Daltonschool IKC Zeven Zeeën
 

Leerkracht in opleiding op IKC Zeven Zeeën

We hebben plek voor een leerkracht in opleiding voor groep 5.

De school

Onze school staat vlakbij de Banne in Amsterdam Noord. Onze populatie heeft voor een groot deel een migratieachtergrond en we hebben veel kinderen met een taalachterstand. Onze kinderen hebben structuur nodig maar zijn ook ontzettend dankbare en lieve kinderen. We hebben een prachtig nieuw gebouw en een leuk groen plein. We zijn een Daltonschool. We staan voor samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Wil je komen werken in een hecht team, op een kleine buurtschool? Elke dag het verschil maken voor onze kinderen onder begeleiding van een ervaren leerkracht?, solliciteer dan op onze LiO-vacature voor groep 5. 

De groep

Kleine groep van 15 leerlingen. Veel kinderen die extra aandacht nodig hebben. Meerdere kinderen met een taalachterstand. Er zijn een aantal kinderen die moeite hebben om zich te concentreren. Bewegen en korte bondige instructies zijn belangrijk voor hen. 

Er zijn kinderen die extra hulp nodig hebben. Wij hebben ontzorgkrachten op school. De ontzorgkracht geeft individuele begeleiding aan deze kinderen buiten de klas. De ontzorgkracht schrijft de HP’s (als dat nodig is), verzorgd de begeleiding buiten de klas en heeft contact met ouders. 

 

Profiel student

  • Een student met hart voor onze populatie.

  • Daarnaast is het belangrijk dat je structuur kunt bieden. 

  • Stagedagen: donderdag en vrijdag.

 

 

Begeleiding vanuit de school

Ervaren groepsleerkracht die 3 dagen voor de groep staat en aanwezig is op de dagen waarop jij LIO loopt. Zij gaat dan andere taken uitvoeren. De groepsleerkracht is enthousiast met hart voor het vak. Heeft veel ideeën en is goed in aanpakken. Daarnaast heeft zij meerdere opleidingen gevolgd om studenten te begeleiden en ook meerdere studenten en startende leerkrachten begeleid. Stagedagen donderdag en vrijdag.

Naast de mentor van de betreffende groep heeft Opleidingsschool Innoord bovenschoolse schoolopleiders, die minimaal tweemaal per semester op bezoek komen (1 schoolopleider begeleid m.b.v. video-opnames). Voorafgaand aan de LiO-stage vindt er een kennismakingsgesprek met de student, mentor, directeur en schoolopleider plaats. Hierin wordt het Leerwerkplan, de leerdoelen die aan de orde komen en afspraken rondom begeleiding en beoordeling gemaakt. Tweemaal per jaar wordt er een LiO-bijeenkomst georganiseerd waarvan de eerste gericht is op het Leerwerkplan en de tweede bijeenkomst in overleg met de LiO-studenten wordt vormgegeven.

 

 

Vergoeding

Betaalde LiO (leerarbeidsovereenkomst).

 

Contact

Bestuur: Innoord

School: Dalton IKC Zeven Zeeën

Adres: Banneplein 111

Telefoon: 020 631 6842

Contactpersoon: Jitsui Boonekamp

Strijd jij met ons mee?
Vul snel onderstaand formulier in en deel je cv!

Click or drag a file to this area to upload.
Direct contact?
Victoria de Geest 06 2161 7363

Dit worden je collega's

‘Het moment dat de leerlingen ‘s morgens vol verwachting voor de deur staan te trappelen vind ik geweldig’

Jan, onderwijsassistent
Daltonschool IKC Zeven Zeeën

“Conny heeft heel veel kennis, ik kan haar alles vragen” Jitsui

Jitsui en Conny, directie IKC Zeven Zeeën
IKC Zeven Zeeën

Anderen bekeken ook