Diversiteit op IKC Noordrijk

Een school vormt een gemeenschap en een openbare basisschool is een afspiegeling van de maatschappij. Iedereen is welkom en dat kan zorgen voor een pluriforme samenstelling. Op deze manier worden de kinderen bekend met verschillende overtuigingen, godsdiensten en culturen. Er is gelijkwaardigheid van achtergronden. Dat moet zorgen voor wederzijds respect en veiligheid in de klas. De kinderen zijn mondig en geoefend in het voeren van een respectvolle dialoog. Dat hebben wij ook gedaan met de kinderen: we hebben de leerlingen gevraagd naar de diversiteit in de klas en hoe zij dit ervaren.

 

 

Dennisio (groep 7, Surinaams en christen), Jelt (groep 7 Nederlands), Sara (groep 7 Afghaans) en Maysae (groep 7 moslima) zitten op IKC Noordrijk.

 

 

Sara: ‘Er zijn verschillende meningen en culturen in de klas. Je leert van de culturen van elkaar. Het is leuk om dat te leren kennen en er meer over te weten.’

 

Maysae: ‘Diversiteit is verschil in afkomst en religie. Ik vind het leuk omdat je soms ook leert van andere kinderen. We hebben met Pasen een filmpje gezien. Een meisje in onze klas reageerde daarop. Juf zei dat de Islam en het Christendom overeenkomsten hebben en daardoor een beetje gelijk zijn aan elkaar. Want in de Koran staat bijna hetzelfde als de Bijbel. Wij vasten 29 of 30 dagen en christenen vasten 40 dagen. Het is fijn dat je er met elkaar over kan praten.’

‘We weten waar iedereen vandaan komt en waar we rekening mee moeten houden’

 

Dennisio: ‘Soms als we een filmpje kijken, zeggen sommige kinderen: “Haram, dat mogen wij niet kijken.” Het is goed om je mening te geven, maar soms moet je je mening voor je houden. Iedereen denkt namelijk anders. Dat vind ik af en toe wel vervelend. Een keer hadden we les over iets en toen werd er gezegd “zwarte mensen”. Er zijn twee getinte jongens in onze klas waarvan ik er een ben. Juf vroeg aan ons of we dat oké vonden als dat werd gezegd. Ik vond het een beetje discriminerend. Daarna hadden we besproken om dat anders te verwoorden. Als je niet weet hoe het voelt voor de andere persoon kan je er beter niks van zeggen. We spreken er niet heel vaak over, maar wel met de Vreedzame School.’ 

 

Jelt: ‘Als we een filmpje over homo’s kijken, zeggen sommige kinderen dat het haram is. Zij denken daar anders over. Het betekent dat iets niet mag van je cultuur. Ik vind de diversiteit in de klas normaal. Als kinderen aan het vasten zijn, mogen ze een ander plekje in de klas opzoeken. Ze hebben er dan minder last van als anderen wel eten. Ook hebben we een keer besproken wie welke afkomst en cultuur heeft. We weten waar iedereen vandaan komt en waar we rekening mee moeten houden.’