Collega Lilian

Welke omstandigheden/omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen?

Maak kennis met Lilian Janssen, portret nummer 42 in onze serie Talent groeit Innoord.

Mijn naam is Rochelle van der Berg en ik ben 24 jaar. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de ALO en sindsdien werk ik deels op Daltonschool de Zeven Zeeën en deels op een middelbare school in Purmerend. In beide gevallen als vakdocent bewegingsonderwijs. Op de middelbare school kan ik zien waar ik in het primair onderwijs aan moet werken. Het leuke aan de Zeven Zeeën is het team. Ik heb veel leuke collega’s die altijd bereid zijn om nieuwe dingen te bedenken en uit te voeren. En natuurlijk de kinderen. Die zijn nog veel liever, grappiger en beleefder dan ik verwacht had.  

 

Wat versta je onder talent?

‘Talent is iets dat van jou is. Zonder dat je het geleerd hebt, heb je het. Ik zie het als een cadeautje. Talenten krijg je bij je geboorte, het zijn aangeboren vaardigheden. Het is een intuïtief gevoel voor of begrip van wat iets is, hoe het werkt en hoe het is te gebruiken. Een aanleg manifesteert zich pas als er kansen zijn om hem te gebruiken. Er hangt veel af van de kansen die we hebben, van de kansen die we creëren en hoe en of die ook gepakt worden. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn eigen talent(en) ontdekt. We hebben andere mensen nodig om ons te helpen onze ware talenten te herkennen. Ik wil een van die mensen zijn.’

Welke omstandigheden of omgevingsfactoren zijn belangrijk om talent van leerlingen tot ontwikkeling te laten komen?

‘Het is belangrijk dat je kunt ontdekken en onderzoeken, dat je de gelegenheid krijgt om te ontdekken wat je kunt en wat bij jou past. Het draait in mijn lessen niet alleen om technieken maar ook om de connectie met jezelf en het delen met elkaar. Het is prachtig als een kind ontdekt waar het goed in is.’ 

 

 

Wat zet jij in om talent bij leerlingen te ontdekken of te ontwikkelen? 

‘Iedereen heeft enorme creatieve capaciteiten als gevolg van mens-zijn. We hebben allemaal ons eigen persoonlijke vaardigheden en capaciteiten. Persoonlijke creativiteit komt vaak voort uit een liefde voor bepaalde materialen. Ik zie het als een uitdaging dat iedereen zijn eigen medium vindt, of dat nou verf, klei, stof, mozaïek, linoleum, wol of … is.

Ik probeer hun verbeeldingskracht te prikkelen, verbeelding is de bron van onze creativiteit. Verbeelding is het vermogen om dingen voor de geest te halen die niet aanwezig zijn voor onze zintuigen. We kunnen ons dingen verbeelden die bestaan of helemaal niet bestaan. 

Ik moedig mijn leerlingen aan om hun verbeelding een vorm te geven. Creativiteit is een stap verder dan de verbeelding. Verbeelding kan een geheel persoonlijk proces van innerlijk bewustzijn zijn. Creatief zijn betekent iets doen. Creativiteit is het aan het werk zetten van je verbeelding.’

 

Kun je een mooi voorbeeld geven van een moment waarop je talent bij een leerling ontdekte?

‘Onlangs liet ik een meisje op De Poolster kennismaken met de naaimachine. Ze kwam erachter dat ze dit heel erg leuk vond. Ik heb haar gestimuleerd om zich op te geven voor een naschoolse activiteit, het Textielatelier. Ze steeg boven zichzelf uit, en was zo enthousiast dat haar moeder naar de eindpresentatie kwam kijken. Zo werd het meisje gezien, door school en thuis. Zij kreeg bovendien een naaimachine voor haar verjaardag, waardoor zij ook thuis haar talent verder kan ontwikkelen.’

Ontmoet andere collega's