De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

Directeur: Maite Merk en Arie Wim Kars

Adjunct: Diana Comello

 

 

Maite: Arie Wim weet echt alles van muziek. En niet alleen van vroeger, maar ook van nu, het is bijna irritant. Hij gaat naar Pinkpop en Lowlands en fietst zo vaak mogelijk van zijn huis in Hoorn naar Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord. Heel soms is Arie Wim wat kort door de bocht, maar daar mag ik ook gewoon iets van zeggen. Eerst is hij het dan niet met me eens, maar later vaak wel. Hij vindt het moeilijk om dingen los te laten. Hij delegeert wel, maar is dan alsnog graag overal van op de hoogte. Hij is extreem betrokken.

 

Arie Wim: Diana gaat altijd voor een 12, zelfs een 11 is niet goed genoeg voor haar. Ze heeft een fantastisch handschrift en een heel mooie bril die ze weigert te dragen. Elke dag rond lunchtijd stalt Diana een hele groentewinkel uit op tafel. Ze houdt van gezond eten en sporten. Diana doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. We zijn alle drie niet vies van een uitdaging. We hebben een groot hart voor kinderen, zijn positief ingesteld en zien vooral kansen.

 

Arie Wim: Maite kan heel uitgelaten zijn, is dol op personeelsfeestjes. Ze heeft de grootste auto van heel Innoord. Wel met een dik kussen op de bestuurdersstoel en klosjes op de pedalen, anders komt ze er niet bij, haha! Ik vertrouw haar blindelings en kan bij haar volledig mezelf zijn.

Diana: We werken heel harmonieus met elkaar samen, vol humor en vertrouwen. We zijn altijd beschikbaar voor de ander. Ook zijn we scherp op elkaar. Zo stuurt Arie Wim of Maite mij weleens naar huis als hij of zij ziet dat het ver na werktijd is. Verder zijn we alle drie behoorlijk perfectionistisch. Ik ben benieuwd of Maite de boel georganiseerd in de soep kan laten lopen. Het zou goed zijn als ze dat zou kunnen. En Arie Wim heeft soms een té groot onderwijshart waardoor hij het moeilijk vindt om een grens te trekken in bepaalde situaties. 

 

Arie Wim: Ik ben dankbaar dat ik de directie van Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf samen met twee vrouwen vorm omdat het team ook grotendeels vrouwelijk is en we elkaar goed aanvullen. We willen de leerlingen hier de best denkbare kansen bieden. Belangrijk daarbij zijn rust, veiligheid, stabiliteit, onderwijs van goed niveau en vooral plezier!

“Arie Wim is extreem betrokken”

Maite

 

“Diana doet wat ze zegt en zegt wat ze doet”

Arie Wim

 

“We zijn altijd beschikbaar voor de ander. Maar we zijn ook scherp op elkaar”

Diana

 

 

Ontmoet andere collega's

De gezichten achter onze scholen

 

Bovenschools, interim, adjunct, in opleiding, zij-instroom, duo. Bij Innoord werken directeuren in alle soorten en maten. Ze zijn van groot belang voor de verbinding tussen de scholen en het stafbureau, als aanspreekpunt voor ouders en natuurlijk vooral voor het werkplezier van de teams op onze scholen. In deze serie maak je kennis met onze directies. 

 

School: IKC NoordRijk

Directeur: Carola Siebeling

Adjunct: Mireille de Visser

 

Mireille: ‘We zijn heel lekker van start gegaan, in de nulweek hebben we veel zaken opgepakt met het team en deze daarna geëvalueerd tijdens de eerste teamvergadering van het schooljaar. We nemen de goede dingen mee en nemen afscheid van dingen die werkdrukverhogend zijn. Input van het team is daarbij heel belangrijk. We hebben beiden weinig met hiërarchie en proberen echt naast het team te staan, ze te faciliteren zodat zij hun werk goed kunnen doen.’

 

Carola: ‘Ja, we hebben bijvoorbeeld kritisch naar de jaarplanning gekeken en geprobeerd alle overbodige zaken weg te halen zodat de werkdruk van ons team een stuk lager wordt. Op deze manier proberen we de focus op het lesgeven te leggen. Niet meer elke week een avond op school aanwezig hoeven zijn, dus.’ 

 

“Carola houdt zicht op de kwaliteitscyclus en de uitvoering van het jaarplan en ik houd me meer met de organisatorische en uitvoerende taken bezig”

Mireille

 

Mireille: ‘Verder hebben we natuurlijk onze eigen taken zo goed mogelijk verdeeld. Carola en ik zetten samen de grote lijnen uit. We hebben een duidelijke taakverdeling. Zij houdt de kwaliteitscyclus in de gaten en ik meer de organisatorische en uitvoerende taken. 

 

Carola: ‘Mireille is heel leergierig en weet goed wat ze wel en niet wil. Maar ze vraagt soms wel te veel van zichzelf. Ze werkt keihard en moet haar grenzen goed bewaken. Ze houdt graag de controle en vindt het niks als mensen hun afspraken niet nakomen. Ik wil ook liever dat iets vandaag gedaan wordt in plaats van morgen, maar het is en blijft maar werk, hè. Morgen is er weer een dag en 100% haal je nooit.’

 

Mireille: ‘Carola kan inderdaad beter dingen loslaten dan ik. Dat zal haar (levens)ervaring zijn. Die ervaring zorgt er ook voor dat ze erg efficiënt werkt. Ze houdt niet van “achteruit” vergaderen. Ze kijkt altijd vooruit en wil systemen en patronen graag verbeteren. En ze neemt een bepaalde energie mee waarmee ze mensen op hun gemak stelt en een goede sfeer weet te creëren.’

 

Carola: ‘Mireille werkt minstens zo efficiënt als ik, maar is bedachtzamer en let meer op details. En daardoor vullen we elkaar dus goed aan. Een andere overeenkomst is dat we beiden allergisch zijn voor troep. De school moet een veilige, schone en mooie plek zijn waar iedereen zich prettig voelt. We werken ook steeds meer samen met de medewerkers van de opvang waarmee we het pand delen. En we draaien mee als pleinwacht zodat we alle leerlingen goed kunnen leren kennen. Ook hebben we ons bureau naar beneden verplaatst zodat het voor iedereen gemakkelijker is om naar ons toe te komen.’ 

“De school moet een veilige leeromgeving zijn”

Carola

Ontmoet andere collega's