FAQ

Innoord heeft hoge verwachtingen van de kinderen op onze scholen en geeft al onze kinderen een voorsprong met inspirerend onderwijs. Hiervoor hebben wij bevlogen leerkrachten nodig en hiertoe willen wij ook de capaciteiten van iedere leerkracht benutten. Hiertoe bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om zowel in de breedte als in de lengte te ontwikkelen. Hieronder een paar voorbeelden:

Welke doorgroeimogelijkheden heb ik als leerkracht?

Als leerkracht kun je bouwcoördinator, intern begeleider, specialist in een vakgebied zoals taal of rekenen of (adjunct-)directeur worden.

Wat moet ik doen om bouwcoördinator te worden?

De rol van bouwcoördinator wordt gezien als een specialisatie en is ingeschaald in L11. Deze rol wordt vaak gevonden binnen het team van een school. Daarna eventueel onder alle scholen van Innoord. Een middenmanagement opleiding is een pré.

Wat moet ik doen om intern begeleider te worden?

Om als intern begeleider te kunnen starten moet je een opleiding in deze richting hebben gevolgd of in opleiding zijn. Daarnaast beschik je over de competenties die nodig zijn voor een intern begeleider.

Wat moet ik doen om specialist (bijvoorbeeld rekenspecialist van de school) te worden?

Je via een master specialiseren in b.v. taal, rekenen of gedragsproblemen. En deelnemen aan het specialistennetwerk dat georganiseerd wordt vanuit het Expertisecentrum Innoord.

Wat moet ik doen om schooldirecteur te worden?

Om schooldirecteur te worden volg je eerst de schoolleidersopleiding. Hiervoor heb je toestemming van je directeur en het bestuur nodig. Je volgt de opleiding onder werktijd. Innoord kent ook een aantal adjunct directeur posities en ziet deze positie als een tussenstap in de groei van leerkracht naar directeur.

Welke doorgroeimogelijkheden heb ik als onderwijsassistent of leraarondersteuner?

Als onderwijsassistent of leraarondersteuner kun je je in de breedte of in de hoogte ontwikkelen. Ontwikkeldoor is een gezamenlijk initiatief van BBO, pabo’s en de gemeente Amsterdam in het kader van het noodplan lerarentekort. Ontwikkeldoor is een modulair opleidingstraject. In een ‘oriëntatiefase’ volg je modules waarin je inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte. Hierna volgen modules die je professionaliseren op inhoudelijk, pedagogisch en/of didactisch gebied. Zo sta je bekwamer in of voor de klas en kun je later in je loopbaan (met vrijstellingen) de pabo-opleiding doen als je dat wil. Op www.ontwikkeldoorinamsterdam.nl lees je hier meer over.