Leerkrachten met een kompas

Hé, avonturier! Ben jij die leerkracht met een duidelijke onderwijsvisie die energie en voldoening haalt uit het werken volgens het daltonprincipe? Stel dan je kompas af op Daltonschool De Poolster en kom ons team versterken. Samen brengen we onze leerlingen nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid bij zodat ze de stap naar hun toekomst kunnen maken. Onbevreesd en met zelfvertrouwen.

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid. Vertrouwen hebben in de eigen kracht en het talent van ieder kind.
 • Kwalitatief onderwijs waarin je veel aandacht besteedt aan spelend- en ontdekkend leren.
 • Inspirerend thematisch onderwijs waarmee je kinderen een voorsprong geeft.
 • Een holistische onderwijsaanpak, waar het kind centraal en in relatie met de ander staat.
 • Samenwerking; het team, de ouders en leerlingen vormen de leergemeenschap De Poolster.

 

Hier gaat jouw strijdershart van kloppen:

 • Kansengelijkheid. Onze leerlingen krijgen een stevige basis waarin de daltonprincipes leidend zijn. Door zelfstandig keuzes maken, samenwerken, reflecteren, verantwoordelijkheid dragen en doelmatig werken, ontwikkelen onze kinderen zich tot toekomstbestendige wereldburgers.
 • Dromen, durven, denken, doen. Elke kind verdient een veilige en gezonde school waar het zichzelf mag zijn. Door het individuele kind te willen zien zorgen wij ervoor dat het de aandacht en ondersteuning krijgt die het verdient.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • De wil om jezelf en de wereld te ontdekken.
 • Inlevingsvermogen om de kinderen, jou en onszelf te laten groeien.
 • Interesse in kunst- en cultuureducatie en techniek.
 • Een bouwer, in de breedste zin van het woord.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • Je bevoegdheid voor het primair onderwijs.
 • Tot slot: Onze school staat in een multiculturele wijk. We zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die medewerkers vervullen voor onze leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn levensweg. Daarom verwelkomen we graag een diverse mix van collega’s met alle geaardheden, genderidentiteiten en culturele achtergronden.

 

PS

Daltonschool De Poolster is een fijne, groene, openbare basisschool in de wijk Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord. Op onze school is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we met een open blik op reis en leren we over de wereld om ons heen. Met elkaar vormen we een community waar iedereen uniek en nieuwsgierig mag zijn. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid staan bij ons centraal, net als je welkom en veilig voelen. Wij willen onze leerlingen op daltonschool De Poolster hun eigen koers vaart met de poolster als kompas.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze locatieleider Martine Koppers via directie.depoolster@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

 

 

 

 

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.

Strijdvaardige leerkracht nieuwkomers

Hé, ben jij die leerkracht die een bijdrage levert aan ons taalonderwijs voor nieuwkomers? Sta je te popelen om les te geven
op een fijne en veilige school in Amsterdam Noord? Werk je liever vandaag dan morgen aan
de kansengelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is deze functie van leerkracht nieuwkomers op Het Vogelnest geknipt voor jou.

OBS Het Vogelnest

vanaf 0,6 fte

Nieuwkomers

 

Hier krijg jij energie van:

 

 • Kansengelijkheid, waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot
  de beste versie van zichzelf en jij écht het verschil kunt maken.
 • Lesgeven aan nieuwkomers en het inzetten van jouw kennis op het gebied van NT2.
 • Uitdragen dat de verschillende identiteiten van jouw leerlingen een meerwaarde
  hebben en zorgen dat deze zichtbaar zijn in het dagelijkse onderwijs.
 • Kwalitatief goed onderwijs; wij ontdekken de wereld vanuit een uitdagende basis.
  Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich breder ontwikkelen. Ons
  onderwijs draagt bij aan de sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijke ontplooiing
  van leerlingen.
 • Het inzetten van non-verbale communicatie om te communiceren met leerlingen en
  ouders.
 • Agile. Het team werkt agile en gebruikt hierbij het SCRUM framework. Dit biedt ons
  praktische tools bij het realiseren van ongekende niveaus van productiviteit, kwaliteit
  en betrokkenheid. Kernbegrippen zijn zelforganisatie, zelfsturing en eigenaarschap.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Kansengelijkheid. Het motto van de school is ‘doen is ontdekken’. Alle kinderen
  hebben talent en de school is dé plek waar zij deze talenten kunnen ontdekken en
  ontwikkelen. Kinderen leren door te doen, door ervaringen op te doen en deze met
  elkaar te delen.
  Diversiteit. De diversiteit binnen onze school zien wij als kracht. Wij maken optimaal
  gebruik van ieders talenten en achtergronden zodat een rijke leeromgeving ontstaat.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Daadkracht en stevig in je schoenen.
 • Een teamspeler en sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders, collega’s en externen.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

PS

Het Vogelnest staat midden in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. De school is gebouwd in
1922. Het monumentale pand heeft ruime lokalen en brede gangen waar kinderen kunnen
spelen en werken. We hebben in totaal 7 groepen waarin verschillende leerjaren
gecombineerd worden.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal
basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het
onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord
is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze
scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?
Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze directeur Peter Lakke
via directie.vogelnest@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

 

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.

Strijdvaardige leerkracht bovenbouw

Hé, ben jij die leerkracht die wil leren van én met elkaar? Sta je te popelen om les te geven
op een fijne en veilige school in Amsterdam Noord? Werk je liever vandaag dan morgen aan
de kansgelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is deze functie in de
bovenbouw van Het Vogelnest geknipt voor jou.

OBS Het Vogelnest

1 fte

Bovenbouw

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid, waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot
  de beste versie van zichzelf en jij écht het verschil kunt maken.
  ● Kwalitatief goed onderwijs; wij ontdekken de wereld vanuit een uitdagende basis.
  Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich breder ontwikkelen. Ons
  onderwijs draagt bij aan de sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijke ontplooiing
  van leerlingen.
  ● Passie voor onze leerlingen en het vak van leerkracht. Wij zijn betrokken bij de
  leerlingen, elkaar en de school. Wij leren van én met elkaar, we delen ervaringen,
  leren van tegenslagen en vieren onze successen.
  ● Een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin je hoge verwachtingen
  van kinderen hebt en waar leerlingen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
  ● Agile. Het team werkt agile en gebruikt hierbij het SCRUM framework. Dit biedt ons
  praktische tools bij het realiseren van ongekende niveaus van productiviteit, kwaliteit
  en betrokkenheid. Kernbegrippen zijn zelforganisatie, zelfsturing en eigenaarschap.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Kansengelijkheid. Het motto van de school is ‘doen is ontdekken’. Alle kinderen
  hebben talent en de school is dé plek waar zij deze talenten kunnen ontdekken en
  ontwikkelen. Kinderen leren door te doen, door ervaringen op te doen en deze met
  elkaar te delen.
  Diversiteit. De diversiteit binnen onze school zien wij als kracht. Wij maken optimaal
  gebruik van ieders talenten en achtergronden zodat een rijke leeromgeving ontstaat.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Daadkracht en stevig in je schoenen.
 • Een teamspeler en sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders, collega’s en externen.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

PS

Het Vogelnest staat midden in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. De school is gebouwd in
1922. Het monumentale pand heeft ruime lokalen en brede gangen waar kinderen kunnen
spelen en werken. We hebben in totaal 7 groepen waarin verschillende leerjaren
gecombineerd worden.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal
basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het
onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord
is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze
scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?
Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze directeur Peter Lakke
via directie.vogelnest@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

 

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.

LIO voor groep 1-2

Hé uitblinker! Sta je te popelen om les te geven op de leukste dorpsschool in Amsterdam Noord? Wil je liever vandaag dan morgen het best denkbare onderwijs aan jouw leerlingen geven? Dan zijn wij op zoek naar jou als leerkracht in opleiding voor groep 1-2.

OBS Twiske

0,4 fte

LIO

Groep 1/2

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen.
 • Kwalitatief goed onderwijs, waar onderwijsvernieuwing altijd centraal staat. Alles wat goed gaat, vormt de basis voor iedere verandering.
 • Inspirerend onderwijs waarmee je kinderen een voorsprong geeft. Elk kind krijgt de mogelijkheid zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen. Je hebt hoge verwachtingen van elk kind waardoor hij/zij zich gewaardeerd voelt.
 • Ontwikkeling is een belangrijke waarde voor de kinderen én voor het team. Daarom maken we graag gebruik van elkaars talenten en kennis.
 • Als sportactieve school besteden we veel aandacht aan sport, bewegen, gezondheid en goede voeding. Na schooltijd kunnen kinderen aan verschillende sportactiviteiten meedoen.
 • Samenwerking met ouders; zij zijn nauw betrokken bij onze school.

 

Hier gaat jouw strijdershart van kloppen:

 • Handelings- en opbrengstgericht werken. Wij werken met de methode Kleuterplein. We geven hierbij in verschillende aanpakken per vak les en besteden aandacht aan een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het cognitieve leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook creatief ontwikkelen.
 • Veilige haven. Wij zijn een vreedzame school, met speciaal daarvoor opgeleide leerlingen als mediatoren die bemiddelen bij conflicten van de kinderen. Wij willen de ouders betrekken bij het leerproces en samen verantwoordelijk zijn voor de leerprestaties van hun kind.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra, zodat kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een sterk ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Affiniteit en ervaring in het werken met jonge kinderen.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

 

PS

OBS Twiske is een openbare buurtschool in de wijk Kadoelen waar kinderen met plezier leren in een veilige omgeving. Bij ons is iedereen welkom, want we omarmen verschillen tussen mensen. We willen namelijk samen én van elkaar leren. Toch wordt ieder kind op zijn eigen niveau uitgedaagd met onderwijs op maat. Want dan kan het zich zo goed mogelijk ontwikkelen en uitgroeien tot een autonoom en sociaal sterk mens.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail onze directeur Arie Wim Kars via a.kars@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

 

 

 

 

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.

Strijdvaardige leerkracht onderbouw

Hé pssstttt, strijder! Sta je te popelen om les te geven op onze fijne en veilige montessorischool vlakbij het Noorderpark in Amsterdam? Werk je liever vandaag dan morgen aan de kansengelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is de functie van strijdvaardige leerkracht in onze onderbouw geknipt voor jou.

Montessori Boven ’t IJ

Onderbouw

1 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waarbij al jouw kinderen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.
 • Kwalitatief goed onderwijs; de individuele ontwikkeling van ieder kind centraal. Ieder kind leert en ontwikkelt zich in eigen tempo en op eigen wijze. Vanuit de montessori-gedachte kijk je voortdurend hoe je die ontwikkeling zo optimaal mogelijk kunt laten verlopen.
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; binnen duidelijke regels en grenzen daag je leerlingen uit om zo zelfstandig mogelijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes en gedrag.
 • Cultuur en creativiteit; onze culturele activiteiten zijn divers en vinden in en buiten de school plaats.
 • Gezonde school; je hebt veel aandacht voor bewegen en goede voeding.
 • Samenwerking; de ouders van leerlingen zijn nauw betrokken.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Montessori stelde dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren en dat je de omgeving om het kind zo moet inrichten dat dit leren zo natuurlijk mogelijk kan gebeuren. In montessorionderwijs heet dit ‘de voorbereide omgeving’. In deze voorbereide omgeving, zo ook op onze school, zijn allerlei specifieke montessori- en overige materialen aanwezig, waarmee van alles geleerd en ontdekt kan worden.
 • Kansengelijkheid. Onze kinderen zijn ingedeeld in heterogene groepen. Hierdoor wisselen zij steeds van rol en positie in de klas. De kinderen zijn afwisselend jongste en oudste en ontdekken verschillende kanten van zichzelf. Als jongste leren ze veel van anderen. Als oudste kinderen van de groep leren ze de leiding nemen, anderen te helpen, lesstof uit te leggen en het daardoor extra te verwoorden, begrijpen en onthouden. De wijze van groepsindeling draagt bij aan de goede sfeer in school, kinderen leren elkaar kennen en rekening te houden met elkaar, waar ze ook buiten school winst uit halen.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra, zodat kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • Affiniteit met montessori onderwijs
 • Een montessori-bevoegdheid of je staat ervoor open om deze in de toekomst behalen.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

PS

De openbare Montessorischool Boven t IJ, locatie Azaleastraat, is gevestigd op twee locaties. In een schoolgebouw uit 1927 (beschermd stadsgezicht) én in een modern schoolgebouw aan de Varenweg. Momenteel heeft de school 15 groepen en groeit op termijn naar 18 groepen in een nieuw gebouw. De kinderen komen uit alle windstreken en wonen in dit deel van Oud-Noord. Ons gezellige team bestaat uit ruim 30 betrokken en enthousiaste collega’s. Wij hanteren de principes van Maria Montessori en richten ons op modern Montessori onderwijs om onze kinderen te ontwikkelen tot wereldburgers.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail onze directeur Marit de Graaff via m.degraaff@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.

Uitzonderlijke leerkracht middenbouw

Ben jij die leerkracht met een zacht hart en harde voeten? Sta je te popelen om les te geven op een fijne, veilige en overzichtelijke school in Amsterdam Noord? Werk je liever vandaag dan morgen aan de kansengelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is deze functie in groep 4, 5 of 6 op De Klimop geknipt voor jou.

OBS De Klimop

Middenbouw

0,8 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid, waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf en jij écht het verschil kunt maken.
 • Kwalitatief goed onderwijs; wij zijn steeds in ontwikkeling en passen nieuwe onderwijskundige ideeën toe.
 • Compassie en structuur; ons pedagogisch en didactisch handelen is hierop ingericht, met componenten als het ADI-model, zelfstandig werken, een gedifferentieerde weektaak en de principes vanuit de Vreedzame School.
 • Een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin je hoge verwachtingen van kinderen hebt en waar leerlingen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
 • Als gezonde school besteden we veel aandacht aan sport, bewegen, gezondheid en goede voeding.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Kansengelijkheid. We zetten ons in voor het vergroten van de kansen van onze kinderen. Dat doen we door samen te werken met Hallo Muziek, waardoor de kinderen van professionals les krijgen in zang en het bespelen van instrumenten. Daarnaast werken we met een ontdeklab en een Filmlab vanuit Eye om dat beetje extra te bieden.
 • Individuele aandacht. Met de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs gaan we inzetten op kleinere klassen en meer aandacht voor het individuele kind.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Daadkracht en stevig in je schoenen.
 • Een teamspeler en sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders, collega’s en externen.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs

PS

De Klimop ligt in de Bloemenwijk, vlakbij de Noord-Zuidlijn en is hierdoor zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We vinden het op De Klimop belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn. De school richt zich op de toekomst, nieuwe media spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze directeur Paul van Hattem via directie.klimop@innoord.nl. Voor een sfeerimpressie van de school check dit filmpje. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.

Strijdvaardige leerkracht middenbouw

Hé pssstttt, strijder! Sta je te popelen om les te geven op onze fijne en veilige montessorischool vlakbij het Noorderpark in Amsterdam? Werk je liever vandaag dan morgen aan de kansengelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is de functie van strijdvaardige leerkracht in onze middenbouw geknipt voor jou.

Montessori Boven ’t IJ

Middenbouw

1 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waarbij al jouw kinderen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.
 • Kwalitatief goed onderwijs; de individuele ontwikkeling van ieder kind centraal. Ieder kind leert en ontwikkelt zich in eigen tempo en op eigen wijze. Vanuit de montessori-gedachte kijk je voortdurend hoe je die ontwikkeling zo optimaal mogelijk kunt laten verlopen.
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; binnen duidelijke regels en grenzen daag je leerlingen uit om zo zelfstandig mogelijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes en gedrag.
 • Cultuur en creativiteit; onze culturele activiteiten zijn divers en vinden in en buiten de school plaats.
 • Gezonde school; je hebt veel aandacht voor bewegen en goede voeding.
 • Samenwerking; de ouders van leerlingen zijn nauw betrokken.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Montessori stelde dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren en dat je de omgeving om het kind zo moet inrichten dat dit leren zo natuurlijk mogelijk kan gebeuren. In montessorionderwijs heet dit ‘de voorbereide omgeving’. In deze voorbereide omgeving, zo ook op onze school, zijn allerlei specifieke montessori- en overige materialen aanwezig, waarmee van alles geleerd en ontdekt kan worden.
 • Kansengelijkheid. Onze kinderen zijn ingedeeld in heterogene groepen. Hierdoor wisselen zij steeds van rol en positie in de klas. De kinderen zijn afwisselend jongste en oudste en ontdekken verschillende kanten van zichzelf. Als jongste leren ze veel van anderen. Als oudste kinderen van de groep leren ze de leiding nemen, anderen te helpen, lesstof uit te leggen en het daardoor extra te verwoorden, begrijpen en onthouden. De wijze van groepsindeling draagt bij aan de goede sfeer in school, kinderen leren elkaar kennen en rekening te houden met elkaar, waar ze ook buiten school winst uit halen.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra, zodat kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • Affiniteit met montessori onderwijs
 • Een montessori-bevoegdheid of je staat ervoor open om deze in de toekomst behalen.
 • En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

PS

De openbare Montessorischool Boven t IJ, locatie Azaleastraat, is gevestigd op twee locaties. In een schoolgebouw uit 1927 (beschermd stadsgezicht) én in een modern schoolgebouw aan de Varenweg. Momenteel heeft de school 15 groepen en groeit op termijn naar 18 groepen in een nieuw gebouw. De kinderen komen uit alle windstreken en wonen in dit deel van Oud-Noord. Ons gezellige team bestaat uit ruim 30 betrokken en enthousiaste collega’s. Wij hanteren de principes van Maria Montessori en richten ons op modern Montessori onderwijs om onze kinderen te ontwikkelen tot wereldburgers.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail onze directeur Marit de Graaff via m.degraaff@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.

Strijdlustige leerkracht groep 1-2

Hé pssstttt, strijder! Sta je te popelen om les te geven op een openbare, vreedzame en
gezonde basisschool in Amsterdam-Noord? Werk je liever vandaag dan morgen aan de
kansgelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is de functie van strijdlustige
leerkracht voor groep 1-2 op de IJdoornschool geknipt voor jou.

IJdoornschool

Onderbouw

0,8 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.
  ● Kwalitatief goed onderwijs; werken met de nieuwste methodes voor alle vakgebieden met veel aandacht voor taal en rekenen.
  ● Adaptief onderwijs, ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten, waarmee je samen strijdt voor de talenten en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
  ● Inspirerend onderwijs waarmee je leerlingen een voorsprong geeft.
  ● Leerlingen die vanuit eigenaarschap in een veranderende maatschappij functioneren als een zelfstandig, betrokken en creatief wereldburger. We trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap.
  ● Een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin je hoge verwachtingen van kinderen hebt en waar leerlingen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
  ● Een school met voor- en vroegschoolse educatie. Je werkt samen met KinderRijk, de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Sterke basiskwaliteit taal en rekenen. Stilstand is achteruitgang, daarom blijven we ons continu ontwikkelen op het gebied van taal, lezen en rekenen.
 • Kansengelijkheid. Sinds 2019 strijden we voor de kansengelijkheid van al onze leerlingen. Dit doen we met de Amsterdamse Familieschool-aanpak, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst door hun leefomgeving binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. De Amsterdamse Familieschool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
  ● Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
  ● Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
  ● Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
  ● Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen,
  ouders en collega’s.
  ● Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
  ● En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

PS

De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein in de wijk Nieuwendam. Onze school is het middelpunt van de buurt. Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Ons motto is leren voor nu en later.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze
scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?
Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze directeur Mirjam Bremer via directie.ijdoornschool@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: https://ijdoornschool.nl/

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.

Strijdlustige leerkracht groep 6

Hé pssstttt, strijder! Sta je te popelen om les te geven op een openbare, vreedzame en
gezonde basisschool in Amsterdam-Noord? Werk je liever vandaag dan morgen aan de
kansgelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is de functie van strijdlustige
leerkracht voor groep 6 op de IJdoornschool geknipt voor jou.

IJdoornschool

Middenbouw

0,6 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.
  ● Kwalitatief goed onderwijs; werken met de nieuwste methodes voor alle vakgebieden met veel aandacht voor taal en rekenen.
  ● Adaptief onderwijs, ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten, waarmee je samen strijdt voor de talenten en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
  ● Inspirerend onderwijs waarmee je leerlingen een voorsprong geeft.
  ● Leerlingen die vanuit eigenaarschap in een veranderende maatschappij functioneren als een zelfstandig, betrokken en creatief wereldburger. We trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap.
  ● Een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin je hoge verwachtingen van kinderen hebt en waar leerlingen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
  ● Een school met voor- en vroegschoolse educatie. Je werkt samen met KinderRijk, de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Sterke basiskwaliteit taal en rekenen. Stilstand is achteruitgang, daarom blijven we ons continu ontwikkelen op het gebied van taal, lezen en rekenen.
 • Kansengelijkheid. Sinds 2019 strijden we voor de kansengelijkheid van al onze leerlingen. Dit doen we met de Amsterdamse Familieschool-aanpak, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst door hun leefomgeving binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. De Amsterdamse Familieschool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
  ● Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
  ● Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
  ● Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
  ● Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen,
  ouders en collega’s.
  ● Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
  ● En tot slot een open deurtje: je bevoegdheid voor het primair onderwijs.

PS

De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein in de wijk Nieuwendam. Onze school is het middelpunt van de buurt. Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Ons motto is leren voor nu en later.

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze
scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

Vragen?
Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze directeur Mirjam Bremer via directie.ijdoornschool@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.

Avontuurlijke leerkracht bovenbouw

Hé kapitein! Op onze school in is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we met een open blik op reis en leren we over de wereld om ons heen. Met elkaar vormen we een vloot waar iedereen uniek en nieuwsgierig mag zijn. Kan je niet wachten om aan boord te komen? Werk je liever vandaag dan morgen aan kansengelijkheid en wil je een bijdrage leveren aan de  toekomst van onze leerlingen in een superdiverse samenleving? Dan is de functie van avontuurlijke leerkracht in de bovenbouw op Dalton IKC Zeven Zeeën gebouwd voor jou.

Dalton IKC Zeven Zeeën

Bovenbouw

0,6-1 fte

 

Hier krijg jij energie van:

 • Vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind.
 • Goed luisteren en helder communiceren.
 • Inspirerend onderwijs waarmee je kinderen een voorsprong geeft.
 • Een ontdekkersmentaliteit om de kinderen nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen.
 • Reizen, waarin jij de kinderen coacht in de reis om hun persoonlijke doel te behalen.
 • Samen bouwen aan beter onderwijs; door bestaande dingen te verbeteren en nieuwe dingen te bouwen. Kinderen leren hoe ze hun eigen toekomst kunnen bouwen.

Hier gaat jouw strijdershart van kloppen:

 • Kansengelijkheid. Onze leerlingen krijgen een stevige basis waarin de daltonprincipes leidend zijn. Door zelfstandig keuzes te maken, samen te werken, te reflecteren, verantwoordelijkheid te dragen en doelmatig te werk te gaan, ontwikkelen onze kinderen zich tot toekomstbestendige wereldburgers.
 • Verbinding. Onze school speelt een belangrijke rol in het verbinden van de schoolomgeving aan de wijk. Zo participeren onze leerlingen in de kinderraad van de wijk waarin zij actief meepraten over hun buurt. Op deze manier leren zij wat burgerschap betekent, en maken ze onderdeel uit van de democratische community.

 

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • De wil om jezelf en de wereld te ontdekken.
 • Inlevingsvermogen om de kinderen, jou en ons te laten groeien.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • Je bevoegdheid voor het primair onderwijs.
 • Tot slot: Onze school staat in een multiculturele wijk. We zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die medewerkers vervullen voor onze leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn levensweg. Daarom verwelkomen we graag een diverse mix van collega’s met alle geaardheden, genderidentiteiten en culturele achtergronden.

PS

Dalton IKC Zeven Zeeën is een openbare basisschool in de wijk Banne Zuid in Amsterdam Noord. Bij ons staat diversiteit en uniciteit centraal. Wij zijn een Integraal Kind Centrum waarbij opvang en onderwijs samenwerken zodat leerlingen vanaf jonge leeftijd optimale ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden krijgen. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die de toekomst vormen.

 

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze locatieleider Audrey Raalte via directie.zevenzeeen@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken.

 

 

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

 

Click or drag a file to this area to upload.