OBS IJdoornschool
 

Leerkracht in opleiding 

 Voor een enthousiaste, lieve, leergierige groep 8 met ongeveer 20 leerlingen.

De school

De IJdoornschool is een openbare, vreedzame, gezonde en duurzame basisschool in de wijk Nieuwendam in Amsterdam Noord. Hier werken we samen met alle betrokkenen aan de toekomst van onze leerlingen. 

We staan voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij de talenten en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Hiermee kunnen onze leerlingen vanuit eigenaarschap in een veranderende maatschappij functioneren als een zelfstandig, betrokken en creatief wereldburger. 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de voorschool en BSO in het gebouw van de school, Tinteltuin. 

Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Het bijbrengen van de basisvaardigheden taal en rekenen vinden wij zeer belangrijk. We verliezen echter de andere vakken niet uit het oog. Sinds vorig jaar zijn we in de groepen 4 t/m 8 gestart met Blink geïntegreerd. Vanuit Blink werken we elke periode met een nieuw thema, waar we vaklessen en schooluitjes aan koppelen. Om de talentontwikkeling van de leerlingen te stimuleren werken wij met vakdocenten die les geven in muziek, toneel, beeldende vorming en dans. De IJdoornschool is tevens ook een vreedzame school omdat wij van mening zijn dat een positief pedagogisch klimaat de basis vormt om tot leren te komen.

 

Profiel LiO-student

Wij zijn opzoek naar een daadkrachtige, gemotiveerde, leergierige student die: 

● Kansengelijkheid wil stimuleren, 

● Op een pedagogische wijze omgaat met leerlingen, 

● Goed kan communiceren met ouders, 

● ICT-vaardig is, 

● Een teamspeler is.

 

Begeleiding vanuit de opleidingsschool

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid mbv video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan en de leerdoelen aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling worden gemaakt Tweemaal per jaar wordt er een LiO bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO studenten wordt vormgegeven. Tevens wordt de LiO student meegenomen in de digitale gesprekscyclus.

 

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst). 50% van het salaris van een leerkracht.

 

Contact

Bestuur: Innoord 

School: IJdoorn 

Adres: Alkmaarstraat 14 

Telefoon: 020- 6363914 

Contactpersoon: Sanne Vernet

Direct contact?
Victoria de Geest 06 2161 7363

Dit worden je collega's

‘Creativiteit is het vermogen om verbindingen te maken tussen alles waar je leven mee gevuld is’

Sandy, leerkrachtondersteuner
OBS IJdoornschool

"Ruud investeert in relaties" Sanne

Sanne en Ruud, directie IJdoornschool
IJdoornschool

Anderen bekeken ook