De Taalschool

 

De Taalschool

 

 

De Taalschool

Mussenstraat 26
1021 CS Amsterdam
020 6361792
taalschool@innoord.nl

 

De Taalschool

 

De Taalschool is vrij nieuw bij Innoord en is gevestigd in een karakteristiek oud schoolgebouw. Er zijn twee soorten klassen bij de Taalschool: klassen voor nieuwkomers en de tussenvoorziening.

 

 
Nieuwkomers

 

Onze nieuwkomersklassen zijn bedoeld voor kinderen die uit een ander land komen, de Nederlandse taal nog niet machtig zijn en waarschijnlijk voor langere tijd in Nederland blijven. Deze kinderen worden op een reguliere basisschool (stamschool) aangemeld maar mogen eerst naar een nieuwkomersklas op de Taalschool komen om Nederlands te leren. Op de taalschool hebben we momenteel drie nieuwkomersklassen: 6-8, 9-10 en 11-12 jaar. Kleuters die nieuw in Nederland zijn gaan doorgaans meteen naar een reguliere basisschool. De meeste leerlingen van de nieuwkomersklassen verblijven hier een jaar waarna ze naar de reguliere stamschool teruggaan. De eerste beginselen van de Nederlandse taal worden dan beheerst. Gemiddeld duurt het vier jaar voordat deze leerlingen zich volledig hebben aangepast. Op de reguliere basisschool zullen zij zich dus op hun eigen leerlijn doorontwikkelen. Als het nodig is kan een leerling die de nieuwkomersklas verlaat op de reguliere basisschool nog extra ondersteuning krijgen van het Expertisecentrum van Innoord.

Aanmelden

Expertisecentrum

Interview met een medewerker
  

 
Tussenvoorziening
 

De meeste leerlingen van de nieuwkomersklassen verblijven hier een jaar waarna ze naar de reguliere stamschool teruggaan. De eerste beginselen van de Nederlandse taal worden dan beheerst. Gemiddeld duurt het vier jaar voordat deze leerlingen zich volledig hebben aangepast. Op de reguliere basisschool zullen zij zich dus op hun eigen leerlijn doorontwikkelen. Oekraïense kinderen die toch langer in Nederland blijven kunnen doorstromen naar een nieuwkomersklas en later naar een reguliere basisschool.
 
 
Meer informatie

Interview met een medewerker

Tussenvoorziening in het Jeugdjournaal

Ontdek je collega's

‘Een klas is toch een soort minimaatschappij’

Leerkracht van de toekomst: Stijn
De Taalschool Collega Stijn

‘Het is vooral belangrijk om de leerlingen simpele basisvaardigheden en -kennis bij te brengen zodat ze op het juiste niveau zitten als we terug naar Oekraïne kunnen’

Tetiana Zubar, leerkracht tussenvoorziening OBS Het Vogelnest
De Taalschool Collega Tetiana

"Bob is heel sterk in werken met mensen, mensen bij elkaar brengen. Hij stelt de goede vragen en ‘leest’ mensen goed" Vera

Vera en Bob, directie Taalschool
De Taalschool Collega’s Vera en Bob