Ondernemende leerkracht bewegingsonderwijs IJdoornschool (0,8 fte)

Wij zoeken jou als leerkracht bewegingsonderwijs als jij nergens anders zou willen werken dan op een multiculturele basisschool. Als jij niet stil kunt zitten en kinderen (en teamleden?) ook uitnodigt veel te bewegen. Ben je daarbij ook ondernemend, organisatorisch en communicatief sterk? Scroll dan gelijk door naar onze contactgegevens!

De IJdoornschool

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

0,8 fte

 

Wat ga je doen? 

Jij verzorgt de gymlessen voor de 320 kinderen van de IJdoornschool. Wekelijks zie jij de kinderen twee keer bij jou in de gymzaal (of op het sportveld naast de school). Jij monitort de ontwikkeling van de kinderen en spart hier met collega’s over. Daarnaast ben jij de spin in het web voor de naschoolse activiteiten. Jij weet partners aan de school te binden om een mooi naschools aanbod te creëren voor de kinderen van de IJdoornschool. Vanzelfsprekend gaat jouw hart sneller kloppen van zaken als een groepachtkamp en sportdagen. Hierin speel jij ook een onmisbare rol.

 

Wat bieden wij?

Werken op een fijne school met een open en enthousiast team, waar je je meteen welkom voelt. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook gekeken wordt naar wat er allemaal goed gaat. Ons motto is leren voor nu en later. Onze conciërge brengt je regelmatig wat te drinken, terwijl jij in de gymzaal aan het werk bent. Uiteraard faciliteren wij de mogelijkheid om interessante lezingen of studiedagen op jouw vakgebied te bezoeken. Jouw salaris zal conform cao-afspraken worden bepaald.

 

 

Wat vragen wij?

● Volledige ALO-bevoegdheid of PABO met bevoegdheid LO

● Collegiaal, hardwerkend, enthousiast en sportief

● Een nieuwsgierige en open blik naar jouw omgeving.

 

Wie zijn wij?

IJdoornschool

De IJdoornschool is als familieschool het middelpunt van de wijk, vlak bij het Waterlandplein in Amsterdam Noord. Een multiculturele groep ouders en kinderen komen dagelijks naar onze school toe. De IJdoornschool is een middelgrote openbare basisschool met ongeveer 300 kinderen en telt 16 groepen. Ons prachtige schoolgebouw is in 2017 opgeleverd. De school heeft een duidelijke koers. We gaan voor goed onderwijs en stimuleren eigenaarschap bij elke leerling. We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. Hiermee krijgen ze de kans om uit te groeien tot een zelfstandig persoon. We zorgen met ons passend, kwalitatief goed en inspirerend onderwijs voor een brede ontwikkeling van onze kinderen. Met ons onderwijs leveren wij kinderen af die beschikken over vaardigheden die in de toekomst centraal staan zoals: samenwerken, ICT-gebruik, probleemoplossend denken, creativiteit, communicatie en planmatig werken. Onze kinderen leren aardig te zijn voor anderen. Conflicten worden op een vreedzame manier opgelost. Wij trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen met kinderen. Zo proberen we de kinderen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap. Sinds 2019 strijden we voor de kansengelijkheid van al onze kinderen. Dit doen we met de Amsterdamse Familieschool-aanpak, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst door hun leefomgeving binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. De Amsterdamse Familieschool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.

 

Innoord 

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4200 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten. 

www.innoord.nl

www.dewerkplekvanjeleven.nl

 

Belangstelling?

Spreekt deze functie jou aan en herken jij je in dit profiel? Dan horen wij heel graag van jou. Heb je vragen? Neem dan contact op met Jorrit Liesting via 020 – 636 39 14. En vergeet niet op onze website te kijken.

Jouw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag via onderstaand formulier onder vermelding van vacature ‘leerkracht bewegingsonderwijs IJdoornschool’. We zien jouw reactie graag uiterlijk 07-06-2023  tegemoet. 

In deze procedure wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Leerkracht in opleiding IKC Overhoeks
 

We hebben plek voor een leerkracht in opleiding voor onze bovenbouw.

 

IKC Overhoeks

Leerkracht in opleiding

0,4 fte

 

De School

We zijn sinds januari 2021 als IKC gestart in een prachtig nieuw schoolgebouw in de wijk Overhoeks, achter het Eye Filmmuseum. Onze school bestaat nu 12 jaar. We werken met het International Primary Curriculum (IPC) en geven Engels vanaf de kleuters. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om te onderzoeken waar hun talenten liggen. We maken gebruik van de nieuwste lesmethodes voor de basisvakken en voor de overige vakken werken wij met IPC – thematisch onderwijs. De school telt ongeveer 420 leerlingen met 17 groepen. 

 

Speerpunten van de school zijn: 

● IPC – International Primary Curriculum https://ipc-nederland.nl/ 

● Engels vanaf groep 1 

● Vijf gelijke schooldagen 08.30 tot 14.00 uur 

● Aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden

 

De groep

Het gaat om een vacature in groep 7. In de groepen 3 t/m 8 werken wij met de methode IPC, kort door de bocht: de zaak en creatieve vakken bieden wij thematisch aan. Zie link hierboven. Er is daarin ook veel ruimte voor eigen creativiteit. In groep 3 werken wij met de methode VLL en WIG. In de groepen 4 /m 8 maken wij gebruik van vooruitstrevende methodes zoals bijvoorbeeld de nieuwste versie van Estafette en de leerlijn van Snappet. Daarnaast geven wij al vanaf de groepen 1 Engels. We zijn een vooruitstrevende school waarin graag wordt samengewerkt. De stagebegeleider werkt 5 dagen en is dus zeer flexibel. Hij heeft daarnaast ook al veel ervaring met het begeleiden van studenten.

 

 

Profiel student

Wij zoeken een leergierige student die onderdeel wil uitmaken van ons team en zich daarin als een gelijkwaardige collega opstelt. Wij verwachten een open houding met betrekking tot onze lerende schoolorganisatie.

 

 

 

Begeleiding vanuit de school

We hebben een ervaren mentor in de aanbieding waar je veel kan van leren en die veel vrijheid in gebondenheid kan bieden! Daarnaast bieden wij een ambitieus en gezellig team, waar ruimte is om te leren en jezelf verder te ontwikkelen.

 

 

Begeleiding vanuit de opleidingsschool

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin worden het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst).

 

 

Contact

School: IKC Overhoeks

Bestuur: Innoord

Website: https://ikc-overhoeks.nl/ 

Adres: Grasweg 3, 1031 HW Amsterdam

Telefoon: 020-6304770

Contactpersoon: M. Wiewel, directie.overhoeks@innoord.nl

 

 

Adjunct-directeur (0,8 fte)

We hebben op OBS Twiske plek voor een adjunct-directeur.

OBS Twiske

Adjunct-directeur

0,8 fte

 

Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om zich binnen hun eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Dat geldt ook voor onze medewerkers. Wij zijn op zoek naar een adjunct-directeur, die inziet dat je een school samen maakt. Wil jij de uitdaging aangaan om samen met de directeur, die ook directeur is van Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf, het beste te bieden aan de kinderen en medewerkers van OBS Twiske? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Wat breng jij?

Deze baan is geknipt voor jou, als jij een adjunct-directeur bent die opkomt voor wat onze school nodig heeft, vanuit de visie en ambitie van Innoord. Als jij in verbinding met het team, leerlingen en ouders de dialoog aangaat, waarbij jij op open en positieve wijze informeert en communiceert. Jij geeft ruimte waarbinnen leerlingen en leerkrachten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, en neemt de operationele leiding van de school wanneer het nodig is. Rust en stabiliteit vanuit natuurlijk leiderschap is wat jou typeert om samen de school duurzaam en toekomstbestendig door te ontwikkelen.

 

 

Wat vinden wij belangrijk?

De adjunct-directeur die wij zoeken, is in staat om onze medewerkers en leerlingen te motiveren, te inspireren en te verbinden. Hij heeft zicht op kwaliteiten en mogelijkheden van anderen en stimuleert hen in hun professionele bijdrage aan de school. Hij staat voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij de talenten en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Wij gaan voor resultaat mét plezier! Bij onze leerlingen stimuleren we eigenaarschap. We leren hen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en de omgeving. De betrokkenheid van leerkrachten is hierbij van groot belang. De schooldirectie zet teamleden aan tot verdere professionele ontwikkeling conform het integraal personeelsbeleid van Innoord en geeft een duidelijk gezicht aan onze school naar binnen en naar buiten.

 

1 Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Overal waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.

 

 

Wie zijn wij?

OBS Twiske is de leukste dorpsschool in de grote stad. Onze school is een openbare buurtschool in de wijk Kadoelen met 600 leerlingen, waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties, zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen. Bij ons is iedereen welkom, want we omarmen verschillen tussen mensen. We willen namelijk samen én van elkaar leren. Toch wordt ieder kind op zijn eigen niveau uitgedaagd met onderwijs op maat. Want dan kan het zich zo goed mogelijk ontwikkelen en uitgroeien tot een autonoom en sociaal sterk mens.

 

 

Innoord

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4200 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Wat bieden wij?

Werken in een fijne, groeiende organisatie met een open en enthousiast team, waar je je meteen welkom voelt. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook gekeken wordt naar wat er allemaal al wel goed gaat. Het betreft een functie voor 0,8 fte in schaal A11 conform de cao primair onderwijs 2022. Je start bij voorkeur per 1 augustus 2023. Een draagvlakonderzoek of assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Belangstelling?

Spreekt deze uitdaging je aan? Heb je vragen? Neem dan contact op met Arie Wim Kars, directeur van OBS Twiske en MK Oostzanerwerf. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-12963427 of via e-mail op a.kars@innoord.nl. En vergeet niet op onze website te kijken. Jouw motivatie en cv kun je via sollicitatie@innoord.nl versturen, ter attentie van Arie Wim Kars, onder vermelding van vacature ‘adjunct-directeur OBS Twiske’. We zien jouw reactie graag uiterlijk 5 juni 2023 tegemoet. Op dinsdagmiddag 13 juni krijgen sollicitanten de kans om kennis te maken met de school, leerlingen, teamleden en ouders. Deze middag is bedoeld om beide partijen een eerste indruk te geven om te kijken of we bij elkaar passen. Als beide partijen enthousiast zijn, voeren we op maandag 26 juni een vervolggesprek.

 

In deze procedure wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Leerkracht in opleiding op IKC Zeven Zeeën

We hebben plek voor een leerkracht in opleiding voor groep 5.

IKC Zeven Zeeën

Leerkracht in opleiding

0,4 fte

 

De school

Onze school staat vlakbij de Banne in Amsterdam Noord. Onze populatie heeft voor een groot deel een migratieachtergrond en we hebben veel kinderen met een taalachterstand. Onze kinderen hebben structuur nodig maar zijn ook ontzettend dankbare en lieve kinderen. We hebben een prachtig nieuw gebouw en een leuk groen plein. We zijn een Daltonschool. We staan voor samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Wil je komen werken in een hecht team, op een kleine buurtschool? Elke dag het verschil maken voor onze kinderen onder begeleiding van een ervaren leerkracht?, solliciteer dan op onze LiO-vacature voor groep 5. 

 

De groep

Kleine groep van 15 leerlingen. Veel kinderen die extra aandacht nodig hebben. Meerdere kinderen met een taalachterstand. Er zijn een aantal kinderen die moeite hebben om zich te concentreren. Bewegen en korte bondige instructies zijn belangrijk voor hen. 

Er zijn kinderen die extra hulp nodig hebben. Wij hebben ontzorgkrachten op school. De ontzorgkracht geeft individuele begeleiding aan deze kinderen buiten de klas. De ontzorgkracht schrijft de HP’s (als dat nodig is), verzorgd de begeleiding buiten de klas en heeft contact met ouders. 

 

Profiel student

 • Een student met hart voor onze populatie.

 • Daarnaast is het belangrijk dat je structuur kunt bieden. 

 • Stagedagen: donderdag en vrijdag.

 

 

Begeleiding vanuit de school

Ervaren groepsleerkracht die 3 dagen voor de groep staat en aanwezig is op de dagen waarop jij LIO loopt. Zij gaat dan andere taken uitvoeren. De groepsleerkracht is enthousiast met hart voor het vak. Heeft veel ideeën en is goed in aanpakken. Daarnaast heeft zij meerdere opleidingen gevolgd om studenten te begeleiden en ook meerdere studenten en startende leerkrachten begeleid. Stagedagen donderdag en vrijdag.

Naast de mentor van de betreffende groep heeft Opleidingsschool Innoord bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst).

 

Contact

Bestuur: Innoord

School: Dalton IKC Zeven Zeeën

Adres: Banneplein 111

Telefoon: 020 631 6842

Contactpersoon: Jitsui Boonekamp

Leerkracht in opleiding voor de bovenbouw

We hebben op OBS Twiske plek voor een leerkracht in opleiding bij onze bovenbouw.

OBS Twiske

Leerkracht in opleiding voor de bovenbouw

0,4 fte

 

De school

OBS Twiske is een leuke, groeiende openbare basisschool in de wijk Kadoelen in Amsterdam-Noord. Ons enthousiaste, open en deskundige team geeft elke dag les aan ruim 570 kinderen. Onze kinderen zijn leuk, zelfstandig en uitermate vrolijk. Daarnaast werken we samen met prettige ouders. De school is volop in ontwikkeling. Onderwijsvernieuwing staat altijd centraal. Wij werken elke dag aan de kwaliteit van het onderwijs. Alles wat goed gaat vormt de basis voor iedere verandering.

 

OBS Twiske vormt samen met 15 andere openbare scholen de Stichting Innoord. OBS Twiske is een buurtschool in Amsterdam-Noord waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen. We werken met methodes die goed aansluiten bij het handelings- en opbrengstgericht werken. We geven hierbij in verschillende aanpakken per vak les en besteden aandacht aan een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het cognitieve leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook creatief ontwikkelen.

 

Wij willen dat elk kind de mogelijkheid heeft zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Hoge verwachtingen hebben van elk kind, maakt dat ieder kind zich gewaardeerd voelt. Daarnaast is onze school ook een sportactieve school met aandacht voor gezondheid, bewegen en goede voeding. De waarden die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, gelden ook voor het team. Dit betekent dat wij gebruikmaken van de talenten en kennis van de teamleden. Teamleden nemen een deel van de verantwoordelijkheid van de schoolontwikkeling over en delen dit met de directie. 

 

De school werkt met vier bouwen (groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6, groepen 7-8). Binnen elke bouw functioneert een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren vormen samen met de directie het managementteam. In onze school werken twee intern begeleiders. De afgelopen jaren zijn er daarnaast steeds meer specialisten benoemd. Dit zijn groepsleerkrachten die zich op een bepaald gebied hebben ontwikkeld tot specialist. 

 

Profiel student

Wij vragen van de vierdejaars student(e) dat zij/hij: 

• een open en reflectieve houding heeft. 

• flexibiliteit en professionaliteit toont. 

• goede communicatieve vaardigheden heeft. 

• kennis heeft van instructie op drie niveaus.

• met plezier voor de klas staat. 

• Voldoende ICT vaardigheden.

 

Stagiair(e)s werken aan/ontwikkelen de volgende competenties: 

• pedagogisch/didactisch handelen 

• expertise/vakkennis 

• analytisch vermogen 

• communicatie/bouwen en onderhouden relaties 

• integriteit 

• samenwerken 

• plannen en organiseren eigen werk

 

 

Begeleiding vanuit de school

Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

De onderbouwcoördinator is een vast aanspreekpunt voor vragen of extra ondersteuning. De parallelleerkracht is om de week een dag extra aanwezig voor overleg en begeleiding. Ook hebben wij een stagecoördinator die betrokken is bij het traject van de LiO-stagiair(e).

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst).

 

Contact

Bestuur: Innoord

School: OBS Twiske

Adres: Pandorinastraat 7a, 1035 VR Amsterdam

Telefoon: 020-6312540

Contactpersoon: Arie Wim Kars (a.kars@innoord.nl)

 

Directeur IKC Overhoeks
 

Wij zoeken een stevige, verbindende directeur met oog voor de leerlingen.

 

IKC Overhoeks

Directeur

0,8 – 1 fte

 

De School

 

IKC Overhoeks is sinds 2021 gehuisvest op de Grasweg 3 in de wijk Overhoeks; een wijk in ontwikkeling in Amsterdam Noord. Het mooie, nieuwe gebouw zorgt voor werkplezier bij leerlingen én medewerkers. De school wil een ontmoetingsplek zijn voor kinderen maar ook voor volwassenen. IKC Overhoeks is een eigentijdse school waar het accent ligt op het verbeteren van het leren en waar kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. 

 

De visie van IKC Overhoeks is dat ieder kind zich maximaal moet kunnen ontwikkelen. De school legt een stevig accent op de basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen. Hiervoor gebruikt het team de nieuwste lesmethodes, die onderwijs op maat bieden, zodat ieder kind op zijn eigen niveau wordt aangesproken. Daarbij worden de kinderen ook uitgedaagd om hun talenten op andere terreinen te ontwikkelen.  

 

IKC Overhoeks is een IPC school: International Primary Curriculum. Onderwijs wordt steeds afgestemd op de modernste pedagogische en didactische inzichten en de leerstof wordt thematisch aangeboden. Jaarlijks worden in elke groep vijf thema’s aangeboden waarin de vakgebieden en hun kerndoelen geïntegreerd zijn. Er is ook veel aandacht voor Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) door het aanbieden van Engelse lessen vanaf groep 1. 

 

Context

 • IKC Overhoeks is een school met ca. 400 leerlingen en een team met bijna 40 medewerkers. Het is een relatief jong team van ervaren leerkrachten, dat zelflerend werkt en graag een beetje buiten de lijntjes kleurt. Het managementteam bestaat uit de directeur / schoolleider en vier milepost-coördinatoren.
 • De instroom van leerlingen is gevarieerd: kinderen uit de wijk, van buiten de wijk en uit expat-gezinnen. Een goede afspiegeling van de maatschappij! De leerlingaantallen in de diverse groepen kent bovendien een atypische opbouw: grote groepen in de onderbouw en kleinere groepen in de bovenbouw (tussentijdse uitstroom betreft voornamelijk verhuizingen).
 • Het International Primary Curriculum biedt het wereldoriëntatieonderwijs in thema’s aan waardoor de vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, geestelijke stromingen, sociale, emotionele en creatieve vorming) meer samenhang krijgen. 
 • Kinderopvangorganisatie Tinteltuin biedt voor kinderen van 0 – 4 jaar het kinderdagverblijf & de voorschool en voor kinderen van 4 – 12 jaar de buitenschoolse opvang. De schoolleider en de locatieleider opvang/voorschool werken samen aan IKC–ontwikkeling. 
  IKC Overhoeks is een mini-opleidingsinstituut, een school waar een cluster van zij-instromers (ZiB) in de praktijk wordt opgeleid.
 • De overlegstructuur op school is sinds enige tijd georganiseerd volgens een agile werkwijze (www.tantelean.com). Het team is daar erg enthousiast over.
 • Vanwege pensionering vertrekt de huidige directeur; zij is degene die de school samen met het team heeft opgebouwd.

 

 

De opdracht 

 • Vormgeven van een lange termijn perspectief voor het IKC, samen met teamleden (onderwijs & kinderopvang), ouders én leerlingen.
 • Realiseren van een aanbod, in samenwerking met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin, dat recht doet aan de ambitie om inclusie(ver) onderwijs te bieden en het uitdagende gebouw en de inspirerende omgeving optimaal te benutten.
 • Verder versterken van IPC (en het verder uitbreiden van VVTO tweetalig onderwijs Engels/NL).
 • Stimuleren van een professionele leergemeenschap en verantwoordelijkheden bij het team leggen.
 • Positioneren en profileren van de school vanuit de openbare identiteit.
 • In samenwerking met bestuur, staf en collega – schoolleiders bijdrage leveren aan de verdere strategische ontwikkeling van Innoord.

 

 

 

 

 

 

Persoonlijkheidsprofiel

 • Een sterke verbinder, die alle interne en externe betrokkenen bij de school weet te enthousiasmeren en proactief communiceert.
 • Een echte teamplayer, die vanuit natuurlijk leiderschap grenzen en kaders aangeeft, beschikt over een creatief oplossend vermogen en inzet op veiligheid en ruimte om te groeien.
 • Een ambitieuze, besluitvaardige, collegiale en ruimdenkende leidinggevende.
 • Een vertrouwenwekkende gesprekspartner, die oog heeft voor kinderen en stevig durft te gaan staan.

 

 

Selectie-eisen

 • Ervaring als leidinggevende, bij voorkeur in het (IKC) onderwijs
 • Ervaring met veranderprocessen en verbetertrajecten
 • Ervaring met leerlingen (en ouders) met een grote diversiteit aan achtergronden
 • Een afgeronde opleiding tot directeur.

 

Volg voor meer informatie en bij interesse onderstaande link

Intern begeleider voor de midden- en bovenbouw (0,8 fte)

Wil je de begeleiding van leerlingen zo goed mogelijk organiseren binnen het team? Leerkrachten hierbij motiveren en ondersteunen om het beste uit elk kind te halen?

IKC Overhoeks

Intern begeleider

Midden- en bovenbouw

0,8 fte

 

ALGEMENE INFORMATIE

We zijn sinds januari 2021 als integraal kindcentrum gestart in een prachtig nieuw gebouw in de wijk Overhoeks, achter het Eye Filmmuseum. We werken met het International Primary Curriculum (IPC) en geven Engels vanaf de kleuters. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om te onderzoeken waar hun talenten liggen. We maken gebruik van de nieuwste lesmethodes voor de basisvakken en voor de overige vakken werken wij met IPC – thematisch onderwijs. De school telt ongeveer 400 leerlingen met 17 groepen, waarvan 12 in de midden- en bovenbouw.

 

Kenmerken van ons IKC zijn:

● Basisvakken worden adaptief aangeboden onder andere door Snappet
● IPC – International Primary Curriculum 
● Engels vanaf groep 1
● Vijf gelijke schooldagen van 08.30 tot 14.00 uur
● Efficiënt overleggen door agile aanpak
● Zelfsturend team met focus op relevante innovaties

 

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES

Wij verwachten van een intern begeleider:
● Voorkeur voor ruime ervaring in het basisonderwijs
● Een afgeronde IB-opleiding of de bereidheid om deze te volgen
● Medeverantwoordelijkheid voor de zorgcoördinatie
● Affiniteit met passend onderwijs in samenwerking met het Expertise Centrum van Innoord
● Eigenaarschap, daadkracht en organisatorische kwaliteiten
● Positiviteit, integriteit en flexibiliteit als grondhouding
● Een goede communicatie met collega’s, leerlingen, ouders en externen
● ICT vaardigheden en bekendheid met Parnassys
● Ervaring met IPC is een pre

 

 

 

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Wij bieden een ambitieus en gezellig team, waar ruimte is om te leren en jezelf verder te ontwikkelen. Voor verdere informatie, zie onze website: www.ikc-overhoeks.nl of neem contact op met de directie van de school, Minneke Wiewel. Tel: 020–6304770.

 

SOLLICITEREN

Heb je interesse? Stuur meteen je sollicitatie en motivatiebrief via onderstaand formulier.

 

Stamgroepleerkracht unit 4 (groep 4/5)

Hé nieuwe collega! Sta je te popelen om les te geven op een nieuwe school van Innoord, omdat je liever vandaag dan morgen aan de kansengelijke en kansrijke toekomst van al onze leerlingen bijdraagt? Dan is de functie van stamgroepleerkracht (0,6 – 1 fte) op Kindercampus Mokum geknipt voor jou.

Kindercampus Mokum

0,6 – 1fte

Stamgroepleerkracht unit 4 (groep 4/5)

 

Wij zoeken een collega die open staat voor vernieuwend onderwijs, flexibiliteit kan tonen in het unit onderwijs en affiniteit heeft met verschillende doelgroepen. Omdat wij een diverse schoolpopulatie hebben zijn er leerlingen die baat hebben bij een uitdagender aanbod maar ook leerlingen die bijvoorbeeld instromen en de Nederlandse taal nog niet beheersen.  Daarnaast zoeken wij iemand die proactief handelt, creatief is en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Maar vooral ook iemand die samen met het team wil bouwen aan goed onderwijs op onze nieuwe kindercampus.

 

Hier staan wij voor en gaat jouw hart ook van kloppen:

Ons motto: “Leren voor de toekomst doen we nu”

 

Onze kernwaarden: verbinden – flexibiliteit – inspireren – motiveren – ondersteunen  

 

Onze missie en visie hebben wij vertaald naar de ‘gouden cirkel’ van Simon Sinek: why, how en what. 

 

Why? (Waarom doen we wat we doen?) Kinderen leggen op onze kindercampus een positieve basis voor hun toekomst. Ze ontdekken waar ze goed in zijn en we inspireren ze om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en zijn ze trots op hun eigen ontwikkeling. De Kindercampus is een warme en vertrouwde plek waar kinderen kennis en vaardigheden opdoen, zodat zij zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers. 

 

How? (Hoe doen we dat?) Verschillen tussen kinderen zijn een inspiratiebron. Door kinderen in aanraking te laten komen met allerlei culturen, religies en achtergronden bereiden we ze voor op een internationale samenleving. We benutten talenten en interesses van kinderen optimaal, we gaan ervan uit dat kinderen willen leren en we hebben hoge verwachtingen van ze. Kinderen mogen op de kindercampus zichzelf zijn, ze kunnen stapsgewijs oefenen met verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. We leggen een solide basis op het gebied van taal en rekenen, die nodig is om verder te komen. 

 

What? (Wat doen we nu eigenlijk echt?) Elke dag op Kindercampus Mokum is inspirerend en leerzaam, dat maken onze medewerkers mogelijk. We leggen een stevige basis qua taal, lezen en rekenen. Eigenaarschap van je eigen ontwikkeling is een vast onderdeel van de dag en komt terug in alles wat we doen. We investeren in voorsprong en bieden een uitdagend programma. Wereldburgerschap heeft een vaste plek in ons aanbod.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • Je bent een teamplayer.
 • Hart en geduld voor onze kinderen.
 • Een lerende en onderzoekende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: een afgeronde Pabo-opleiding.

 

Wie zijn wij?

Kindercampus Mokum staat in een kinderrijke buurt in Amsterdam-Noord, dichtbij het eindstation van de Noord Zuidlijn. Kindercampus Mokum is als nieuwe school op 1 augustus 2022 gestart. In oktober 2022 zijn we in ons nieuwe gebouw getrokken samen met opvangorganisatie TintelTuin.  

Met unitonderwijs haken wij in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij kinderen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal; de stamgroepleerkracht wordt steeds meer begeleider en coach in de unit. In wisselende samenstellingen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. Van traditioneel naar eigentijds onderwijs:

in de ochtend leggen we een stevige basis wat betreft de basisvakken. ’s Middags is er ruimte voor geïntegreerd thematisch onderwijs.

 

Dit wordt jouw werkplek:

In onze unit 4 (leerjaar 4 en 5) zijn we op zoek naar jou. De unit bestaat uit ongeveer 20 kinderen. Als stamgroepleerkracht verzorg je instructies op niveau en heb je daarnaast  meerdere dagen ondersteuning van een unitassistent. Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.000 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

 

 

Bestuur

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst.

 

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN Amsterdam-Noord

info@innoord.nl 

020–8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar directie.kcm@innoord.nl of bel 020-2250034. En vergeet niet om op onze website te kijken: www.kindercampusmokum.nl

Montessorileerkracht in opleiding

We hebben plek voor een leerkracht in opleiding op Montessori Boven ’t IJ.

 

Montessori Boven ’t IJ

Leerkracht in opleiding

0,4 fte

 

De school

Net zoals onze leerlingen zijn we trots op onze school. Montessorischool Boven ‘t IJ is een school met een stabiele basis. Waar enthousiaste en betrokken leerkrachten werken die steeds streven naar inspirerend en betekenisvol onderwijs voor alle leerlingen. Waar onze Montessori visie op allerlei gebieden in de school is terug te vinden en de leidraad is bij ons handelen. Waar de kinderen worden uitgedaagd om zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk te zijn. Waar leren de hele dag door op zoveel verschillende manieren plaatsvindt. Uiteraard door onze leerlingen, die individueel of samen werken aan hun ontwikkelingsproces. Maar waar ook veelvuldig geleerd wordt door de medewerkers op onze school.

 

De groep

Als openbare school hebben wij een zeer  gemengde populatie op school. Wij zijn een afspiegeling van Amsterdam. De kinderen in de groep ontwikkelingen zich tot zelfstandige individuen die wij begeleiden in het maken van keuzes. Zoals het er nu uitziet hebben we vooral behoefte aan een specialist voor het jonge kind; andere bouwen behoren ook tot de mogelijkheden.

 

Profiel LiO-student

Wij zoeken een zelfstandige, leergierige, ontwikkelingsgerichte, begripvolle, grappige, serieuze en zelfverzekerde LiO-student die samen met ons en onze leerlingen wil groeien.

 

Begeleiding vanuit de school

Onze enthousiaste collega’s staan klaar om jou te begeleiden tijdens jouw LiO- periode. Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

 

 

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst).

 

Contact

Bestuur: Innoord

School: Montessorischool Boven ‘t IJ

Adres: kampina 5

Telefoon: 020 637 11 94

Contactpersoon: Daisy Nods – d.nods@innoord.nl

www.montessori-boventij.nl

Leerkracht in opleiding voor groep 5 of 6

We hebben plek voor een LiO in groep 5 of 6 op OBS De Vier Windstreken.

De school

De Vier Windstreken is een openbare school in de  Banne. We hebben veel leerlingen met migratie-achtergrond waardoor er veel focus ligt op taalontwikkeling. Door de relatief kleine groepen zijn de leerkrachten in staat iedere leerling de aandacht te geven waar hij/zij behoefte aan heeft.

Door middel van PBS zorgen wij voor een veilig klimaat in de school, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn: zelfstandigheid, saamhorigheid, verantwoordelijkheid en veiligheid.

 

De missie van onze school drukken we uit in een slogan: Samen met elkaar!

 

De groep

In groep 5/6 is deel van de basis aangelegd en beginnen we met de leerlingen klaar te stomen voor de bovenbouw. In de lagere groepen waren de kinderen vooral nog gericht op zichzelf, maar in de middenbouw worden ze steeds meer een onderdeel van een groep en leren ze de wereld om zich heen beter kennen.

 

 

 

Profiel LiO-student

Wat verwachten wij van een LiO-student:

– dat hij/zij bereid is om zich te verdiepen in de schoolcultuur en populatie
– dat hij/zij hoge verwachtingen uitspreekt, zodat het beste uit ieder kind wordt gehaald.
– dat hij/zij bereid is tot kennisverbreding/verrijking over de ontwikkeling van het kind en de leerlijnen
– dat hij/zij om kan gaan met het ontvangen en geven van feedback
– dat hij /zij initiatiefrijk en positief is, zodat hij/zij een goede aanvulling is op ons schoolteam.

Wij zoeken dus vooral iemand die samen met het team wil bouwen aan goed onderwijs voor onze leerlingen.

 

Begeleiding vanuit de school

Naast de mentor van de betreffende groep heeft Opleidingsschool Innoord bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst).

 

Contact

Bestuur: Innoord
School: obs De Vier Windstreken
Adres: Parlevinker 11 – 13
Telefoon: 020-6313592
Contactpersoon: Mariette Visser/ Marsha van As

E-mail: m.visser@innoord.nl / m.vanas@innoord.nl

devierwindstreken.nl