OBS Het Vogelnest

De wereld ontdekken vanuit een uitdagende basis.

‘De huizen lijken wel paleizen met die vormen en versieringen’

 

Ky-Mayah, Groep 4 

OBS Het Vogelnest

Lees verder

 

OBS Het Vogelnest

Mussenstraat 26
1021 CS Amsterdam
020 6361792
info@obshetvogelnest.nl
obshetvogelnest.nl

 

Ontplooiing van leerlingen

Openbare basisschool (OBS) Het Vogelnest staat midden in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. De school is gebouwd in 1922. Het monumentale pand heeft ruime lokalen en brede gangen waar kinderen kunnen spelen en werken. We hebben in totaal 7 groepen waarin verschillende leerjaren gecombineerd worden. Als basisschool leren wij onze leerlingen goed lezen, schrijven en rekenen. Dat is de basis. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich breder ontwikkelen. Ons onderwijs moet ook bijdragen aan sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijke ontplooiing van leerlingen.

 

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor een fijne sfeer in de school zodat de leerlingen en de medewerkers van de school zich optimaal kunnen ontwikkelen. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor alle betrokkenen in de school. Wij betrekken de leerlingen en ouders actief. Zo werken we onder andere met een leerlingen- en een ouderraad. Deze raden denken gevraagd en ongevraagd met ons mee over diverse onderwerpen. De diversiteit binnen onze school zien wij als kracht. Door de drie taalklassen en een schakelklas hebben wij ruime expertise in huis op het gebied van de Nederlandse taal. Centraal in het schoolprogramma staat het met elkaar ontdekken en het delen van de bevindingen. Wij stimuleren leerlingen te laten zien wat zij kunnen, kennen of juist willen leren.

‘De diversiteit binnen onze school zien wij als kracht’

 

Zelforganisatie, zelfsturing en eigenaarschap

Het team van OBS Het Vogelnest werkt Agile en gebruikt hierbij het SCRUM framework. Agile werken biedt praktische tools die nodig zijn om het team in staat te stellen en te ondersteunen bij het realiseren van ongekende niveaus van productiviteit, kwaliteit en betrokkenheid. Kernbegrippen zijn zelforganisatie, zelfsturing en eigenaarschap.

 

Motto

Het motto van de school is “doen is ontdekken”. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen talenten hebben en dat de school dé plek is waar zij deze talenten kunnen ontdekken en verder kunnen ontwikkelen. Daarbij leren kinderen vooral door dingen te doen, door ervaringen op te doen en deze met elkaar te delen.

 

Persoonlijke talentroute

Onze school zien wij als dé plek waar leerlingen kunnen ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen en geven ze het vertrouwen om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Wij stimuleren en faciliteren deze ontdekkingstocht. Belangrijke ingrediënten hierbij zijn: zelfbewust zijn, respect voor anderen en de omgeving. Wij geven leerlingen heldere feedback en stimuleren nieuwsgierigheid. Wij hebben oog voor de diverse talenten van leerlingen en sluiten hier zo veel mogelijk bij aan. Elke leerling volgt zo een persoonlijke talentroute.

 

Onze leerlingen zijn na groep 8 klaar om de wereld te verkennen, met de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Ontdek je collega's

‘Een klas is toch een soort minimaatschappij’

Leerkracht van de toekomst: Stijn
OBS Het Vogelnest