussen alles waar je leven mee gevuld is’

Sandy, leerkrachtondersteuner
OBS IJdoornschool

"Ruud investeert in relaties" Sanne

Sanne en Ruud, directie IJdoornschool
IJdoornschool

Anderen bekeken ook