Montessori Boven ’t IJ

We streven voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau.

 

Montessori Boven ’t IJ

Kampina 5
1025 DD Amsterdam
020 6371194
kampina.boventij@innoord.nl
montessori-boventij.nl

 

Montessori
 

Onze school is een montessorischool. Op een montessorischool staat de individuele ontwikkeling van ieder kind centraal. Ieder kind leert en ontwikkelt zich in eigen tempo en op eigen wijze. Als school kijken we voortdurend hoe we die ontwikkeling zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.

Maria Montessori (1870-1952) is de grondlegger van dit type onderwijs. Montessorionderwijs bestaat dus al langere tijd maar is actueler dan ooit. Kinderen leren bewuste keuzes te maken, zelfregulatie, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen en zorg te dragen voor jezelf, de ander en je omgeving.

 

De voorbereide omgeving

 

Montessori stelde dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren en te ontwikkelen en dat je de omgeving om het kind heen zo moet inrichten dat dit leren zo natuurlijk mogelijk kan gebeuren. In montessorionderwijs heet dit ‘de voorbereide omgeving’.

 

In deze voorbereide omgeving, zo ook op onze school, zijn allerlei specifieke montessori- en overige materialen aanwezig, waarmee van alles geleerd en ontdekt kan worden. Ook de leerkracht en de klasgenoten maken deel uit van de voorbereide omgeving. Groepslessen waarbij kinderen uitgedaagd worden meer te willen en gaan leren, uitwisselen en samenwerken met klasgenoten dragen ook bij aan het continue leerproces van ieder kind.

Heterogene groepen
De kinderen zijn bij ons ingedeeld in heterogene (of combinatie) groepen.
De onderbouw: groep 1/2.
De middenbouw: groep 3/4.
De tussenbouw: groep 5/6.
De bovenbouw: groep 7/8.

 

 

Op dit moment zijn van iedere bouw drie of vier klassen, waarin dus steeds kinderen van verschillende groepen gemengd bij elkaar zitten. De groepsgrootte bij ons op school is ongeveer 20 leerlingen in de onderbouw en ongeveer 25-28 leerlingen in midden-, tussen- en bovenbouw. Het indelen in heterogene groepen is een belangrijk onderdeel van onze onderwijsvisie.

Door deze wijze van groepssamenstelling wisselen kinderen steeds van rol en positie in de klas. De kinderen zijn afwisselend jongste en oudste. Hierdoor ontdekken ze verschillende kanten van zichzelf. Als jongste leren ze veel van anderen, ze voegen zich in de groep. Als oudste kinderen van de groep leren ze de leiding nemen, anderen te helpen, lesstof uit te leggen en het daardoor extra te verwoorden, begrijpen en onthouden. We ervaren dat deze wijze van groepsindeling ook bijdraagt aan de goede sfeer in onze scholen. Kinderen kennen veel kinderen door de hele school heen en leren rekening te houden met elkaar.

 

 

‘Kinderen die extra zorg nodig hebben worden o.a. begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas’

 

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 

Als we willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen betekent dit dat we ons steeds afvragen ‘Wat heeft dit kind nodig op dit moment?’. We streven ernaar dat kinderen zichzelf uiteindelijk deze vraag kunnen stellen. ‘Wat heb ik nodig om te leren? Wat wil, moet en kan ik leren en hoe pak ik dat aan?’ Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke kernwaarden van ons onderwijs en dit komt op verschillende manieren terug.

 

Bij ons op school werken de kinderen een groot deel van de dag zelfstandig, alleen of samen, aan zelfverkozen of samen met de leerkracht ingeplande werkjes. Binnen duidelijke regels en grenzen dagen we kinderen uit om zo zelfstandig mogelijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes en gedrag. Ook door bijvoorbeeld onze leerlingenraad, het helpen in andere bouwen of organiseren van activiteiten willen we de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen stimuleren.

 

Cultuur en creativiteit

 

Een brede ontwikkeling voor ieder kind vinden we heel belangrijk. Onze culturele activiteiten zijn divers en vinden in en buiten de school plaats. Als een kind acht jaar bij ons op school heeft gezeten, heeft het met allerlei verschillende cultuurgebieden kennis gemaakt, van dansproject tot toneelvoorstelling en van muzieklessen tot kunstenaar of schoolschrijver in de klas. Naast creatieve lessen en opdrachten van de groepsleerkracht is er binnen ons montessorionderwijs ook ruimte voor creativiteit tijdens het zelfstandig werken. Een spellingsregel kan bijvoorbeeld ook geoefend worden door het maken van een woordzoeker of stripverhaal, de provinciën van Nederland kun je leren door deze uit te knippen en de namen erbij te stempelen en de bloedsomloop en organen van een mens kun je op lichaamsgrootte uittekenen.

 

Gezonde school
 

Wij zijn een “waterschool”. Onder schooltijd en in de korte pauze drinken de kinderen water. Ook doen wij mee aan programma EU-schoolfruit. Gefinancierd de Europese Unie ontvangen wij 20 schoolweken lang groente en fruit om in de klassen te eten. In onze korte pauze vormt dit de gezonde pauzehap.
Sinds 2019 nemen we deel aan Jump In. Dit is een programma vanuit de gemeente Amsterdam dat scholen helpt om gezonde leefstijl op school vorm te geven. Het gaat hierbij zowel om gezonde voeding en drinken als om voldoende bewegen.

Ontdek je collega’s

‘Ik draag met liefde bij aan de toekomst van onze kinderen’

Yasemin, leerkrachtondersteuner
Montessori boven ‘t IJ Collega Yasemin

‘De stakingen in het onderwijs trokken me over de streep. Het voelde alsof er een beroep op mij persoonlijk gedaan werd’

Marlies, Zij-instromer
Montessori Boven 't IJ Collega Marlies

“Daisy is een klankbord vol reflectieve vragen” Marjolein

Daisy en Marjolein, directie Montessori Boven 't IJ
Montessori Boven 't IJ Collega’s Daisy en Marjolein