De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: IKC Overhoeks

Directeur: Minneke Wiewel

Leerkracht, bouwcoördinator en lid MT: Julie van Eibergen Santhagens

 

Minneke: Ik vind het belangrijk dat wij op onze school gemotiveerde professionele leerkrachten hebben rondlopen. Het is belangrijk dat ze goed ingezet kunnen worden om onze zeer diverse leerlingenpopulatie goed te kunnen helpen/bedienen. Dit doen wij echt met zijn allen, met het hele team.

 

Julie: Het mooie aan onze school vind ik de openheid binnen het team. Wij hebben een hecht en enthousiast team, waarin iedereen elke dag met veel focus en plezier werkt. Als het goed is dan zie je dit ook terug in de klas. Het is heel belangrijk dat leerlingen zich gelukkig voelen en geaccepteerd worden zoals ze zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer leerlingen met plezier naar school gaan, ze beter in staat zijn om optimaal op ieders eigen niveau te groeien.

 

Minneke: Twee jaar geleden zijn we naar ons nieuwe gebouw verhuisd. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn allemaal erg blij met hun nieuwe werkplek. Het gebouw is licht, ruimtelijk en straalt rust uit. Het voorbereidingsproces heeft wel 3 jaar geduurd, maar we genieten nu volop van het resultaat. Leuk is dat we nu ook een IKC (Integraal Kindcentrum) zijn geworden. Dit betekent dat school en kinderopvang samen vorm geven aan visie en beleid, zodat er uiteindelijk een doorgaande lijn ontwikkeld is voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is heel leuk om steeds hechter samen te werken met onze collega’s van het kinderdagverblijf van TintelTuin.

 

Julie: Afgelopen zomer zijn wij gestart net een nieuwe manier van schoolontwikkeling, waarin wij kijken hoe het onderwijs nog beter vormgegeven kan worden. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met Tante Lean. Dit betekent dat wij nu met korte heldere doelen werken, wat zorgt voor meer draagvlak en een goede dynamiek binnen het team.

 

Minneke: Ik werk veel met Julie samen. Ze is een snelle denker, positief en altijd inhoudelijk bezig met haar vak. Hierin is ze een grote ondersteuning voor mij, maar ook voor de gehele organisatie, net als de andere MT-leden. Julie is creatief en kan goed out of the box denken en is daardoor ook altijd snel in het bedenken van oplossingen.

 

Julie: Minneke is er erg goed in om iedereen binnen het team in hun eigen kracht te zetten en ze het vertrouwen te geven waar nodig. Een goed voorbeeld is dat zij leerkrachten de ruimte geeft om bijvoorbeeld na een training of opleiding nieuwe waardevolle inzichten voor de school toe te passen in de praktijk. Ze maakt goed gebruik van ieders talenten en kwaliteiten, wat zorgt voor grote onderlinge betrokkenheid.

 

Minneke: Er hangt een goede sfeer op school en ik vind het belangrijk dat ze bij mij kunnen aankloppen wanneer nodig. Mijn deur staat altijd open, ook voor collega’s – zoals Julie – die mij ‘helpen’ wanneer ik een te grote chocoladevoorraad op mijn kamer heb.

Dit is mijn laatste schooljaar als directeur. Ik heb mij voorgenomen om nog meer te genieten van de leerlingen en alle activiteiten die op de werkvloer plaatsvinden. Het wordt nog een druk jaar, ik ben al meegevraagd voor het schoolkamp, het kerstmuziekgala in de RAI en allerlei museumbezoeken die gepland staan. Ik heb er ontzettend veel zin in!

“Dit is mijn laatste schooljaar als directeur. Ik heb mij voorgenomen om nog meer te genieten van de leerlingen en alle activiteiten die op de werkvloer plaatsvinden”

 

Minneke

 

Ontmoet andere collega's