Extra arbeidsvoorwaarden:

7 goede redenen om in Amsterdam-Noord aan de slag te gaan

 

 

 

1. Extra maandelijkse toelage

Alle bevoegde leerkrachten in het Amsterdamse basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs ontvangen een extra maandelijkse toelage. De hoogte van de toelage hangt af van de school waar je werkt en je werktijdfactor.

 

 

 

 

2. Voorrang huurwoning en parkeervergunningen

Via het servicecentrum van de Gemeente Amsterdam is er toegang tot een voorrangsregeling voor een huurwoning en parkeervergunningen.

Naar servicecentrum Gemeente Amsterdam

 

 

 

 

3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

 

Algemene arbeidsvoorwaarden

De rechten en plichten van schoolleiders, het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsvoorwaarden 2023 – 2024 voor het Primair Onderwijs.

 

Download cao PO

 

 

4. Extra betaald Partnerverlof

Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die vanaf juli 2020 gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.

 

 

 

 

5. Fiscfree

Je kunt met fiscaal voordeel deelnemen aan de fietsregeling voor de aanschaf van een een (elektrische) fiets, een abonnement bij de sportschool afsluiten, je sportcontributie verrekenen of je museumkaart verrekenen. Klik hier voor alle spelregels.

 

 

 

 

6. Betaling lio

Al onze leraren in opleiding (lio) worden gewoon betaald. 

 

 

 

7. Coaching zij-instromers

We werken actief met zij-instromers met voortdurende begeleiding en coaching.