OBS IJdoornschool
 

Strijdlustige leerkracht voor groep 6

Hé pssstttt, strijder! Sta je te popelen om les te geven op een openbare, vreedzame en gezonde basisschool in Amsterdam Noord, waarbij je de komende anderhalf jaar bovenop je salaris óók nog eens een Amsterdamse toeslag én een arbeidsmarkttoelage ontvangt? Werk je liever vandaag dan morgen aan de kansengelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is de functie van strijdlustige leerkracht voor groep 6 op de IJdoornschool geknipt voor jou. Een groep van 17 enthousiaste, leuke en lieve leerlingen staat te popelen om een nieuwe juf of meester te krijgen. 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

 • Kwalitatief goed onderwijs; werken met de nieuwste methodes voor alle vakgebieden met veel aandacht voor taal en rekenen.

 • Adaptief onderwijs, ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten, waarmee je samen strijdt voor de talenten en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

 • Inspirerend onderwijs waarmee je leerlingen een voorsprong geeft.

 • Leerlingen die vanuit eigenaarschap in een veranderende maatschappij functioneren als een zelfstandig, betrokken en creatief wereldburger. We trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap.

 • Een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin je hoge verwachtingen van kinderen hebt en waar leerlingen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

 • Een school met voor- en vroegschoolse educatie. Je werkt samen met KinderRijk, de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

 

Wat bieden we jou?

 • Extra maandelijkse toelage
 • Voordelig (elektrische) fiets aanschaffen of een sportabonnement afsluiten
 • Voorrangsregeling voor een huurwoning en parkeervergunning

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Sterke basiskwaliteit taal en rekenen. Stilstand is achteruitgang, daarom blijven we ons continu ontwikkelen op het gebied van taal, lezen en rekenen.

 • Kansengelijkheid. Sinds 2019 strijden we voor de kansengelijkheid van al onze leerlingen. Dit doen we met de Amsterdamse Familieschool-aanpak, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst door hun leefomgeving binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. De Amsterdamse Familieschool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.

 

Deze bagage neem jij mee

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.

 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.

 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.

 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.

 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.

 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.

 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

 

PS

De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein in de wijk Nieuwendam. Onze school is het middelpunt van de buurt. Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Ons motto is leren voor nu en later.

 

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten. 

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar directie.ijdoornschool@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: https://ijdoornschool.nl/

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

Click or drag a file to this area to upload.
Direct contact?
Directie IJdoornschool