OBS IJplein
 

Directeur OBS IJplein

Wil jij werken op de school met het mooiste uitzicht van Amsterdam? Openbare Basisschool IJplein is een buurtschool aan het IJ in Amsterdam Oud-Noord. Wij streven naar gelukkige en zelfstandige leerlingen, die hun eigen keuzes kunnen maken binnen onze steeds veranderende maatschappij. Dit bereiken wij door een breed aanbod waarin ruimte is voor het ontdekken van kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten. De school telt op dit moment ongeveer 175 leerlingen, maar door de ontwikkelingen in de buurt heeft de school de potentie om te groeien. Wij zijn op zoek naar een directeur met passie voor het onderwijs, die onze school op de kaart zet en inziet dat je een school samen maakt.

Wat breng jij?

Deze baan is geknipt voor jou, als jij een directeur bent die binnen het krachtenveld van het onderwijs een heldere visie heeft en opkomt voor wat de school nodig heeft vanuit de visie en ambitie van Innoord. Als jij in verbinding met het team, leerlingen, ouders en de buurt de dialoog aangaat, op open wijze informeert en communiceert en hiermee zowel intern als extern een sfeer van positiviteit creëert. Jij geeft ruimte waarbinnen leerlingen en leerkrachten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, maar neemt de leiding wanneer het nodig is. En jij brengt rust en stabiliteit mee vanuit natuurlijk leiderschap en borgt samen met het team dat de reeds ingeslagen weg wordt gecontinueerd.

 

Wat vinden wij belangrijk?

Onze directeur is in staat zowel zijn medewerkers, leerlingen als de ouders te motiveren, te inspireren en te verbinden met de visie van de school en de rol van de school in de omgeving en zich daartoe in te zetten. Hij* heeft zicht op kwaliteiten en mogelijkheden van anderen en stimuleert hen blijvend in hun professionele bijdrage aan de school. Hij staat voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij de talenten en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Medewerkers, ouders, MR en de buurt worden actief bij ontwikkelingen binnen de school betrokken en geënthousiasmeerd om deel te nemen met als doel een hoge tevredenheid te realiseren en de school positief te positioneren in de wijk waar de komende jaren nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Hij geeft integraal leiding aan de onderwijsprocessen en zorgstructuur in school en ontwikkelt een langetermijnbeleid voor de school. Onze directeur zet teamleden aan tot verdere professionele ontwikkeling conform het integraal personeelsbeleid van Innoord. Hij versterkt de samenwerking met de aanbieder voor Kinderopvang en BSO om OBS IJplein door te ontwikkelen naar een (Integraal) Kindcentrum.

 

Wie zijn wij?

 

OBS IJplein
OBS IJplein is een openbare basisschool, samen met een kinderopvanglocatie, direct aan het IJ. Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een veilige sfeer en een positieve leeromgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen dan het beste uit zichzelf halen. We hebben een divers en gemotiveerd team. Divers op de IJpleinschool wil zeggen dat we jonge en ervaren leerkrachten hebben, vrouwen én mannen en verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd in ons team. Diversiteit is voor ons een meerwaarde die vorm krijgt in de pedagogische visie en in het vieren van alle culturele achtergronden in de vorm van een jaarlijkse feestdag waarop er aandacht is voor alle culturen. Wij noemen onszelf een kleurrijke school. Meer informatie vind je op onze website.

 

Innoord

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De scholengroep is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4200 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam-Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

 

Wat bieden wij?

 

Werken in een fijne organisatie met een open en enthousiast team met 20 collega’s, waar je je meteen welkom voelt. Wij investeren in relaties, met leerlingen en ouders, met de omgeving van de school en zien dat als voorwaarde om onze doelen te verwezenlijken. Onderwijs- en leerdoelen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs, waarbij de methoden en uiteenlopende leer- en instructievormen hulpmiddelen zijn. Ontdekkend leren krijgt een steeds prominentere plaats in ons onderwijs, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen leidraad is. We leren samen om een zo optimaal mogelijk onderwijsklimaat en –aanbod te verzorgen.

 

Het betreft een functie voor 0,8 fte in schaal D12 conform de cao PO 2022. In deze procedure wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Je start uiterlijk 1 augustus 2023, maar eerder starten heeft onze voorkeur. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn in de eerste ronde gepland in week 11 van 2023. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Belangstelling?

Spreekt deze uitdaging je aan? Heb je vragen? Of wil je het volledige functieprofiel ontvangen? Neem dan contact op met Kitty Helmich, onze manager HR & Academie. Zij is te bereiken op telefoonnummer 020-820 1410 of via e-mail op k.helmich@innoord.nl. En vergeet niet op onze website te kijken. Jouw motivatie en cv kun je via sollicitatie@innoord.nl versturen, ter attentie van Marton de Pinth, bestuurder Innoord, onder vermelding van vacature ‘directeur OBS IJplein’. We zien jouw reactie graag uiterlijk 3 maart 2023 tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

*Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Overal waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.

Direct contact?
Victoria de Geest 06 2161 7363

Anderen bekeken ook