De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: IKC Zeven Zeeën

Bovenschools directeur: Conny van Coesant

Locatiedirecteur: Jitsui Boonekamp 

 

Conny: Het belangrijkst voor onze school vinden wij het teamgevoel. Er waren de afgelopen jaren vrij veel personeelswisselingen, vandaar dat we veel aandacht besteden aan een goede samenwerking. Ook proberen we ouders weer meer bij de school te betrekken na alle lockdowns. Het is ons doel dat ouders hun kinderen vol vertrouwen naar onze school brengen.

 

Jitsui: In principe brengen we elkaar overal van op de hoogte, maar we hebben wel ieder een eigen focus. Ik doe vooral de dagelijkse concrete werkzaamheden en personeelszaken, Conny houdt zich meer met het beleid, de financiën en externe contacten bezig. 

 

Conny: Jitsui is heel gestructureerd en rustig. Ook al komt er veel op haar af, dan nog heeft ze overzicht. Personeel staat bij haar op nummer 1 en dat past goed bij de missie van de school. Al onze gesprekken gaan over hoe wij de leerkrachten kunnen faciliteren om te doen waar ze goed in zijn. Bij alle veranderingen denkt Jitsui na over de gevolgen voor leerkrachten. Ook bedenkt ze heel leuke en ontspannende dingen voor onze studiedagen. Ze kan onze medewerkers goed vertroetelen. We werken nog maar kort samen, maar ik heb al gezien dat ze zorgt dat iedereen zich hier gezien en gehoord voelt. 

 

Jitsui: Conny heeft heel veel kennis, ik kan haar alles vragen. En ze heeft altijd goede en leuke ideeën. Heel creatief en innovatief. Volgens mij heeft ze nooit géén ideeën, ze staat altijd aan. Door haar ervaring brengt ze kennis mee én blijft ze innoveren. Zo zorgt ze telkens voor verdieping in het onderwijs. Ze heeft veel structuur gebracht in de werkzaamheden van een directeur op deze school. Dit geeft mij veel houvast. Conny is minder goed in op tijd komen. Dat is geen gebrek aan planning of interesse, maar als zij een gesprek belangrijk vindt, dan kapt ze dat niet af wegens een volgende afspraak. 

 

Conny: Jitsui is net begonnen als locatiedirecteur en is daardoor nog vooral bezig met de waan van de dag. In de toekomst – en dit heeft ze zelf ook al benoemd – is het goed als ze meer overstapt op de doe- en oppakmodus. Het is onze wens om meer aanmeldingen van kleuters te krijgen, hier bedenken we mooie plannen voor. 

 

Jitsui: We hebben een gedeelde passie: reizen met de camper. Omdat we ons dan vrij voelen en dicht bij de natuur zijn. Maar er is ook een groot verschil. Conny heeft een kat en ik een hond. Maar mijn hond is net een kat, hoor. Hij ligt alleen maar lekker te slapen. Tot we gaan eten, dan wil ie aandacht. En dat doet Conny’s kat dan ook weer.

“Jitsui zorgt dat iedereen zich hier gezien en gehoord voelt”

Conny

 

Ontmoet andere collega's