Kindercampus Mokum
 

Leerkracht in opleiding (HvA/UPvA)

Kindercampus Mokum, groep 1/2. 

De school

Ons motto: “Leren voor de toekomst doen we nu”

 

Onze kernwaarden: verbinden – flexibiliteit – inspireren – motiveren – ondersteunen 

 

Onze missie en visie hebben wij vertaald naar de ‘gouden cirkel’ van Simon Sinek: why, how en what.

 

Why? (Waarom doen we wat we doen?)

Kinderen leggen op onze kindercampus een positieve basis voor hun toekomst. Ze ontdekken waar ze goed in zijn en we inspireren ze om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en zijn ze trots op hun eigen ontwikkeling. De Kindercampus is een warme en vertrouwde plek waar kinderen kennis en vaardigheden opdoen, zodat zij zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers.

 

How? (Hoe doen we dat?)

Verschillen tussen kinderen zijn een inspiratiebron. Door kinderen in aanraking te laten komen met allerlei culturen, religies en achtergronden bereiden we ze voor op een internationale samenleving. We benutten talenten en interesses van kinderen optimaal, we gaan ervan uit dat kinderen willen leren en we hebben hoge verwachtingen van ze. Kinderen mogen op de kindercampus zichzelf zijn, ze kunnen stapsgewijs oefenen met verantwoordelijkheid nemen

voor hun eigen ontwikkeling. We leggen een solide basis op het gebied van taal en rekenen, die nodig is om verder te komen.

 

What? (Wat doen we nu eigenlijk echt?)

Elke dag op Kindercampus Mokum is inspirerend en leerzaam, dat maken onze medewerkers mogelijk. We leggen een stevige basis qua taal, lezen en rekenen. Eigenaarschap van je eigen ontwikkeling is een vast onderdeel van de dag en komt terug in alles wat we doen. We investeren in voorsprong en bieden een uitdagend programma. Wereldburgerschap heeft een vaste plek in ons aanbod.

 

Beschrijving groep

Kindercampus Mokum is als nieuwe school op 1 augustus 2022 gestart. In oktober 2022 zijn we in nieuwe gebouw getrokken samen met opvangorganisatie TintelTuin. Met unit onderwijs haken wij in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal; de leerkracht wordt steeds meer begeleider en coach in de unit. In wisselende samenstellingen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. Van traditioneel naar eigentijds onderwijs.

In onze unit 2 (kleuters, leerjaar 1 en 2) zijn we in januari een tweede groep gestart. We verwachten later dit kalenderjaar een derde groep te kunnen beginnen. De leerkracht (een fulltimer) van één van de huidige unit 2-groepen zou graag een LiO-er willen ondersteunen met de kans en mogelijkheid op een baan na de opleiding.

Profiel LiO-student

Wij zoeken een LiO-er die open staat voor vernieuwend onderwijs, flexibiliteit kan tonen in het unit onderwijs en affiniteit heeft met verschillende doelgroepen. Omdat wij een wisselende schoolpopulatie hebben zijn er leerlingen die baat hebben bij een uitdagender aanbod maar ook leerlingen die bijvoorbeeld instromen en de Nederlandse taal nog niet beheersen. Daarnaast zoeken wij iemand die proactief handelt, creatief is en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Maar vooral ook iemand die samen met het team wil bouwen aan goed onderwijs op onze nieuwe kindercampus.

 

Begeleiding vanuit de opleidingsschool

De LiO-er komt naast een ervaren fulltime leerkracht te staan. Op de dagen dat de LiO-er zelfstandig de unit zal draaien is zij altijd aanwezig op de Kindercampus. Opleidingsschool Innoord heeft bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleidt m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

Vergoeding

 Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst). 50% van het salaris van een leerkracht.

 

Contact

Bestuur: Innoord

School: Kindercampus Mokum

Adres: J.H. Hisgenpad 394

Telefoon: 020 – 225 00 34

Contactpersoon: Peter Snijders

Direct contact?
Victoria de Geest 06 2161 7363

Anderen bekeken ook