OBS De Weidevogel

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien op zijn of haar eigen niveau.

 

OBS De Weidevogel

Dorpsweg Ransdorp 31
1028 BK Amsterdam
020 4904415
info@obsdeweidevogel.nl
obsdeweidevogel.nl

 

Een goed evenwicht

Op De Weidevogel proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het verwerven van kennis (cognitieve ontwikkeling), het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs.

 

Deze vakken vormen een basis voor het volgen van de lessen van andere vakgebieden zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuurkunde, Biologie (samen onder de noemer wereldoriëntatie), Gezond gedrag en Verkeer.

 

 

School voor iedereen

Elke leerling ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Voor de leerlingen die moeite ondervinden bij het geboden onderwijs of juist sneller gaan dan gemiddeld bestaat een aangepaste leerlijn. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien op zijn of haar eigen niveau. Alle leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Waar nodig bieden we extra zorg en begeleiding.

 

 

 

Digitaal onderwijs

Met verschillende devices benutten we de voordelen van digitale technologie in de klas, zonder de beproefde lesmethoden los te laten. Door de inzet van de oefensoftware kan elk kind op zijn eigen niveau leren. Leerlingen krijgen op basis van hun antwoorden precies die opgaven aangeboden die aansluiten bij hun eigen kunnen. Een ‘snelle’ leerling die de opgaven in korte tijd af heeft krijgt steeds moeilijker opdrachten te verwerken. Een wat ‘langzamere’ leerling krijgt extra oefenstof. De leerkracht wint tijd bij het nakijken en kan de vorderingen van de leerlingen in één oogopslag controleren. Meekomend voordeel is dat de kinderen al vroeg leren om te gaan met de kansen en de mogelijke gevaren van het internet.

 

‘Op De Weidevogel laten we de kinderen al kennismaken met Engels vanaf groep 1’

 

 

Kennismaken met Engels vanaf groep 1

Door tv en internet maken kinderen al vroeg kennis met andere landen en culturen. Op De Weidevogel laten we de kinderen al kennismaken met Engels vanaf groep 1. Jonge kinderen leren de taal snel en makkelijk. De groepen 1 tot en met 4 komen in aanraking met de Engelse taal tijdens de lessen van ‘Hallo Muziek’. We werken met een muziekmethode die ontwikkeld is in Engeland. Aan de hand van de liedjes pikken de leerlingen de eerste Engelse woordjes op. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) maken we gebruik van de methode ‘Groove me’. Deze methode biedt een doorlopende leerlijn tot het einde van de basisschool.

 

Bewegingsonderwijs

Kinderen hebben van nature de behoefte om te bewegen. Wij stimuleren dit nog extra door speciale sportdagen en een aantrekkelijk ingericht schoolplein waardoor we ook tijdens de pauzes en het buitenspelen gericht met de ontwikkeling van leerlingen bezig kunnen zijn. In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in de speelzaal. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer in de week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Ontdek je collega's

‘Kinderen weten altijd zulke wijze vragen te stellen, dat houdt mij ook scherp’

Yvonne, leerkracht op OBS De Weidevogel
OBS De Weidevogel Collega Yvonne