Nieuwe schoolleiding Montessorischool Azalea

#Talentgroeitinnoord

 

‘We zitten niet ieder op onze eigen locatie, maar doen echt beide locaties samen. We vinden het belangrijk dat we één team vormen, omdat we één school zijn. We kijken ernaar uit dat we over een paar jaar met z’n allen weer samen in een nieuw gebouw zitten.’

Lies Sminia en Beike van den Eeden vormen sinds dit schooljaar de schoolleiding van Montessorischool Azalea.

 

 

Beike: Ik begon als leerkracht op een Montessorischool. Daarna werd ik opleidingscoördinator waarbij ik studenten heb begeleid, het opleidingsteam heb aangestuurd en het zij-instroomtraject heb opgezet. Maar ik miste in die functie de schoolcontext. Omdat ik al eerder de schoolleidersopleiding had gedaan, heb ik gesolliciteerd als adjunct-directeur bij Innoord. Wel hebben we toen afgesproken dat ik de opleiding opnieuw zou doen omdat er veel veranderd was in de loop van de tijd.

 

Lies: In het tweede jaar van de Pabo liep ik stage bij Montessori Boven ‘t IJ (ook van Innoord). Ik deed daar ook mijn LIO, nam al snel een dag per week een klas over en ben daar tien jaar gebleven. In 2010 was er in Amsterdam-Noord behoefte aan meer Montessorionderwijs en heb ik samen met collega Marloes Speelman een tweede locatie van Montessori Boven ‘t IJ op de Azaleastraat geopend. Een paar jaar geleden was deze tweede locatie zo gegroeid dat we een dependance nodig hadden. Hier werd ik locatieleider. Ik werd gevraagd de schoolleidersopleiding te volgen. Die deed ik samen met Beike. Sinds afgelopen jaar is onze school zelfstandig onder de naam Montessorischool Azalea.

 

Beike: We voeren samen de schoolleiding, waarbij Lies schoolleider is en ik de adjunct. ‘We zitten niet ieder op onze eigen locatie, maar doen echt beide locaties samen. We vinden het belangrijk dat we één team vormen, omdat we één school zijn. We kijken ernaar uit dat we over een paar jaar met z’n allen weer samen in een nieuw gebouw zitten.’ We gaan vanaf 2027 samen met middelbare school Metropolis en een sporthal van de gemeente een campus vormen op het huidige Nieuwe-Havoterrein.  

 

Lies: We zijn het schooljaar begonnen met een zo goed als volledige bezetting. Dat komt mede doordat we heel actief contacten warm houden en verbinding hebben met de Pabo. We zijn een groeischool en een opleidingsschool dus we hechten veel belang aan het begeleiden van aankomende leerkrachten. 

 

Beike: Lies houdt zich bezig met de nieuwbouw en facilitaire zaken. Ik richt me voornamelijk op financiën, overblijf en andere meer operationele zaken. Personele zaken en de MR doen we samen. Het is geweldig om samen aan dit avontuur te beginnen.  

 

Lies: We worden goed begeleid en ondersteund. Sanne Vernet, de directeur van de IJdoornschool, is aangewezen als mijn maatje. Met haar neem ik geregeld de bedrijfsvoering door. En onze interim-directeur van vorig jaar (Petra Toor) kan ik nog steeds raadplegen als coach en als projectleider van onze nieuwbouw. Onze tweewekelijkse gesprekken zijn nu vooral praktisch van aard, later verschuiven ze meer richting persoonlijk leiderschap.  

 

Beike: We hebben op dit moment een aantal nieuwe collega’s die nog niet Montessori-geschoold zijn. Vandaar dat we veel aandacht besteden aan professionalisering. Wat de leerlingen betreft heeft rekenen onze prioriteit, want we signaleren nog steeds achterstanden naar aanleiding van de lockdowns. Ook burgerschap, in het Montessorionderwijs beter bekend als kosmisch onderwijs, staat boven aan ons lijstje. We sturen op vrijheid in gebondenheid. 

 

Lies: We zijn vorig jaar begonnen met werken in kortdurende leerteams (agile). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld een format voor een kindportfolio/formatief evalueren, leerkracht-kindgesprekken en de voorbereide omgeving. 

 

Beike: Ik kijk er het meest naar uit dat we over een tijdje met de hele school in één gebouw zitten. Daar werken we naartoe. 

 

Lies: En ik verheug me erop om de vorig jaar ingezette ontwikkelingen verder te brengen. Dat is belangrijk voor de rust in de school. Ik ben er trots op dat we met dit team de ontwikkelingen met veel plezier voortzetten. 

‘Ik verheug me erop om de vorig jaar ingezette ontwikkelingen verder te brengen. Dat is belangrijk voor de rust in de school. Ik ben er trots op dat we met dit team de ontwikkelingen met veel plezier voortzetten.’

Lies

 

Ontmoet andere collega's