IKC Overhoeks
 

Directeur IKC Overhoeks
 

Wij zoeken een stevige, verbindende directeur met oog voor de leerlingen.

 

De School

 

IKC Overhoeks is sinds 2021 gehuisvest op de Grasweg 3 in de wijk Overhoeks; een wijk in ontwikkeling in Amsterdam Noord. Het mooie, nieuwe gebouw zorgt voor werkplezier bij leerlingen én medewerkers. De school wil een ontmoetingsplek zijn voor kinderen maar ook voor volwassenen. IKC Overhoeks is een eigentijdse school waar het accent ligt op het verbeteren van het leren en waar kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. 

 

De visie van IKC Overhoeks is dat ieder kind zich maximaal moet kunnen ontwikkelen. De school legt een stevig accent op de basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen. Hiervoor gebruikt het team de nieuwste lesmethodes, die onderwijs op maat bieden, zodat ieder kind op zijn eigen niveau wordt aangesproken. Daarbij worden de kinderen ook uitgedaagd om hun talenten op andere terreinen te ontwikkelen.  

 

IKC Overhoeks is een IPC school: International Primary Curriculum. Onderwijs wordt steeds afgestemd op de modernste pedagogische en didactische inzichten en de leerstof wordt thematisch aangeboden. Jaarlijks worden in elke groep vijf thema’s aangeboden waarin de vakgebieden en hun kerndoelen geïntegreerd zijn. Er is ook veel aandacht voor Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) door het aanbieden van Engelse lessen vanaf groep 1. 

Context

 • IKC Overhoeks is een school met ca. 400 leerlingen en een team met bijna 40 medewerkers. Het is een relatief jong team van ervaren leerkrachten, dat zelflerend werkt en graag een beetje buiten de lijntjes kleurt. Het managementteam bestaat uit de directeur / schoolleider en vier milepost-coördinatoren.
 • De instroom van leerlingen is gevarieerd: kinderen uit de wijk, van buiten de wijk en uit expat-gezinnen. Een goede afspiegeling van de maatschappij! De leerlingaantallen in de diverse groepen kent bovendien een atypische opbouw: grote groepen in de onderbouw en kleinere groepen in de bovenbouw (tussentijdse uitstroom betreft voornamelijk verhuizingen).
 • Het International Primary Curriculum biedt het wereldoriëntatieonderwijs in thema’s aan waardoor de vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, geestelijke stromingen, sociale, emotionele en creatieve vorming) meer samenhang krijgen. 
 • Kinderopvangorganisatie Tinteltuin biedt voor kinderen van 0 – 4 jaar het kinderdagverblijf & de voorschool en voor kinderen van 4 – 12 jaar de buitenschoolse opvang. De schoolleider en de locatieleider opvang/voorschool werken samen aan IKC–ontwikkeling. 
  IKC Overhoeks is een mini-opleidingsinstituut, een school waar een cluster van zij-instromers (ZiB) in de praktijk wordt opgeleid.
 • De overlegstructuur op school is sinds enige tijd georganiseerd volgens een agile werkwijze (www.tantelean.com). Het team is daar erg enthousiast over.
 • Vanwege pensionering vertrekt de huidige directeur; zij is degene die de school samen met het team heeft opgebouwd.

 

 

De opdracht 

 • Vormgeven van een lange termijn perspectief voor het IKC, samen met teamleden (onderwijs & kinderopvang), ouders én leerlingen.
 • Realiseren van een aanbod, in samenwerking met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin, dat recht doet aan de ambitie om inclusie(ver) onderwijs te bieden en het uitdagende gebouw en de inspirerende omgeving optimaal te benutten.
 • Verder versterken van IPC (en het verder uitbreiden van VVTO tweetalig onderwijs Engels/NL).
 • Stimuleren van een professionele leergemeenschap en verantwoordelijkheden bij het team leggen.
 • Positioneren en profileren van de school vanuit de openbare identiteit.
 • In samenwerking met bestuur, staf en collega – schoolleiders bijdrage leveren aan de verdere strategische ontwikkeling van Innoord.

 

 

 

 

 

 

Persoonlijkheidsprofiel

 • Een sterke verbinder, die alle interne en externe betrokkenen bij de school weet te enthousiasmeren en proactief communiceert.
 • Een echte teamplayer, die vanuit natuurlijk leiderschap grenzen en kaders aangeeft, beschikt over een creatief oplossend vermogen en inzet op veiligheid en ruimte om te groeien.
 • Een ambitieuze, besluitvaardige, collegiale en ruimdenkende leidinggevende.
 • Een vertrouwenwekkende gesprekspartner, die oog heeft voor kinderen en stevig durft te gaan staan.

 

 

Selectie-eisen

 • Ervaring als leidinggevende, bij voorkeur in het (IKC) onderwijs
 • Ervaring met veranderprocessen en verbetertrajecten
 • Ervaring met leerlingen (en ouders) met een grote diversiteit aan achtergronden
 • Een afgeronde opleiding tot directeur.

 

Volg voor meer informatie en bij interesse onderstaande link

Direct contact?
Victoria de Geest 06 2161 7363

Dit worden je collega's

'Juf Fenne, hoe heet jij?'

Fenne, stagiaire
IKC Overhoeks

‘Ik wil zorgen dat het vooral niet saai wordt in de klas. Actief onderwijs, dus!’

Ruth, zij-instromer
IKC Overhoeks

Anderen bekeken ook