Directeur

Iemand die met plezier en humor naast ons staat, met ons is, achter ons staat en ons voorgaat.

 

 

 

Montessori Boven ’t IJ Azalea

Directeur

0,8 – 1 fte

 

Innoord: ‘We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen’ 
Innoord is het bestuur van de zeventien openbare basisscholen inclusief een school voor speciaal basisonderwijs die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft ruim 500 medewerkers in dienst. 
Innoord heeft de missie om de toekomst voor te bereiden op hun leerlingen. Voor deze formulering is gekozen omdat niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien. Waar worden leerlingen voor opgeleid en hoe bereiden we hen voor op deze toekomst. Met deze missie geeft Innoord aan dat zij met hun onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomst, omdat kinderen de toekomst zijn! 

 

Montessorischool Azalea 

Montessorischool Azalea is een grote openbare basisschool voor montessorionderwijs met twee locaties. De school wordt bezocht door zo’n 410 kinderen waarvan 250 op Azalea I en 160 op Azalea II. De schoolbevolking is een doorsnede van de bevolking van Amsterdam Noord. 
Azalea I is gevestigd in een schoolgebouw uit 1927 vlakbij het Noorderpark en heeft tien groepen. Achter de school ligt een groen schoolplein met monumentale bomen en veel ontdek- en speelmogelijkheid voor de kinderen. Azalea II is gevestigd aan de Varenweg ook vlak bij het Noorderpark. Op deze locatie zijn twee onderbouw-, twee middenbouw- en twee bovenbouwklassen.

 

Montessorischool Azalea is een school met op dit moment 16 groepen en groeit in de komende jaren door naar 18 groepen: er komen in de toekomst nog 2 groepen bij aan de Varenweg. Uiteindelijk verhuist de hele school in 2026 naar een nieuw gebouw aan de Meidoornweg als PO-VO campus. 

De school beschikt over een veelzijdig, professioneel en bevlogen team van ongeveer 40 leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel en investeert proactief in nieuwe leerkrachten, via het opleiden van LiO-studenten en zij-instromers. De schoolleiding bestaat momenteel uit een waarnemend directeur en sinds vorig schooljaar ook een adjunct-directeur.  

 

Context

Montessorischool Azalea heeft een autonoom, betrokken en bevlogen team dat zich

 • dagelijks inzet voor kwalitatief goed en betekenisvol (montessori)onderwijs
 • gericht is op ontwikkeling en verbetering
 • open staat voor verandering.   

 

Nieuwe mensen zeggen over het team dat ze in een warm bad terecht zijn gekomen en dat we het echt samen doen.
De grootste kracht van de school is de fijne en veilige sfeer waarbij steeds gestreefd wordt naar het echt zien en serieus nemen van de leerlingen. Middels een actieve leerlingenraad, betrokken ouders en leerkrachten met passie voor hun vak wordt voortdurend gewerkt aan onderwijsverbetering en -vernieuwing. 
De waarnemend directeur van Montessorischool Azalea heeft de school stevig neergezet en het is nu tijd om een nieuwe directeur aan te stellen.

 

 

 

De opdracht 

 • De ‘eigenheid’ en visie van de school weten te presenteren en positioneren.
 • In de komende jaren met het team vanuit de schoolvisie werken aan de ontwikkeling van het quartz-onderwijs (pedagogisch evalueren en verantwoorden).
 • De ingezette ontwikkelingen en professionalisering stimuleren.
 • In samenwerking met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin en het voortgezet onderwijs werken aan een aanbod dat recht doet aan de ambitie om inclusief onderwijs te bieden in de voorziene nieuwbouw optimaal te benutten.
 • Een impuls geven aan de samenwerking met de twee andere montessorischolen van Innoord.
 • Een bijdrage leveren aan de strategische ontwikkeling van Innoord.

 

Volgens de leerlingen

De waarnemend directeur heeft de leerlingen van groep 6 t/m 8 gevraagd om input te leveren voor het profiel. Dat leverde de volgende antwoorden op:
Onze nieuwe directeur is iemand die…

 • aardig is en niet te streng (alleen als het echt moet)
 • van kinderen houdt
 • kan meedenken met en zich kan inleven in kinderen
 • grappig is en een grapje kan waarderen
 • problemen kan oplossen en uitzoekt wat er gebeurd is en ook passende maatregelen neemt
 • leuke dingen kan organiseren (acties, schoolvoetbal, zomerfeest, etc)
 • weet waar alles ligt
 • in de klas komt en kinderen leert kennen
 • goed kan doordenken
 • de meesters en juffen goed kan helpen
 • laagdrempelig is voor leerlingen
 • goed over de school kan vertellen aan anderen
 • fantasie heeft 
 • creatief is
 • de mening van leerlingen belangrijk vindt en een leerlingenraad organiseert
 • zorgt dat de school veilig en netjes blijft
 • rustig blijft en niet schreeuwt
 • geld uitgeeft als het nodig is
 • EHBO heeft
 • aandacht heeft voor kunst en cultuur
 • niet verlegen is.

 

Persoonlijkheidsprofiel

Volgens het team, ouders en leerlingen: 
Iemand die met plezier en humor naast ons staat, met ons is, achter ons staat en ons voorgaat.

Wij zoeken een directeur die:

 •  werkt vanuit vertrouwen en het team ruimte geeft.
 • vanuit de inhoud natuurlijk leiderschap toont en faciliterend kan optreden.
 • hoge verwachtingen heeft en tegelijk het team beschermt met realistische doelen.
 • snel, mee en vooruit denkt.
 • toegankelijk en zichtbaar is voor kinderen, ouders en team.
 • en organisatorisch en communicatief sterk is.

 

Selectie-eisen

 • ervaring als leidinggevende
 • ervaring met veranderprocessen en verbetertrajecten
 • ervaring met en een hedendaagse visie op montessorionderwijs
 • een afgeronde opleiding tot directeur.

 

Meer informatie

Meer informatie en een link om direct te solliciteren vind u hier.

 

Directeur OBS IJplein

Wil jij werken op de school met het mooiste uitzicht van Amsterdam? Openbare Basisschool IJplein is een buurtschool aan het IJ in Amsterdam Oud-Noord. Wij streven naar gelukkige en zelfstandige leerlingen, die hun eigen keuzes kunnen maken binnen onze steeds veranderende maatschappij. Dit bereiken wij door een breed aanbod waarin ruimte is voor het ontdekken van kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten. De school telt op dit moment ongeveer 175 leerlingen, maar door de ontwikkelingen in de buurt heeft de school de potentie om te groeien. Wij zijn op zoek naar een directeur met passie voor het onderwijs, die onze school op de kaart zet en inziet dat je een school samen maakt.

OBS IJplein 

Directeur

0,8 fte

 

Wat breng jij?

Deze baan is geknipt voor jou, als jij een directeur bent die binnen het krachtenveld van het onderwijs een heldere visie heeft en opkomt voor wat de school nodig heeft vanuit de visie en ambitie van Innoord. Als jij in verbinding met het team, leerlingen, ouders en de buurt de dialoog aangaat, op open wijze informeert en communiceert en hiermee zowel intern als extern een sfeer van positiviteit creëert. Jij geeft ruimte waarbinnen leerlingen en leerkrachten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, maar neemt de leiding wanneer het nodig is. En jij brengt rust en stabiliteit mee vanuit natuurlijk leiderschap en borgt samen met het team dat de reeds ingeslagen weg wordt gecontinueerd.

 

Wat vinden wij belangrijk?

Onze directeur is in staat zowel zijn medewerkers, leerlingen als de ouders te motiveren, te inspireren en te verbinden met de visie van de school en de rol van de school in de omgeving en zich daartoe in te zetten. Hij* heeft zicht op kwaliteiten en mogelijkheden van anderen en stimuleert hen blijvend in hun professionele bijdrage aan de school. Hij staat voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij de talenten en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Medewerkers, ouders, MR en de buurt worden actief bij ontwikkelingen binnen de school betrokken en geënthousiasmeerd om deel te nemen met als doel een hoge tevredenheid te realiseren en de school positief te positioneren in de wijk waar de komende jaren nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Hij geeft integraal leiding aan de onderwijsprocessen en zorgstructuur in school en ontwikkelt een langetermijnbeleid voor de school. Onze directeur zet teamleden aan tot verdere professionele ontwikkeling conform het integraal personeelsbeleid van Innoord. Hij versterkt de samenwerking met de aanbieder voor Kinderopvang en BSO om OBS IJplein door te ontwikkelen naar een (Integraal) Kindcentrum.

 

Wie zijn wij?

 

OBS IJplein
OBS IJplein is een openbare basisschool, samen met een kinderopvanglocatie, direct aan het IJ. Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een veilige sfeer en een positieve leeromgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen dan het beste uit zichzelf halen. We hebben een divers en gemotiveerd team. Divers op de IJpleinschool wil zeggen dat we jonge en ervaren leerkrachten hebben, vrouwen én mannen en verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd in ons team. Diversiteit is voor ons een meerwaarde die vorm krijgt in de pedagogische visie en in het vieren van alle culturele achtergronden in de vorm van een jaarlijkse feestdag waarop er aandacht is voor alle culturen. Wij noemen onszelf een kleurrijke school. Meer informatie vind je op onze website.

 

Innoord

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De scholengroep is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4200 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam-Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

 

Wat bieden wij?

 

Werken in een fijne organisatie met een open en enthousiast team met 20 collega’s, waar je je meteen welkom voelt. Wij investeren in relaties, met leerlingen en ouders, met de omgeving van de school en zien dat als voorwaarde om onze doelen te verwezenlijken. Onderwijs- en leerdoelen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs, waarbij de methoden en uiteenlopende leer- en instructievormen hulpmiddelen zijn. Ontdekkend leren krijgt een steeds prominentere plaats in ons onderwijs, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen leidraad is. We leren samen om een zo optimaal mogelijk onderwijsklimaat en –aanbod te verzorgen.

 

Het betreft een functie voor 0,8 fte in schaal D12 conform de cao PO 2022. In deze procedure wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Je start uiterlijk 1 augustus 2023, maar eerder starten heeft onze voorkeur. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn in de eerste ronde gepland in week 11 van 2023. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Belangstelling?

Spreekt deze uitdaging je aan? Heb je vragen? Of wil je het volledige functieprofiel ontvangen? Neem dan contact op met Kitty Helmich, onze manager HR & Academie. Zij is te bereiken op telefoonnummer 020-820 1410 of via e-mail op k.helmich@innoord.nl. En vergeet niet op onze website te kijken. Jouw motivatie en cv kun je via sollicitatie@innoord.nl versturen, ter attentie van Marton de Pinth, bestuurder Innoord, onder vermelding van vacature ‘directeur OBS IJplein’. We zien jouw reactie graag uiterlijk 3 maart 2023 tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

*Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Overal waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.