Strijdlustige leerkracht bovenbouw

Hé pssstttt, strijder! Sta je te popelen om les te geven op een fijne, veilige buurtschool in Amsterdam Noord? Werk je liever vandaag dan morgen aan de kansgelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is de functie van strijdlustige leerkracht voor een bovenbouwgroep op OBS De Vier Windstreken geknipt voor jou.

De Vier Windstreken  

Bovenbouw

1 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.
 • Kwalitatief goed onderwijs; wij zijn steeds in ontwikkeling en passen nieuwe onderwijskundige ideeën toe.
 • Inspirerend onderwijs en de ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden waarmee jouw leerlingen een voorsprong krijgen en doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
 • Een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin je hoge verwachtingen van kinderen hebt en waar leerlingen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
 • Als sportactieve school besteden we veel aandacht aan sport, bewegen, gezondheid en goede voeding.
 • Een brede school, waarbij we expertise (logopedie, fysiotherapie) in huis halen en onze leerlingen optimale zorg geven.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

Kansengelijkheid. Voor elke leerling onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en een individueel ontwikkelperspectief opstellen om ons aanbod op af te stemmen en een realistisch einddoel te formuleren.
Onze pijlers. De vier windstreken taalrijk (noord), sportief (oost), gezond (zuid) en digitaal (west), waarbij er veel aandacht besteed aan een positieve werkhouding. De kinderen moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Daadkracht en stevig in je schoenen.
 • Een teamspeler en sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders, collega’s en externen.
 • Ervaring met de dynamiek van een bovenbouwgroep.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

 

PS

De Vier Windstreken is een openbare basisschool gelegen in de wijk Banne Noord. Elke dag gaan zo’n 300 leerlingen met plezier naar onze school. Deze leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is nog geen 20 leerlingen. Onze brede school is voor iedereen toegankelijk zonder onderscheid te maken in maatschappelijke positie, levensbeschouwing en geloof. Aan de Vier Windstreken is een peutercombi van 2–4 jaar en een buitenschoolse opvang verbonden.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze directeur Ferdinand van Veen via f.vanveen@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: obsvierwindstreken.nl

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.