OBS De Vier Windstreken
 

Leerkracht in opleiding voor groep 3

We hebben plek voor een LiO in groep 3 op OBS De Vier Windstreken.

De school

De Vier Windstreken is een openbare school in de  Banne. We hebben veel leerlingen met migratie-achtergrond waardoor er veel focus ligt op taalontwikkeling. Door de relatief kleine groepen zijn de leerkrachten in staat iedere leerling de aandacht te geven waar hij/zij behoefte aan heeft.

Door middel van PBS zorgen wij voor een veilig klimaat in de school, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn: zelfstandigheid, saamhorigheid, verantwoordelijkheid en veiligheid.

 

De missie van onze school drukken we uit in een slogan: Samen met elkaar!

De groep

In groep 3 wordt een groot deel van de basis gelegd. De kinderen ontwikkelen zich in deze groep enorm. De aandacht ligt voornamelijk op het leren lezen, schrijven en rekenen. De kinderen in groep 3 leren nog veel door middel van spel. We proberen hieraan tegemoet te komen door de leerdoelen te verwerken in spel- en beweegactiviteiten.

 

 

 

Profiel LiO-student

Wat verwachten wij van een LIO-student:

–         dat hij/zij bereid is  om zich te verdiepen in de schoolcultuur en populatie

–         dat hij/zij hoge verwachtingen uitspreekt, zodat het beste uit ieder kind wordt gehaald.

–         dat hij/zij  bereid is tot kennisverbreding/verrijking over de ontwikkeling van het kind en de leerlijnen.

–         dat hij/zij om kan gaan met het ontvangen en geven van feedback.

–         dat hij /zij initiatiefrijk en positief is, zodat hij/zij een goede aanvulling is op ons schoolteam.     

Wij zoeken dus vooral iemand die samen met het team wil bouwen aan goed onderwijs voor onze leerlingen.

 

Begeleiding vanuit de school

Naast de mentor van de betreffende groep heeft Opleidingsschool Innoord bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst).

 

Contact

Bestuur: Innoord
School: obs De Vier Windstreken
Adres: Parlevinker 11 – 13
Telefoon: 020-6313592
Contactpersoon: Mariette Visser/ Marsha van As

E-mail: m.visser@innoord.nl / m.vanas@innoord.nl

devierwindstreken.nl

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

Click or drag a file to this area to upload.
Direct contact?
Victoria de Geest 06 2161 7363

Anderen bekeken ook