Nieuwe directeur SBO Universum

‘Mijn grootste streven is voor ieder kind een passende onderwijsplek, daarnaast vind ik het belangrijk als schoolleider dat mijn collega’s ruimte krijgen om autonoom te werken en ik daarin hun professionaliteit stimuleer. ’

Agnes van der Veen is afgelopen voorjaar begonnen als directeur bij SBO Universum. 

 

Ik krijg energie van de dynamiek die vernieuwing en verandering met zich meebrengt. Na een groot aantal jaren in het regulier onderwijs, als leerkracht en directeur, besloot ik vanuit die behoefte de overstap te maken naar speciaal basisonderwijs. Hier is mijn liefde voor het kind met specifieke onderwijsbehoefte aangewakkerd. Na vijf jaar, waarin ik samen met externe partners en mijn team, vooral bezig ben geweest met de doorontwikkeling van een onderwijszorgsetting voor het jonge kind en deze organisatie een mooie basis had, was ik toe aan een nieuwe uitdaging en koos ik voor de overstap naar cluster 2 (TOS). Helaas voelde het cluster 2 onderwijs niet passend voor mij. Daarom kwam ik tot het besluit om daar te stoppen zonder dat ik een vervolgfunctie had. 

 

De functie van directeur op SBO Universum die op Linkedin voorbij kwam sprak mij aan omdat ik graag in het openbaar onderwijs en het SBO werk. De opdracht om vorm te geven aan een visie op SBO-onderwijs en eraan bijdragen om ieder kind onderwijs en kansen te bieden binnen Innoord triggerde mij ook. Ik streef naar een passende onderwijsplek voor ieder kind in Noord.

 

Toen ik eind vorig schooljaar begon op SBO Universum kwam er veel op me af. De school zat in de afrondende fase van het schooljaar en er moesten veel zaken afgemaakt worden. Gelukkig stond hier al een heel toegewijd en betrokken team met een adjunct-directeur die de school gedragen heeft.

 

Dit schooljaar gaan we verder met wat er al is, zoals met de leerteams, verdere versterking van het pedagogisch handelen en een flinke impuls aan het reken- en woordenschatonderwijs. We hebben als school de mogelijkheid gekregen om ons te ontwikkelen als familieschool. De opbrengst van dit schooljaar moet dan ook wat mij betreft een visie zijn op ons onderwijs en op welke wijze wij vorm gaan geven aan de familieschool. 

 

Ik wil graag investeren in het versterken van de relatie met de gezinnen en externe organisaties rond onze school. Het is belangrijk om ouders als partners mee te nemen in de ondersteuning en begeleiding van hun kinderen en daar waar nodig de juiste externe partners bij te betrekken. Zo creëeren we een spilfunctie voor SBO Universum, zodat we de leefomgeving versterken en de kinderen hierdoor in een kansrijkere omgeving opgroeien.  

 

Ik verheug me op het komend schooljaar, op het ontdekken van ieders kwaliteiten, zowel bij de leerlingen en hun ouders als bij het team.

‘We hebben als school de mogelijkheid gekregen om ons te ontwikkelen als familieschool. De opbrengst van dit schooljaar moet dan ook wat mij betreft een visie zijn op ons onderwijs en op welke wijze wij vorm gaan geven aan de familieschool. ’

Agnes

 

Ontmoet andere collega's